Lemj par amata vietām un atlīdzību

Alūksnes novada domes augusta komiteju kopīgajā sēdē un vakar domes sēdē skatīja jautājumu par grozījumiem iepriekš pieņemtā lēmumā par amata vietām un atlīdzību pašvaldībā. Veica vairākas izmaiņas amata vietās skolās, bet jautājumu par aģentūras “Alja” iecerētajām izmaiņām lietvedei palielināt atalgojumu par labu darbu ar 1.septembri par 130 eiro mēnesī gan atlika.

Jauni skolotāja palīgi
No štatu sarakstiem izņemtas amata vietas likvidētajās pašvaldības skolās – Liepnas internātpamatskolā, Ilzenes un Jaunlaicenes skolās. Savukārt Ziemera pamatskolā, kur no septembra mācīsies arī daļa Jaunlaicenes skolas bērnu, un Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolā, kur licencē jaunu programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, radītas pa vienai jaunai amata vietai – skolotāja palīgs. Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas direktore Janīna Pužule informēja, ka Gulbenes novada Litenē likvidē sākumskolu un vairāki vecāki izteikuši vēlmi turpināt mācības Jaunannā. Diviem no šiem skolēniem nepieciešama speciāla programma, tādēļ to licencēs.

Liepnā – internātam
Izmaiņas amata vietās būs arī Liepnas vidusskolā, kur ar septembri tiek paplašināti internāta pakalpojumi. “Līdz ar internātu pusslodze būs klāt pavāram virtuvē, pusslodze apkopējam, viena slodze internāta skolotājam un viena slodze nakts auklei. Šobrīd izmantot skolas internātu saņemti pieteikumi par pieciem bērniem, bet turpinām apzināt interesentu loku. Cilvēkiem ir jāredz, ka internāts ir izveidots un atvērts, pieejams. Ja pašvaldība atbalsta jaunās štata vietas, kas ir minimums, lai internāts strādātu, tad skola reklamēs šo pakalpojumu visur, kur varēs, lai piesaistītu skolēnus,” saka Liepnas vidusskolas direktore Liene Stabinge.
Visas šīs izmaiņas stāsies spēkā jau ar 1.septembri, jo guva deputātu atbalstu ne tikai apvienotajā komiteju sēdē, bet arī vakar domes sēdē.

Lai nezaudētu labu
darbinieku
Citādāk būs ar iecerētajām “Aljas” izmaiņām. Apvienotajā komiteju sēdē “Aljas” direktors Māris Lietuvietis rosināja ar 1.septembri “Aljas” lietvedei palielināt darba algu par 130 eiro mēnesī, bet apkopēja un strādnieka amatu pārveidot par palīgstrādnieku. Par šo ieceri komitejā starp deputātiem raisījās plašas diskusijas. “Lietvedei nostrādājot pirmos četrus mēnešus, esmu sapratis, ka šim darbiniekam varu uzticēt arī lielu daļu savu pienākumu, tādēļ vēlos novērtēt darbinieka darbu un rosinu palielināt atalgojumu, lai nezaudētu labu darbinieku,” pamatoja M.Lietuvietis.
Tam iebilda deputāte Līga Langrate, nesaskatot pamatojumu, lai prasītu algas palielinājumu.  “Paskatījos, kāds ir lietveža atalgojums citās pašvaldības iestādēs – 453 eiro, 450 eiro, 420 eiro, 300 eiro par nepilnām slodzēm. Paskatoties amata pienākumus, ko veic “Aljas” lietvedis, nesanāk algas palielinājums. Kategorija amatu grupā ir tā pati – astotā, un šai kategorijai nav tāda atalgojuma apmēra, kādu prasa “Aljas” direktors. Piemēram, skolās lietvedis kārto daudzu desmitu skolēnu lietas un dara citus darbus. Tikai par to, ka pāris mēnešos vadītājs novērtējis darbinieci, palielināt atalgojumu nav korekti, jo darba apjoms nav tik liels,” pauda L.Langrate.
M.Lietuvietis tomēr pastāvēja uz savu, uzsverot, ka tas tomēr ir liels darba apjoms un atalgojumu vajag palielināt.

Atbildība jāsamēro ar
atalgojumu
Deputāte Jana Zilkalne rosināja uz domes sēdi sagatavot vērtēšanas kritērijus, pēc kādiem “Alja” novērtējusi, ka lietvede ļoti labi strādā.
Deputāts Laimonis Sīpols atbalstīja, ka atalgojumu vajag palielināt, bet retoriski jautāja pašvaldības citu iestāžu vadītājiem, vai tad viņi savus darbiniekus nenovērtējot. “Māris – malacis! Darbinieks - labs, alga jāpalielina! Pārējie slikti vadītāji?” smejot teica L.Sīpols.
Savukārt deputāte Maruta Kauliņa rosināja aizdomāties par katra amata atbildību pašvaldības iestādēs. “Piemēram, palīgstrādnieks ir novērtēts tāpat kā skolotāja palīgs vai nakts aukle, kuri tomēr strādā ar bērniem un kuriem ir cita līmeņa atbildība. Šajos nozīmīgajos amatos atalgojuma apmērs ir ļoti pieticīgs – par to vajadzētu domāt,” teica M.Kauliņa.

