Literārajai kopai “Ezerlāse” jaunajā sezonā daudz ieceru

Sestdien Alūksnes pilsētas bibliotēkā pēc vasaras atelpas uz kopīgu tikšanos pulcējās literārās kopas "Ezerlāse" biedri. Pasākumu vadīja dzejniece Kornēlija Apškrūma.

Sestdien Alūksnes pilsētas bibliotēkā pēc vasaras atelpas uz kopīgu tikšanos pulcējās literārās kopas "Ezerlāse" biedri. Pasākumu vadīja dzejniece Kornēlija Apškrūma.
Tā gaitā izvērtās plašas diskusijas par amatierautoru literāro darbu iespiešanu un popularizēšanu. Domubiedri sirsnīgi sveica alūksnieti Alfrēdu Dāvidu nozīmīgā mūža jubilejā un ar izcīnīto pirmo vietu O.Vācieša jubilejai veltītajā jaunrades konkursā.
Runājot par jaunajā sezonā veicamo, pasākuma dalībnieki atzina, ka joprojām aktuāls ir jautājums par rajona autoru darbu kopkrājuma izdošanu. Manuskripts ir sagatavots jau pirms vairākiem gadiem, taču finansējuma joprojām nav. Republikas fondi šādus projektus atbalsta visai negribīgi, arī vietējie uzņēmēji īpašu iniciatīvu neizrāda.
Apgalvojums, ka dzeju izdot nav izdevīgi, jo "dzeju mūsdienās nepērk", nav īsti korekts. Kāpēc gan lai kāds pirktu to, par ko nav nekādas informācijas? Tieši tas pats attiecas arī uz prozas darbiem. A.Dāvids stāsta, ka viņam zvana cilvēki no attālākiem Latvijas rajoniem un jautā, kur var iegādāties romānu "Skaidas". Tas nozīmē, ka informācijas trūkuma dēļ grāmatu tirdzniecības uzņēmumi šo daiļdarbu pircējiem nepiedāvā.
"Cilvēks pērk tikai to, par ko viņam ir informācija. Tāpēc Alūksnes rajona autoru darbus pārsvarā pērk mūsu rajonā, jo te viņus pazīst," pārdomās dalās A.Dāvids. Viņš uzskata, ka informācijas trūkums ietekmē arī darbu izdošanu. Izdevniecības nelabprāt izdod mazpazīstamu autoru darbus, jo baidās, ka nevarēs tos pārdot. Visbiežāk ir tā, ka cilvēks uzraksta stāstu, un turpat rakstāmgalda atvilktnē tas arī paliek. Tādējādi iet zudumā daudzi vērtīgi sacerējumi.
Klātesošie ar sajūsmu uzņēma ziņu, ka Smiltenes televīzija gatavo projektu par novada literārā žurnāla izdošanu, par to informēja K.Apškrūma. Izskanēja doma, ka literārajai kopai vajadzētu veidot literāri muzikālus pasākumus, tā varētu izplatīt arī informāciju par mūsu rajona autoru darbu izdevumiem. "Pašiem literātiem jābūt aktīvākiem un jāizmanto katra iespēja publicēties. Biju pārsteigts uzzinot, ka kopa "Ezerlāse" ir tik vāji pārstāvēta O.Vācietim veltītajā jaunrades konkursā," ar sarūgtinājumu atzīst A.Dāvids.
Literāti vienojās, ka tiksies reizi mēnesī un ikreiz šo tikšanos vadīs kāds cits kopas dalībnieks. Pagaidām atlikts jautājums par patstāvīgas sabiedriskās organizācijas dibināšanu. Toties visi pasākuma dalībnieki bija vienisprātis, ka ir jāiekļaujas tikko juridisko statusu ieguvušās sabiedriskās organizācijas "Radošais mākslas klubs "Ritenis"" darbā. Kopas dalībnieki teica sirsnīgu paldies bibliotēkas darbiniecēm, kas sekmē "Ezerlāses" darbu, un vienojās, ka nākamā kopas tikšanās būs 17.decembrī pulksten 13.00.

Citu datumu laikraksti