Lēmumus pašvaldībā pieņems vienpersoniski

Pagājušonedēļ Zeltiņu pagasta padomes deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par sociālās palīdzības un pabalstu sniegšanu.

Pagājušonedēļ Zeltiņu pagasta padomes deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par sociālās palīdzības un pabalstu sniegšanu. Tie stājas spēkā divas nedēļas pēc to pieņemšanas.
"Visus lēmumus par pabalstu piešķiršanu vienpersoniski pieņems pagasta sociālās palīdzības darba organizatore. Tas būs operatīvāk. Līdz šim to darīja kopīgi ar deputātiem," stāsta Zeltiņu pagasta padomes priekšsēdētāja Elita Laiva.
Zeltiņu pagasta padomes sociālās palīdzības organizatore Nellija Rezgoriņa skaidro, ka lēmumu varēs apstrīdēt pašvaldībā un pārsūdzēt rajona administratīvajā tiesā. Tika nolemts, ka tāpat kā līdz šim bērna piedzimšanas, apbedīšanas gadījumā pašvaldība piešķirs 50 latu pabalstu. Vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem pašvaldība piegādās malku (piecus kubus) vai piešķirs 20 latus tās iegādei. Paredzēts, ka par ārstēšanos slimnīcā, izvērtējot ienākumus, pašvaldība maksās 50 procentus no minimālās algas, gadā nepārsniedzot vienam cilvēkam 40 latus.
"Segsim izdevumus bērniem briļļu ietvaru un lēcu iegādei, bet gadā ne vairāk par 15 latiem," bilst N.Rezgoriņa. Noteikumi paredz: vientuļam iedzīvotājam, kam nav likumīgu apgādnieku, pašvaldība maksās pabalstu - desmit latus mēnesī, kurus viņš var maksāt aprūpētājam. Ja aprūpētājs slēgs līgumu ar pašvaldību par šo pakalpojumu, tad tos viņš saņems kā algu.
"Nolēmām, ka sociālās palīdzības transportu uz ārstniecības iestādēm varēs izmantot pensionāri, invalīdi, bērni un tie, kam ienākumi nav lielāki par 50 procentiem no minimālās algas, pārējiem būs jāmaksā 50 procenti," uzsver N.Rezgoriņa. Postījumu un dabas stihiju rezultātā komisija izvērtēs situāciju, lai lemtu par pabalsta piešķiršanu.
"Nevienam nepiešķirsim maznodrošinātās ģimenes statusu. Arī GMI pabalstu šogad saņem tikai viens iedzīvotājs," saka N.Rezgoriņa.

Citu datumu laikraksti

  • Ģimenes autobuss brauc kalnup

    Jaunlaicenietis Ainārs Raudiņš lepojas, ka viņam ir liela ģimene. Četru brāļu un māsas ģimenes ar bērniem un vecvecākiem aizņemtu jaunā autobusa...

  • Nometnei ir trīs finansējuma avoti

    Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs nometni maznodrošināto ģimeņu bērniem.Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs...

  • Dejotājiem ir sākušies svētku kopmēģinājumi

    Vakar līdz pulksten 21.00 Alūksnes rajona 400 dejotāji ieradās Rīgā, Teikas rajona vidusskolā.Vakar līdz pulksten 21.00 Alūksnes rajona 400 dejotāji...