Mācāmies citādi

Laiks mainīties un īstenot mācības tā, lai skolēni spētu ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi pielietot, bet arī attīstītu vēlmi un spēju mācīties mūža garumā. Tam nepieciešama mācīšanas pieejas maiņa.
Valsts izglītības satura centrs (VISC) uzsācis projektu šī darba atbalstam, pakāpeniski ieviešot kompetenču pieeju katrā izglītības iestādē. Tās būs tālākizglītības iespējas un atbalsts visiem skolas darbiniekiem. Pastāvīgas izziņas, inovāciju kultūras veidošana. Datu un pieredzes apmaiņas sistēmu izveide un izmantošana. Atvērtība plašākas kopienas, vides ietekmei. Vadības loma, mācoties pašiem un atbalstot komandas izaugsmi.

Sadarbojas un gūst pieredzi
Mūsu skolas skolotāji regulāri organizē kopīgas stundas. Tā ir savstarpējās mācīšanās iespēja un komandas darbs. Izrādās, ka tēmu “Ak, šīs dažādās skaņas” var mācīties kopā 1. un 9.klase, 3. un 8.klase. Dabaszinībās 2. un 3.klase kopā apguva tēmas “Gaiss un degšana” un “Kurināmais”. Latviešu valodā kopā mācījās 4.un 5.klase, stundu vadīja divi skolotāji.
Skolotāji, sadarbojoties savā starpā, vada stundas ne tikai divām klasēm, bet arī vienai klasei ir divi skolotāji. Piemēram, tā apguva ģeogrāfijā un angļu valodā tēmu “Kontinentu veidošanās”, fizikā un dabaszinībās - tēmu “Skaņa”, mājsaimniecībā, angļu valodā un informātikā - tēmu “Mājoklis, tā iekārtošana”.
Skolotāji ikdienā gūst pieredzi, strādājot savā priekšmetā, bet citā vecumposmā. Mācās sadarboties ne tikai skolotāji un skolēni, bet arī bērnu vecāki. Viņi kopā ar bērniem veidoja puzurus, apguva datorprasmes.
Vieni no pirmajiem
VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir radīt skolēniem labvēlīgus apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos, kā arī personības pilnveidei. Lai to realizētu, vispārējā izglītībā bērniem un jauniešiem no pusotra gada vecuma līdz vidusskolai tuvāko piecu gadu laikā tiks izstrādāts un pakāpeniski ieviests kompetenču pieejā veidots mācību saturs, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā. Profesionālās pilnveides programmās tiks izglītoti 6000 pedagogi, starp kuriem būs arī no mūsu skolas.
Piedaloties aprobācijā, skolas komandas galvenais uzdevums būs saskaņoti plānot un īstenot mācības un atbalsta pasākumus attiecīgās vecuma grupas skolēniem, ieviešot tādu pieeju mācīšanai, kuras rezultātā bērni un jaunieši iegūs 21.gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Uzsākot dalību aprobācijā, būs iespēja izvēlēties, kurai no četrām caurviju kompetenču grupām pirmajā aprobācijas gadā pievērst īpašu uzmanību - pašizziņas un pašvaldības; domāšanas un radošuma; sadarbības un līdzdalības vai digitālajai.
Šajā pavasarī un 2017./2018. mācību gadā skolas komanda attiecīgi piedalīsies mācībās tieši par šo caurviju kompetenci un mērķtiecīgi plānos savu darbu tās pēctecīgai integrācijai mācībās. Esam gandarīti, ka jau šobrīd ar savu pieredzi varam dalīties cits ar citu un citu skolu, valstu izglītības darbiniekiem.

Direktores vietniece
izglītības jomā L.Krūmiņa

Citu datumu laikraksti

 • Tiesa liek atjaunot darbā policistu

  Tiesa liek atjaunot darbā policistu  1

  (Turpinās no 1.lappuses)Alūksnes rajona tiesa lēmusi, ka Alūksnes novada pašvaldības policijai jāatjauno darbā Mārtiņš Sināts vecākā inspektora amatā...

 • Vai jāierobežo gumijas laivu ceļi?

  Vai jāierobežo gumijas laivu ceļi?

  Alūksnes novada pašvaldības tautsaimniecības komitejā pirmdien diskutēja par plānotajām izmaiņām saistošajos noteikumos “Alūksnes novada publisko un...

 • Torņa ielas 15.namam naudu tomēr piešķir

  Vakar Alūksnes novada domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma piešķirt finansējumu –  27 165 eiro, lai izstrādātu tehnisko projektu Torņa ielas 15 gāzes...

 • Redzēt un sniegt skaistumu

  Redzēt un sniegt skaistumu

  Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā līdz 17.martam aplūkojama alūksnietes Dainas Rudzītes un viņas meitas Dinas gleznu izstāde....

 • “Atzele” aicina uz jubilejas koncertu

  Rīt pulksten 17.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē notiks Alūksnes Kultūras centra skolotāju kora “Atzele” dzimšanas dienas koncerts “Etīdes...

 • Lina un mežģīņu burvība 7

  Lina un mežģīņu burvība

  Alūksniete Māra Saldābola zina, kā tradicionālām vērtībām apveltīto lina audumu padarīt mūsdienīgu, sievišķīgu un piemērotu mazu bērnu ikdienas...

 • Alūksnē - “Dzelzs vilka” 25.jubilejas koncerts

  Alūksnē - “Dzelzs vilka” 25.jubilejas koncerts

  Latviešu rokgrupa “Dzelzs vilks” šogad atzīmē 25.jubileju un dodas ceturtdaļgadsimta jubilejas koncertturnejā “Dziesmas pilnmēness naktī”. 10.martā...

 • Gaidot simtgadi, izzinās dabas vērtības

  Tuvojoties Latvijas simtgadei, Dabas aizsardzības pārvalde aicina iepazīt sava novada dabas vērtības un skaistākās ainavas. Pirmais apceļojuma...

 • Sapnis pārtop uzņēmumā 16

  Sapnis pārtop uzņēmumā

  “Alūksne var!” - šādi vārdi ne reizi vien izskanēja, pirms nedēļas Alūksnē atklājot jaunu uzņēmumu: SIA “FXB Service & Logistic”. Tas savā...