Mācības visas dzīves garumā iekaro pozīcijas

Astrologi pareģo, ka Zirga gads esot īpaši labvēlīgs izglītībai. Viņiem piebalsot Saeimas vēlēšanu gadā mēģina arī valsts, pērn budžetā apstiprinot nākamā gada prioritātes. Viena no tām - izglītība.

Astrologi pareģo, ka Zirga gads esot īpaši labvēlīgs izglītībai. Viņiem piebalsot Saeimas vēlēšanu gadā mēģina arī valsts, pērn budžetā apstiprinot nākamā gada prioritātes. Viena no tām - izglītība.
Pamazām sāk aizmirsties laiki, kad izglītība bija tikai un vienīgi bērnu, jauniešu prioritāte. Pašlaik Latvijā arvien skaļāk runā par cilvēka mūžizglītību - mācībām visas dzīves garumā.
Izglītībā ir problēmas
Ar "mūžizglītību" saprot mācīšanos ne tikai "dziļumā" kādā noteiktā nozarē, bet arī "plašumā", apgūstot prasmes, kas nepieciešamas dzīvei izglītotā sabiedrībā. Ja svešvalodas, datorprasmes, autovadīšana, komunikāciju prasme, spēja mācīties un strādāt ar iegūto informāciju šodien vēl sevišķi Latvijas laukos tiek uztvertas kā diezgan ekskluzīvas lietas, Eiropā tās arvien pārliecinošāk nosauc par dzīves pamatprasmēm. Tur sabiedrības diskusiju izraisījis Eiropas komisijas publicētais "Mūžizglītības memorands".
Latvijai šis dokuments jo svarīgāks ir tāpēc, ka valstī vēl joprojām nav skaidras pieaugušo izglītības politikas, lai gan pēdējo 10 gadu laikā tikušas izstrādātas ne mazums stratēģiju un programmu. Valsts kļūdas atkārto pašvaldībās, kur bieži vien pieaugušo izglītības attīstību plāno abstrakti, uzskatot, ka mācīšanās ir katra individuāla izvēle.
Samazina finansējumu
Situāciju glābt mēģina Nodarbinātības valsts dienests (NVD), rūpējoties vismaz par bez darba palikušo sabiedrības daļu. Viens no būtiskākajiem NVD pakalpojumiem ir profesionālās apmācības un pārkvalificēšanās kursi.
Diemžēl valsts piešķirtais finansējums ļauj mācīt tikai katru desmito, turklāt kopš pērnā gada arī šeit ir izmaiņas - valsts vairs nesedz ceļa un dienesta viesnīcu izdevumus, ja kursi notiek Rīgā.
Piesaucot "Mūžizglītības memorandu", mācības iesaka organizēt iespējami tuvu dzīvesvietai. Tostarp "uz vietas" organizēto kursu piedāvājums sarucis līdz vienveidīgam minimumam. Pārsvarā iespējams apgūt specialitātes, kurās atalgojums ir neliels. Tiem, kas būtu gatavi mācīties ko sarežģītāku, "uz vietas" neko piedāvāt nespēj, bet uz galvaspilsētu doties spēj tikai naudīgākie.
Anonīmi NVD darbinieki nebaidās prognozēt, ka finansējums kursiem saruks vēl būtiskāk, tiks mainīti akcenti, vairāk rūpējoties par tikko skolu absolvējušu jauniešu mācībām un darbā iekārtošanos.
Nespēj pat sapņot
Latvijā iezīmējas vēl viena uztraucoša tendence - ar katru gadu pazeminās pamatizglītība, kvalitāte. Jelgavas rajona Pieaugušo izglītības centra (PIC) vadītāja Ingrīda Mikiško stāsta, ka skolēni, pat aicināti sapņot par vēlamo profesiju, nespēj iztēloties un vēlēties neko vairāk par atslēdznieku, grāmatvedi un pārdevēju. "Viņu sapņiem ir aplauzti spārni," domā I.Mikiško. Nereti PIC šādiem tikko no skolas sola nākušiem cilvēkbērniem pat nav ko piedāvāt.
Pēta pieprasījumu
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība (LPIA) 1999. un 2000.gadā Madonas rajonā "Socrates" programmas ietvaros īstenoja pilotprojektu par pieaugušo izglītības reģionāla modeļa izstrādi. Kā atzīst projekta koordinators Linards Deidulis, tā rezultātu apkopojums izdevumā "Izglītība cilvēka nākotnei" izraisīja visnotaļ dzīvu interesi. Pamatojoties uz to, līdzīgu projektu ierosināja vēl 11 Latvijas rajonos.
Būtiskākais, ko panāca ar projektu - tika apzināta reālā situācija, skaidri parādot plaisu starp Rīgu un reģioniem.
Un tomēr situācija nav tik bezcerīga - sociāli aktīvie cilvēki meklē un atrod izglītības iespējas. Tiesa, vienlaikus jārūpējas arī par finansēm. Ja tas nenāk no paša kabatas, iespējams, par jūsu tālākizglītību rūpējas darba devējs. Šī prakse vispazīstamākā ir uzņēmumos ar ārzemju kapitālu investīcijām. Regulāri par savu darbinieku izglītību rūpējas arī pašvaldības un valsts institūcijas. Vēl viens variants - mācības kāda projekta ietvaros finansē sabiedriska organizācija.
Joprojām populāra
Tie, kuriem laiks ir vērtīgāks par naudu, labprāt izmanto tālmācības metodi. Pozitīvais tajā ir iespēja mācības sākt jebkad un mācīties atbilstoši personīgajām iespējām. Negatīvais - jābūt apveltītam ar spēju organizēt savu laiku un mobilizēties mācību procesam. Turklāt par mācību līdzekļiem galu galā arī jāsamaksā.
Par iespējām iesaistīties tālmācībā periodiski informē preses izdevumi. Aizpildot klātpielikto anketu, saņemsiet informāciju, kā mācības notiek, un izglītojošā materiāla paraugu.
Svarīga ir motivācija
Apkopojot LPIA projektā iesaistīto rajonu PIC vadītāju izteiktos vērtējumus, gandrīz ikvienā saklausāms apgalvojums: laukos cilvēki nav motivēti tālākizglītoties. Sastopami arī interesanti skaidrojumi, kāpēc tas tā. Populārākie ir - mazi ienākumi, sociāla depresija, trūkst informācijas par iespējām.
Cerīgs stariņš paspīdējis Liepājas pusē, kur pratuši vienoties par pieaugušo izglītības līdzsvarotu attīstību, iedibinot atbalsta tīklu visās rajona pašvaldībās. Jāpiekrīt L.Deidulim: "Reāli notiks tas, ko katra rajona, katras vietējās pašvaldības iedzīvotāji un lēmumu pieņēmēji paveiks. Jo tikai mēs katrs savā pilsētā, pagastā, rajonā, darbavietā un brīvajā laikā varam veicināt normālas, cilvēka cienīgas dzīves pakāpenisku attīstību. Mēs paši."

