Lielāko daļu enerģijas atdod darbam ar cilvēkiem

Alūksniete Aija Briede medicīnā strādā 43 gadus un nekad nav vēlējusies mainīt humāno profesiju pret kādu citu. Ar gūto pieredzi viņa godīgi saka, ka tagad izvēle tomēr būtu citādāka.

Alūksniete Aija Briede medicīnā strādā 43 gadus un nekad nav vēlējusies mainīt humāno profesiju pret kādu citu. Ar gūto pieredzi viņa godīgi saka, ka tagad izvēle tomēr būtu citādāka. Var just, ka darbs ir Aijas mūža lielākā vērtība, kas palīdzējis arī tad, kad dzīvē bijuši smagi pārdzīvojumi.
Alūksnes slimnīca ir viņas pirmā un vienīgā darbavieta. Aija lepojas, ka arī daudziem viņas kolēģiem ir līdzīgi. Sieviete uzskata, ka tā varot būt tikai īstiem darba entuziastiem. Līdztekus viņa ir Sarkanā Krusta Alūksnes rajona komitejas priekšsēdētāja.
Interesē jau skolā
Aiju interesējusi medicīna, tāpēc Alsviķu meitene izvēlējusies mācības Rīgas 2.medicīnas skolā. Tā iznācis, ka pirmā saskare ar medicīnu bijusi jau skolas laikā - viņa darbojusies Sarkanā Krusta pulciņā, kas interesējis arī citus skolēnus. Pamatskolu - septiņas klases - absolvējusi Alsviķos kopā ar bērnunama bērniem. "Tas bija pēckara periods. Bērniem, īpaši tiem, kam nebija vecāku, patika darboties. Kopīgas ar pārējiem bērniem bija dažādas nodarbības. Tagad jauniešus grūtāk iesaistīt, piemēram, Sarkanā Krusta aktivitātēs," spriež sieviete.
Sāka kā dežūrmāsa
Pirmo darba rūdījumu guvusi ķirurģijas nodaļā. "Tas bija vēl vecajā slimnīcā uz Ojāra Vācieša ielas. Bijām trīs jaunas meitenes, kas sākām strādāt kā dežūrmāsas," atminas pieredzējusī darbiniece.
Pirmajā darbdienā, ko Aija vēl šodien spilgti atceras, bijis liels satraukums. Tolaik dežūrmāsai ķirurģijas nodaļā darba apjoms bijis lielāks nekā tagad. "Naktī bija jārūpējas par ambulatorajiem slimniekiem, jāpieņem izsaukumi, ja feldšeris bija izbraukumā," atminas slimnīcas darbiniece.
Neiztiek bez emocijām
Kādu laiku veikusi arī medicīnas iestādes galvenās māsas pienākumus. Šobrīd viņa ir medicīnas māsa - anestēziste un reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļā ir vecākā medicīnas māsa. Tajā nostrādājusi 15 gadus - kopš šīs nodaļas izveides sākuma. "Tā ir nodaļa, kur nonāk vissmagākie slimnieki pēc operācijām no uzņemšanas nodaļas, no citām nodaļām, ja veselības stāvoklis ir kritisks," apgalvo Aija.
Viņa atzīst, ka iztikt bez emocijām un sāpēm, ja slimnieks aiziet mūžībā, ilgajos darba gados tik un tā nespējot. Un tas ir cilvēcīgi. Īpaši smagi esot, ja mirst jauni cilvēki un tādi, kas ir tuvāk pazīstami. Viņa neizprotot, kāpēc pacienti reti kad atceroties reanimācijas nodaļas darbiniekus ar siltu "paldies", lai gan šajā nodaļā darbs ir īpaši atbildīgs. Vairāk viņi atminoties tālāko ārstēšanas procesu.
Pie durvīm nezvana
Aija uzskata, ka ar gadiem aizvien grūtāk kļūst, aizejot mājās, par darbu nedomāt. "Tādu mediķu, kas to prot, man šķiet, ka nav. Sevišķi operāciju māsas naktīs mierīgi gulēt nespēj, arī ķirurģi un ārsti anesteziologi, kas pieraduši, ka izsaukums var būt naktī. Mums ir tik saraustīts miegs, pat guļot šķiet, ka tūlīt būs jāceļas un jābrauc uz slimnīcu," spriež medmāsa. Agrāk, kad mobilo telefonu neesot bijis, bieži licies, ka pie durvīm atskan zvans, taču patiesībā tur neviena neesot bijis.
Viņa piekrīt, ka daudzi jaunie neizvēlas mediķu profesiju zemā atalgojuma dēļ, arī darbs naktīs nepatīk. Bieži vien ģimenei ar to ir grūti samierināties.
"Medicīnas māsām regulāri ik pēc pieciem gadiem jāmācās kvalifikācijas paaugstināšanas kursos. Ir zināms kredītstundu skaits, kas paredz papildu apmācību gan Rīgā, gan tepat Alūksnē," apgalvo sieviete. Vērtīgu pieredzi pirms pāris gadiem guvusi, mēnesi strādājot Sarkanā Krusta slimnīcā Vācijā.
Nedod par velti
Aijai patīk darbs ar cilvēkiem. Tam viņa atdod lielāko daļu savas enerģijas. Ja tas nav darbs slimnīcā, tad Sarkanā Krusta komitejā. Dzīvē tā iegrozījies, ka vienmēr bijis daudz jāstrādā un nav bijis laika vaļoties. Tomēr par darbaholiķi viņa sevi nesauc. "Ar tagadējo prātu šķiet, ka vairāk laika vajadzēja veltīt ģimenei un sev," kritiski vērtē viņa.
Agrāk bijis pieņemts, ka Sarkanā Krusta komitejas priekšsēdētājam jābūt medicīnas darbiniekam un jāstrādā vadošā amatā. Tolaik slimnīcā viņa bijusi arī galvenā ārsta vietniece, tā arī sākusi vadīt komitejas darbu. Šogad aprit septiņi gadi, kopš viņa veic priekšsēdētājas pienākumus, ilgus gadus bijusi priekšsēdētāja vietniece. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas darbošanās Sarkanajā Krustā ir Aijas sabiedriskais pienākums.
"Sarkanajam Krustam šodien neklājas viegli, jo valsts šo organizāciju diemžēl neatbalsta. Arī biedru skaits nav liels. Viena daļa domā, ka Sarkanais Krusts visu dod par velti, taču tā nav. Labi, ka Alūksnes pilsētas un rajona pašvaldības mums iespēju robežās palīdz," spriež Aija.
Nepatīk, ja apmelo
Viņa nepiederot pie konservatīviem cilvēkiem un spēj ātri pieņemt pārmaiņas, arī pieskaņoties jebkuram cilvēkam un ātri rast kontaktu. "Man patīk, ja cilvēki ir taisnīgi. Daudziem diemžēl pietrūkst taisnīguma izjūtas," atzīst Aija.
Viņa nespēj samierināties, ja cilvēkus apmelo. Arī pašai nācies to izjust, taču ļaunu prātu netur, vienīgi rūgtums sirdī paliekot. Uzskata, ka dots devējam atdodas un tic, ka katram ir lemts citāds liktenis.
Lai iepriecinātu, nevajagot dārgas dāvanas, pietiek ar kādu mīļu vārdu. Prieku guvusi arī no tālākiem ceļojumiem. Ziemā Aijai īpašu aizraušanos neesot.
Vasarā patīk darboties mazdārziņā un audzēt puķes. Brīžos, kad sirdī iezogas skumjas, vienmēr uzklausot draudzene Silva.

