Līdzfinansēs projektus īpaši atbalstāmajās teritorijās

Īpaši atbalstāmas teritorijas statuss noteikts visām Alūksnes rajona pašvaldībām, tāpēc tās var pretendēt saņemt projektu līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). Tam piešķirti 460 685 lati apmēram 90 projektu atbalstam.

Īpaši atbalstāmas teritorijas statuss noteikts visām Alūksnes rajona pašvaldībām, tāpēc tās var pretendēt saņemt projektu līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). Tam piešķirti 460 685 lati apmēram 90 projektu atbalstam.
Nacionālās programmas "Īpaši atbalstāmo teritoriju attīstība" paredz līdzfinansēt komercsabiedrību un pašvaldību projektus, lai paātrinātu šo teritoriju attīstību un veicinātu saimniecisko darbību. Programmā projektus pārtrauca pieņemt 2004.gada martā, turklāt finansējums bija nepietiekams, lai atbalstītu visus iesniegtos projektus. Tie ir izstrādāti kredītprocentu maksājumu dzēšanai un pašvaldību ieguldījumam uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībā. Kredīta procentu subsīdijām viena projekta finansēšanai gadā izmaksājamais maksimālais atbalsts ir 15 000 latu. Pašvaldību projektam gadā izmaksājamais atbalsta apjoms ir
10 000 latu. Maksimālais projekta finansēšanas termiņš ir pieci gadi.
Privātie uzņēmēji projektus iesnieguši galvenokārt lauksaimniecības, pakalpojumu, lauku tūrisma nozarēs. To aktivitātes saistītas ar lauksaimniecības modernizāciju, bioloģiskās lauksaimniecības attīstību, ražotņu izveidošanu un paplašināšanu, tūrisma ēku labiekārtošanu un ekotūrisma infrastruktūras attīstību.

Citu datumu laikraksti