Licencētajā makšLicencētajā makšķerēšanā – prettiesiski ierobežojumiķerēšanā – prettiesiski ierobežojumi

Alūksnes novada pensionāru un invalīdu - makšķernieku grupa un alūksnietis Herberts Rudzītis ir saņēmuši atbildi – atzinumu no Tiesībsarga biroja uz saviem pavasarī nosūtītajiem iesniegumiem. Tajā skaidri pausts, ka Alūksnes novada pašvaldībai nebija tiesību saistošajos noteikumos par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā noteikt ierobežojumus lomā paturamo zivju skaitam personām, kas vecākas par 65 gadiem.
Iesniegumā Tiesībsarga birojam makšķernieki pauda neapmierinātību par Alūksnes novada pašvaldības 2016.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”. Pērn decembrī deputāti apstiprināja aģentūras “Alja” izstrādātos noteikumus, kas paredz, ka tagad personas, kuras vecākas par 65 gadiem un kurām piešķirta bezmaksas licence, drīkst paturēt lomā tikai vienu līdaku, zandartu, sīgu un vienu zuti, savukārt tie, kuriem ir maksas licence – pa trim zivīm no katras sugas. Tiesībsargs ierosināja pārbaudes lietu, un makšķernieki, kurus kā pensionārus šāds domes lēmums aizvainoja, šonedēļ saņēmuši atbildi.

Pamatojums – spekulatīvs
Atzinumā tiesībsargs Alūksnes novada pašvaldībai sniedzis izvērtējumu un ieteikumus uz 13 lapām par tās darbības tiesiskumu, lietderību un labas pārvaldības principu ievērošanu. Ņemot vērā pārbaudes lietā konstatēto un secināto, tiesībsargs aicina domi ne vēlāk kā līdz šā gada 1.decembrim veikt grozījumus minētajos noteikumos un atcelt prettiesiski noteikto ierobežojumu bezmaksas licenču īpašniekiem.
Tiesībsargs secināja, ka, apstiprinot licencētās makšķerēšanas noteikumus esošajā redakcijā, pašvaldība noteikusi mazāku tiesību apjomu bezmaksas licenču īpašniekiem un pārkāpusi Satversmes 64.pantu, kā arī nav ievērojusi personu vienlīdzības principus (Satversmes 91.panta pirmais teikums). Tiesībsarga ieskatā Alūksnes novada pašvaldības pamatojums, nosakot mazāku paturamo zivju daudzumu bezmaksas licenču īpašniekiem, ir spekulatīvs un nav pamatots ar objektīviem apstākļiem. “Pieņemt, ka tikai tāpēc, ka personai pienākas bezmaksas licence, viņa zvejas tiesības izmantos ļaunprātīgi, nav attaisnojami,” teikts atzinumā.

Savas tiesības aizstāvēs
Viens no makšķernieku grupas iesnieguma autoriem alūksnietis Jurijs Jevdokimovs neslēpj: ir gandarījums, ka izdevies aizstāvēt savas tiesības, turklāt pamatoti. “Tiesībsargs atzīst, ka vienlīdzības principi ir pārkāpti, ierobežojuma noteikšana bezmaksas licenču īpašniekiem ir prettiesiska, ir pārkāpta Satversme. Smieklīgs ir Alūksnes novada pašvaldības un aģentūras “Alja” skaidrojums, ka bezmaksas licenču īpašnieki var iet uz ezeru katru dienu, bet tie, kam ir maksas licences, tikai brīvdienās vai atvaļinājumu laikā. To var tantiņām iestāstīt, kuras neko nesaprot par makšķerēšanu! Makšķernieks uz ezeru iet agri no rīta vai vēlu vakarā, vai pat naktī – darba laikā uz ezera nav, ko darīt!” saka J.Jevdokimovs.
Ko makšķernieki darīs, ja pašvaldība rekomendāciju neņems vērā? “Tad organizēsim parakstu vākšanu par neuzticības izteikšanu Alūksnes novada domei, jo pārkāpums ir. Savas tiesības aizstāvēsim! Līdz decembrim gaidīsim. Pēdējā laikā “Aljas” vadītāja Māra Lietuvieša darbā ir pārāk daudz tādu lēmumu, kas neapmierina lielu daļu makšķernieku. Tas liek uzdot jautājumu par viņa piemērotību šādam amatam. Ja esi vadītājs, tad jārāda priekšzīme un pašam jāpilda likumi,” saka J.Jevdokimovs.