“Aljai” būs jāpagaida
Deputāts Ainars Melders rosināja “Alju” domāt par lietveža amata nosaukuma maiņu, jo konkursā, meklējot lietvedi, prasījuši arī grāmatveža zināšanas. “Tā bija kļūda, jo, sludinot konkursu, cilvēks piesakās uz lietveža vietu, bet pēkšņi prasa arī grāmatvedību kārtot! Tad jāizmaina amata vietas nosaukums. Dzīvē jau viņa nav tikai lietvede, bet arī grāmatvede,” secināja A.Melders. Arī J.Zilkalne uzskata, ka, sludinot konkursu, korekti jānorāda veicamie pienākumi un prasības.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, ņemot vērā diskusijas par “Alju”, rosināja šo jautājumu izņemt no darba kārtības un atlikt, līdz tiks skatīts 2019.gada budžets. “Tad var diskutēt un lemt gan par štata nosaukuma maiņu, gan atalgojuma apmēru. Šobrīd nevienam nesolījām par dažu mēnešu labu darbu “piemest klāt”. Nevar astoņus gada mēnešus nostrādāt un sākt diskusiju par budžetu – tas ir netaisnīgi pret pārējām pašvaldības iestādēm. Tad citas iestādes arī uzreiz prasīs,” sacīja A.Dukulis, kura priekšlikumu deputāti atbalstīja.

Jādomā par glābšanu uz ūdens
L.Langrate rosināja “Alju” labāk domāt par glābšanas darbu uz ūdens veikšanu, kas tagad pēc Pilssalas infrastruktūras modernizēšanas ir aktuāls jautājums, nevis lietveža atalgojuma palielināšanu. “Tas ir pilnīgi aizmirsts. Bērni visu vasaru ir gājuši un peldējušies, viņi netiek pieskatīti. Ja kaut kas notiktu, nez vai “Alja” šobrīd varētu palīdzēt, bet viss notiek “Aljas” acu priekšā,” uzsvēra L.Langrate. M.Lietuvietis atzina – lai veiktu glābšanas darbus uz ūdens, pašvaldībai jāveic lieli ieguldījumi.
A.Melders interesējās, vai Pilssalā ir izvietots publiski pieejams stends, kur atrodas, piemēram, glābšanas riņķi, ko viņš iepriekš rosinājis. M.Lietuvietis atzina – uzlikts nav, bet esot plānots.
J.Zilkalne rosināja attīstīt sadarbību ar Sarkano Krustu, lai gādātu par drošību uz ūdens Alūksnes ezerā. “Šobrīd Pilssalā ir izbūvēta lieliska infrastruktūra. Tagad būtu liels darbs pašvaldības projektu vadītājam sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu to īstenot, lai nākamajā sezonā jau būtu ieviests,” pauda J.Zilkalne.
Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Kolberģī izskanēs vasaras melodijas

  Kolberģī izskanēs vasaras melodijas

  Dāsna vasara, samtainas naktis pēc tveicīgām dienām. Debesis satumst, un parādās augusta zvaigznes, iespējams, pat zvaigžņu lietus. Nu ir visīstākais...

 • Baltijas ceļa atceres diena

  Alūksnē, Lielā Ezera ielas skvērā, 23.augustā notiks Baltijas ceļa atcerei veltīts pasākums. Ierasts, ka, atceroties šo Latvijas neatkarības...

 • Uz salidojumu aicina Alūksnes bērnudārza audzēkņus

  Alūksniete Zigrīda Sināte aicina uz sirsnīgu satikšanos kādreizējā Alūksnes pilsētas 1.bērnudārza audzēkņus, kuriem viņa ir bijusi audzinātāja laika...

 • Meklējot sevī pateicīgu cilvēku

  Meklējot sevī pateicīgu cilvēku

  Svētki ir visnotaļ vienkārša padarīšana, ja skatāmies uz tiem, neiedziļinoties detaļās. Tas ir notikums, kurā kāda sabiedrības daļa tiek labi...

 • Nepilngadīgo noziedzība

  Likums paredz, ka bērniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīviem pārkāpumiem primāri jāpiemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi,...

 • Pilsēta jāsāk kopt jau pie robežas

  Paldies par jaukajiem un skaistajiem Alūksnes pilsētas svētkiem! Paldies visiem, kuri strādāja, lai svētki notiktu un izdotos! Alūksnes pilsēta ir...

 • Pilsētai svētkos

  Mūsu skaistā miera osta Alūksne atkal svin svētkus, pulcējot alūksniešus un novadniekus, ļaujot piedzīvot priecīgu atkalredzēšanos. Un mēs,...

 • Lepni par savu pilsētu

  Alūksne kļūst sirdij tuvāka ik dienu, un šī apjausma savu augstāko punktu sasniegs tieši pilsētas svētku laikā. Kas noticis kopš aizvadītajiem...

 • Alūksnes pilsētas svētkos būs satiksmes ierobežojumi

  Alūksnes pilsētas svētku dienās – no 3. līdz 5.augustam - Alūksnē būs satiksmes ierobežojumi. Ņemot vērā notiekošos pārbūves darbus, satiksmei ir...