Lauksaimniekus aicina izmantot iespēju mācīties

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome aicina lauksaimniekus izmantot iespēju papildināt zināšanas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un uzņēmējdarbībā projektā “Profesionālās apmācības 2004”.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina lauksaimniekus izmantot iespēju papildināt zināšanas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un uzņēmējdarbībā
projektā "Profesionālās apmācības 2004".
Šis ir pirmais tik apjomīgs apmācību pasākums, kur programmā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) līdz nākamā gada pavasarim interesentiem visā Latvijas teritorijā par brīvu nodrošinās mācības.
Aicinām lauksaimniekus noteikti vērsties Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā un papildināt zināšanas pie labākajiem speciālistiem. Piedāvātā iespēja ir jāizmanto, jo papildu zināšanas noder vienmēr. Programmā būs iespējams par brīvu apgūt kursus, par ko līdz šim bija jāmaksā, iegūt atbilstošās apliecības un sertifikātus. Šobrīd jau pamatā ir nokomplektētas apmācāmās grupas, taču tās būs vēl iespējams papildināt.
Zemkopības ministrija ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru ir noslēgusi līgumu par nacionālās programmas "Atbalsts profesionālajai izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē iesaistīto personu profesionālās iemaņas un kompetenci" projekta "Profesionālās apmācības 2004" īstenošanu.
Saskaņā ar līgumu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs nodrošinās mācības trīs virzienos - lauksaimniecība, mežsaimniecība un uzņēmējdarbība. Tie ietver sīkāk izstrādātas šādas kursu tēmas:
1. Lopkopība/augkopība.
2. Lauksaimniecības produkcijas ražošana īpaši aizsargājamās teritorijās.
3. Lauksaimniecības pamati.
4. Labās lauksaimniecības prakses prasības un ieviešana/Rīcības programma (Nitrātu direktīva).
5. Mācību kurss lauksaimniekiem augu aizsardzībā.
6. Bioloģiskās lauksaimniecības metodes.
7. Kursi fiziskām personām, kuras veic Ciltsdarba likumā noteiktos uzdevumus dzīvnieku ganāmpulkos Latvijā.
8. Lauksaimniecības dzīvnieku kautķermeņa apstrāde.
9. Lauku ekonomikas dažādošana (arī netradicionālās lauksaimniecības nozares).
10. Pārtikas kvalitātes un nekaitīguma (iekļaujot pārtikas nekaitīguma sistēmas HACCP) un dzīvnieku labturības nodrošināšana.
11. Uzņēmēju motivācija un stimulēšana.
12. Uzņēmuma stratēģiskā vadība/vīzija/misija.
13. Uzņēmuma vadības plānošana.
14. Projektu vadība/pārmaiņu vadība.
15. Mārketinga vadība.
16. Tirgus izpēte.
17. Pārdošanas un noieta organizēšanas vadība.
18. Cenu kalkulācija.
19. Grāmatvedība un finanses vadītājam.
20. Muita.
21. Darba aizsardzība.
22. Privātmežu apsaimniekošana (meža resursu ilgtspējīga apsaimniekošana).
23. Meža produktu izmantošana uzņēmējdarbības dažādošanai.
24. Uzņēmējdarbības attīstības iespējas dabīgu koka formu izmantošanas jomā.
Papildu informāciju var saņemt pa tālruņiem 6311133, 7027274, e-pasta adrese: "losp@losp.lv".

Citu datumu laikraksti

  • Latvijas zelta pagātne un nākotne

    “Zelts” ir jēdziens, ko cilvēki kopš senlaikiem apvij ar dažādiem mītiem. Dzīvē un pasakās nereti tiek likta vienlīdzības zīme starp “laime” un...

  • Bārenis - tā nav diagnoze visam mūžam

    Ik gadu vairāki desmiti bāreņu un bērni, kas palikuši bez vecāku gādības, beidz internātskolu un sāk patstāvīgu dzīvu. Kāda tā ir?Ik gadu vairāki...

  • Prezentē projektu

    Šodien Jūrmalā notiek konference, kurā Alūksnes, Talsu un Jēkabpils cilvēki ar invaliditāti prezentē projektu “Zaļā gaisma iespējām”.Šodien Jūrmalā...