Lauku atbalsta dienests izklāsta jaunumus

Lauku atbalsta dienests (LAD) pagājušajā nedēļā organizēja seminārus Alūksnē un Apē, lai lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būtu skaidrība, kā var saņemt atbalsta maksājumus, kādas ir biežāk pieļautās kļūdas, kā arī kādas ir jaunākās izmaiņas likumos. Seminārus apmeklēja 50 interesenti Alūksnes novadā un 20 - Apes novadā.

Nevarēs izmantot augu aizsardzības līdzekļus
Lauksaimnieki no LAD speciālistiem saņēma informāciju deklarējamiem kultūraugiem, par jaunajiem kultūraugu kodiem, ekoloģiski nozīmīgajām platībām (ENP) - to atbilstības kritērijiem un izmaiņām, brīvprātīgo saistīto atbalstu un par maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem. “Semināra gaisotne bija pozitīva, un ātri izveidojās labs dialogs. Kā jau katru gadu lauksaimniekus interesē viss jaunais,” saka Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniece Elita Mozule. Liela uzmanība tika pievērsta jautājumiem par ENP un zaļināšanas nodrošināšanu saimniecībās. “Iepriekšējā sezonā zaļināšanu veiksmīgi varēja nodrošināt ar slāpekli piesaistošām kultūrām (piemēram, pupām un zirņiem). Bet tagad šajās platībās nevarēs izmantot augu aizsardzības līdzekļus,” uzsver E.Mozule un piebilst, ka šī tēma ļoti interesēja klātesošos un tika uzdoti daudzi jautājumi. “Mūsu reģiona lauksaimnieki zaļināšanas nodrošināšanai izmantoja laukmales, tagad tas ir aktuāli. Laukmales ir no 1 līdz 20 metrus plata josla, kurā nav koku un krūmu dzinumu, kas vecāki par vienu gadu. Augu segums ir atšķirīgs no blakus esošās zemes augu seguma, un tur nenotiek ražošana,” skaidro lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniece.
Neskaidrības jauno
noteikumu dēļ
Apes novada lauku attīstības konsultants Sandris Cipruss priecājas par iedzīvotāju atsaucību. “Šogad semināru apmeklēja vairāk lauksaimnieku, nekā biju cerējis, un visvairāk viņus interesēja jautājumi par laukmalēm un grāvmalām - ir jauni noteikumi, un daudziem ir neskaidrības,” atzīst konsultants un piebilst, ka iedzīvotājiem šādi semināri ir lietderīgi, aktivitāte ar katru gadu aug. Bija jautājums, vai bioloģiskie lauksaimnieki var uzņemties jaunas saistības. Nē, nevar, izņemot saistību nodošanu vai pārņemšanu. Latvijas lauku attīstības programmā iekļauta pasākumu „Agrovide un klimats” aktivitāte „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ), kurā var uzņemties arī jaunas saistības. Īstenojot BDUZ aktivitāti, tiek veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju, savvaļas augu, dzīvnieku un putnu populācijas saglabāšana, kā arī ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās.

Pieteikums nav jāiesniedz
Eiropas Savienības (ES) tiešo maksājumu daļas vadītāja Ilona Ločmele informēja, ka tiks izmaksāts valsts atbalsts par 2017.gada lietavu radītajiem zaudējumiem. „Atbalstu piešķirs par laukaugu un dārzeņu platībām. Finansējums ir 4,4 miljoni eiro. Lauksaimniekiem pieteikums nav jāsniedz, izmaksa notiks, pamatojoties uz platību maksājumu pieteikumu par 2017.gadu. Nemaksās par tām platībām, par kurām ir saņēmtas plūdu kompensācijas Latgalē. Vēl tiks veikts ES atbalsta maksājums par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem - piešķirtais finansējums ir 3,46 milj. eiro. Pieteikšanās uz šo finansējumu notiks vienlaicīgi ar platību maksājumu pieteikumu,” uzsver I.Ločmele.
— Laura Felša

Citu datumu laikraksti

 • Mūža skaistie zelta graudi 5

  Mūža skaistie zelta graudi

  (Turpinās no 1.lappuses)Lūcija Sāgameža-Nāgele ir viena no tām alūksnietēm, kuras tālajā 1945.gadā Alūksnes vidusskolā (šobrīd Ernsta Glika Alūksnes...

 • Aicina uz salidojumu Vidagā

  D.Ozoliņa Apes vidusskolas izglītības programmu realizēšanas vietā Vidagā 15.jūnijā notiks salidojums, kas būs veltīts Sikšņu skolas 170 gadu...

 • Plāno veidot Apes muzeju apvienību

  Plāno veidot Apes muzeju apvienību

  Apes novadā ir iecere veidot Apes muzeju apvienību kā jaunu muzeju ar vienotu krājumu, bet dažādām eksponēšanas vietām pagastos. Jaunajā muzeju...

 • Sievišķība ir skaista! 7

  Sievišķība ir skaista!

  Atverot drēbju skapi, sievietes bieži vien saprot, ka nav ko uzģērbt. Tā jau ir sava veida klasika. Alūksniete Antra Reismane lieliski prot parādīt,...

 • Meistarklasē apgūst pavāru stiķus

  Meistarklasē apgūst pavāru stiķus

  Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā trešdien jaunajiem pavāriem norisinājās meistarklase, ko vadīja SIA “Pētersīlis” kafejnīcas...

 • Gaida pieteikumus vasaras nometnēm

  Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde ir izsludinājusi Alūksnes novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu.Lai pretendētu...