Mācības pielāgos reālās dzīves prasībām

Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā.

Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā. Notiks pārmaiņas mācību priekšmetu piedāvājumā - tiks ieviests jauns integrēts mācību priekšmets "Sociālās zinības" no 1. līdz 9.klasei, būs izveidots dabaszinību vienots integrēts kurss no 1. līdz 6.klasei, kā arī palielināsies stundu skaits informātikas apguvē.
Otrdien Gulbenē notika reģionālā konference par izmaiņām pamatizglītības mācību saturā, tajā piedalījās Alūksnes, Gulbenes, Valkas un Madonas rajona izglītības iestāžu administrācija. Konferenci vadīja Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC) vadītājs Māris Krastiņš un Vispārējās izglītības departamenta direktors Artūrs Skrastiņš.
Šā gada 1.septembrī iecerēts uzsākt pamatizglītības satura reformu, kad skolas sāks darbu ar jaunajiem pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. Izveidots arī jauns pamatizglītības mācību priekšmetu standartu krājums, ko ISEC nosūtīs visām Latvijas skolām. Tie ir publicēti arī ISEC interneta mājas lapā (www.isec.gov.lv).
Māris Krastiņš saka, ka jaunie pamatizglītības mācību priekšmetu standarti paredz skolēnu slodzi, cik daudz stundu var būt nedēļā, kā arī proporcionāli izlīdzina mācību priekšmetus.
"Kādu mēs vēlamies ieraudzīt skolēnu, kas pabeidz 9.klasi? Kas viņam ir jāzina? Pēc šā principa arī būvēti standarti, kuros iekļautas prasības, kas jāzina 3., 6. un 9.klasi beidzot. Dažos priekšmetos izmaiņas ir lielākas, citos - ne tik būtiskas. Šobrīd lielākā vērtībā ir, kā cilvēks savas zināšanas māk izmantot un pielietot. Kā viņš informācijas gūzmā spēj atrast vajadzīgo un noderīgo. Ja agrāk skolā mācīja, no kā sastāv velosipēds, tad šobrīd skolas uzdevums ir iemācīt ne tikai tā uzbūvi, bet gan ar to braukt. Stāvot tikai pie tāfeles, skolotājs to nevar iemācīt. Ir nepieciešama praktiska darbošanās," secina M.Krastiņš.
Pamatizglītības standarti tapuši četru gadu garumā kopā strādājot augstskolu pasniedzējiem, pedagogiem, ISEC speciālistiem un dažādiem ekspertiem. M.Krastiņš piebilst, ka viens ierēdnis to nav veicis, ir meklēts labākais kompromiss starp skolotājiem. Jaunajiem mācību priekšmetiem šobrīd gatavo mācību līdzekļus.
IZM Vispārējās izglītības departamenta direktors Artūrs Skrastiņš par mītu atzīst vecāku uzskatu, ka bērniem pamatskolas posmā ir jāapgūst pārlieku daudz. "Viens saka, ka bērniem ir uzgrūsts pārāk daudz, cits saka, ka skolā ir garlaicīgi. Bērnu sekmes par to neliecina. Viņiem ir labi rezultāti," saka A.Skrastiņš.

Citu datumu laikraksti

  • Izveido rokrakstu izstādi

    Alūksnes zonālajā valsts arhīvā ir apskatāma interesanta un savdabīga izstāde “Rokraksti, rokraksti”. Tajā var vērot glītus un skaistus rokrakstus,...

  • Atnākt atpakaļ uz gaismas ceļa

    Ir cilvēki, kurus arī pēc gadiem gribas satikt un parunāties. Pie tādiem pieder arī trapeniete Aira Daktere. Pirmo reizi viņu satiku Apes zonālajā...

  • Nodod projektu publiskai apspriešanai

    Virešu pagasta padome nodevusi publiskai apspriešanai projektu “Virešu pagasta autoceļi. Satiksmes drošības uzlabojumi”.Virešu pagasta padome...