Luterāņu draudžu obligātās iemaksas baznīcas kasē kļūs lielākas

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas draudžu obligātās iemaksas baznīcas kopējā kasē turpmākajos trīs gados palielināsies par vienu latu.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) draudžu obligātās iemaksas baznīcas kopējā kasē turpmākajos trīs gados palielināsies par vienu latu.
Šāds lēmums pieņemts LELB 21.Sinodē. Nolemts, ka katras draudzes vadības ziņā būs tas, vai un par cik palielināt draudzes iekšējo maksājumu, kurš jāveic katram draudzes loceklim. Alūksnes draudzei tās apmērs gadā ir seši lati. Pašlaik nav domāts to palielināt.
"Baznīca arvien vairāk sāk domāt, kā kļūt patstāvīgai un neatkarīgai no ārējās palīdzības. Līdz šim draudžu iemaksas ir bijusi maza daļa no baznīcas budžeta, lai gan baznīcai būtu jāspēj sevi uzturēt.
Bieži valda uzskats, ka ir Alūksnes, Gulbenes un ikvienas citas pilsētas draudze, bet patiesībā mums taču ir LELB un šai baznīcai ir draudze Alūksnē, Gulbenē un citviet. Tagad iemaksa par katru draudzes locekli LELB kasē draudzēm palielināsies turpmākajos trīs gados - par vienu latu gadā, līdz sasniegs 3,50 latus. Līdzšinējās iemaksas bija nemainīgas apmēram desmit gadus un inflācijai neatbilstošas," stāsta Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Atis Grīnbergs. Viņš uzsver, ka Sinodē vēlēja jaunu konsistoriju – baznīcas vadību.
"Agrāk pārstāvjus konsistorijai izvirzīja Sinodē. Tas radīja situāciju, ka daudzi no izvirzītajiem cilvēkiem nesaprata jauno pienākumu atbildību un nopietnību. Tāpēc šoreiz konsistorijā tika izvirzīti pārstāvji, kas pirms tam izvirzīti no baznīcu iecirkņiem un ieguvuši uzticību. Viņi zināja, kādus pienākumus būs jāuzņemas," saka A.Grīnbergs.
Tagad konsistorijā ir visu baznīcu iecirkņu prāvesti un 15 dažādu nozaru vadītāji. Katram no viņiem ir savs uzdevums. A.Grīnbergam ir uzdots veidot vienojošu, ikgadēju LELB pasākumu.
"Tas būtu kaut kas līdzīgs katoļu svētkiem Aglonā, bet citādāka rakstura. Ir iecerēts, ka šo tradīciju ir jāievieš līdz 2008.gadam. Centīšos panākt, lai šis pasākums notiek arī Alūksnē," uzsver A.Grīnbergs.
Sinodē pieņēma arī jauno Baznīcas Satversmes projektu. Gada laikā ar to ir jāiepazīstas visām Latvijas evaņģēliski luteriskajām baznīcām. Ieteikumus un pretenzijas gada laikā apkopos un iestrādās Satversmē. Tad tiks sasaukta ārkārtas Sinode, kurā spriedīs par jauno Baznīcas Satversmi.
Sinode sanāk reizi trijos gados, tajā piedalās baznīcas augstākā vadība, prāvesti, mācītāji, pienākumu izpildītāji un LELB draudžu delegāti.

Citu datumu laikraksti

  • Iepazīstas ar draudzes darbu Vācijā

    Alūksniete Santa Stopniece atvaļinājumu pavadīja Vācijā, viesojoties pie Villihas evaņģēliskās Emmaus draudzes locekļiem. Viņa atzīst, ka ir...

  • Pagastā izvieto informatīvās norādes

    Mārkalnes pagastā šonedēļ izliek informatīvās norādes, kas apzīmēs pagasta iestāžu un nozīmīgāko objektu - arheoloģijas pieminekļu, senkapu,...

  • Aicina pieteikties tirgotājus

    Pasaules čempionāta ūdens motosportā rīkotāji aicina pārtikas tirdzniecības uzņēmumus, kas 17. un 18.jūlijā vēlas tirgoties sacensību norises laikā,...