Aicinās uz sarunām
Aģentūras “Alja” direktors M.Lietuvietis uzskata, ka noteikumi nebija prettiesiski. “Gatavojot noteikumus, esam rīkojušies pareizi - atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Nevarējām iedomāties, ka tik rūpīgi jāiedziļinās arī Satversmē. Sazināšos ar H.Rudzīti un J.Jevdokimovu, lai aicinātu uz sarunām par to, kā viņi vērtē šo atzinumu. Atzinumam gan ir rekomendējošs raksturs, bet noteikti to ņemsim vērā. Lai ievērotu vienlīdzības principu un būtu atbilstība Alūksnes ezera apsaimniekošanas principiem, zivju resursu saglabāšanai un vienlīdzīgai patērēšanai, tad paredzams, ka maksas licences būs jānosaka visiem. Tad visi būs vienādi un ar vienādiem nosacījumiem patērēs zivju resursus. Jāvērtē, kā būtu labāk. Piemēram, citās vietās limitē izsniegto bezmaksas licenču skaitu – arī tā var darīt. Kopā jāizdiskutē, kā labāk. Laiks ir, nevajag sasteigt caur emocijām, kopsaucējs jārod,” saka M.Lietuvietis.

Izmaiņas būs
Ministru kabineta noteikumi nr. 799 (23.punkts) paredz, ka publiskajos ūdeņos, kāds ir arī Alūksnes ezers, licences par samazinātu maksu vai bezmaksas licences piešķir: bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par 65 gadiem; personām ar invaliditāti un politiski represētām personām; ūdeņu krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Tiesībsargs uzsver: pašvaldības var noteikt kopējo licenču skaitu, tāpat arī izvēlēties, vai noteikt bezmaksas vai samazinātu licenču maksu minēto personu kategorijām, taču – ja pašvaldība izvēlējusies piešķirt bezmaksas licences, tad nevar diferencēt tiesību apjomu bezmaksas un maksas licenču saņēmējiem.
Tiesībsarga atzinumu ar norādēm uz nepilnībām aicinājām komentēt arī Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Arturu Dukuli. Viņš atzīst – pašvaldībā izvērtē atzinumā pausto un izmaiņas noteikumos pieņems, pirms tam konsultējoties ar dažādām institūcijām, lai pēc tam atkal nav jāveic labojumi. To, ka decembrī pieņemtais domes lēmums par licencētās makšķerēšanas noteikumiem būtu nepareizs, A.Dukulis neatzīst. “Protams, vienmēr visu var uzlabot, bet jaunajos noteikumos tika maksimāli saskaņotas visu grupu intereses,” saka A.Dukulis.

“Aljai” jāmaina darba stils
“Šobrīd strīdus ābols ir par to, kāpēc viens makšķernieks ar bezmaksas licenci nedrīkst lomā paturēt trīs zivis, bet otrs ar maksas licenci drīkst to darīt. Bet nianse ir tajā, ka limitēts ir tikai zandartu, līdaku, zušu un sīgu skaits. Pārējās sugas zivis lomā var paturēt, cik noķer. Manuprāt, ja noteikumus pārstrādāsim, tad neviens nav teicis, ka jādod bezmaksas licences. Tiesībsargs norāda, ka jābūt diferencētai licences cenai. Tas var nozīmēt to, ka, atceļot šos ierobežojumus, pašvaldībai jānosaka nevis bezmaksas licences, bet licences ar samazinātu cenu. Maksās visi! Bet, ja būs jāmaksā visiem, tad varbūt iebildīs tā makšķernieku – pensionāru daļa, kas tomēr grib bezmaksas licences, jo velk tikai asarus! Savukārt aktīvākā makšķernieku daļa, kas ezerā ir visbiežāk, varēja gan godīgi pateikt, cik tad īsti zivju lomā tiek, jo dzirdētas ir visādas versijas. Ar “Aljas” vadību tiesībsarga jautājums jau pārrunāts – viņiem tas jāpārrunā arī savā konsultatīvajā padomē, kas bija jāizveido ar mērķi maksimāli plaši pārstāvēt makšķernieku intereses. Vai “Alja” spēj uzklausīt un apvienot visu makšķernieku intereses? Uzskatu, ka “Aljai” savs sarunu un darba stils jāmaina. Par visiem svarīgiem jautājumiem jāveic diskusija, iesaistot maksimāli daudz makšķernieku,” saka A.Dukulis.

Citu datumu laikraksti

 • Mīlestība mūža garumā

  Mīlestība mūža garumā

  2.daļaGundegaGundega stāvēja pie vidusskolas ēkas un bijībā noskatījās, kā cits pēc cita aiz durvīm pazuda skolēni. Pēc viņu neatkarīgās stājas tie...

 • Horoskopi

  18. – 24. augustsAuns ◆ Pieaugs darbu apjoms mājās. Tiks izvērtētas prioritātes un tas, cik lietderīgi izmanto enerģiju. Jaunas vēsmas...

 • Vai jāsaglabā igauniskums Kornetos? 5

  Vai jāsaglabā igauniskums Kornetos?

  Tā ir mūsu kopīgā zeme – tā par Kornetiem Veclaicenes pagastā saka igauņi. Šobrīd Korneti ir Latvijai piederošs ciems, taču tā nav bijis vienmēr. Īsu...