Citu datumu laikraksti

 • Rīkos filozofisku diskusiju

  Bejas interešu klubiņa “Pīlādzis” dalībnieces 22.janvārī pulksten 12.00 filozofiskā diskusijā dalīsies pārdomās par tēmu “Logs”.Bejas interešu...

 • Rosinās pārcelt darbdienas

  Lai efektīvāk izmantotu darba laiku, šodien valdība lems par vairāku 2004.gada darbdienu pārcelšanu.Lai efektīvāk izmantotu darba laiku, šodien...

 • Vēlas zināt iedzīvotāju viedokli

  Ministru kabineta komitejas sēdē apstiprināts Ekonomikas ministrijas projekts “Latvijas rūpniecības attīstības pamatnostādnes”.Ministru kabineta...

 • Pirmais sarunu raunds - neizšķirts

  Pašvaldības: piekrīt novada veidošanai ar nosacījumiem.Pašvaldības: piekrīt novada veidošanai ar nosacījumiem Pašvaldību vadītāju sarunas ar...

 • Gada kukainis 2004 - zilspāre

  Latvijas Entomoloģijas biedrība par 2004.gada kukaiņiem izvēlējusies zilspāres, kurām šogad būs veltīti vairāki izglītojoši pasākumi.Latvijas...

 • Piedāvā kultūras un atpūtas pasākumus

  Koncerti. 17.janvārī pulksten 18.00 Alūksnes rajona Apes tautas namā - Apes jauktā kora 55 gadu jubilejas koncerts. Ballē (ar groziņiem) spēlēs grupa...