Citu datumu laikraksti

 • Cerību vārti ir atvērti

  Dzejniece Kornēlija Apškrūma ir apmierināta ar aizvadīto gadu, jo tas bijis darbīgs. Decembrī iznāca dzejoļu krājums "Cerību vārti", ko sagatavoja un...

 • Mežāzis būs gandrīz nenogurdināms

  AUNS. Ja esat nolēmis šķirties un veidot jaunas partnerattiecības, nogaidiet, lai otrs cilvēks nedaudz attopas, nesāpiniet viņu vēl vairāk.AUNS. Ja...

 • Izvērtē kultūras aktualitātes

  Žurnāla „Dziesmusvētki" novembra – decembra numurā: intervija ar arhibīskapu Jāni Vanagu.Žurnāla „Dziesmusvētki" novembra – decembra numurā:...

 • Latviešu Ziemassvētki Vācijā

  Lasu, ka Latvijā ir daudz sniega un auksts. Vācijas televīzija arī rāda šejienes sniega haosu.Lasu, ka Latvijā ir daudz sniega un auksts. Vācijas...

 • Vecgada brīnums lauku pirtiņā

  Lai arī kādi laika, ekonomiskie vai politiskie apstākļi nav bijuši, mēs - četras draudzenes, klasesbiedrenes - vienmēr jauno gadu esam sagaidījušas...

 • Ugunspuķu bīstamais vilinājums

  Gadumijā melnajās nakts debesīs starp zvaigznēm krāšņi uzziedēs ugunspuķes — cilvēku radītie pirotehnikas brīnumi.Gadumijā melnajās nakts debesīs...

 • Tāpat kā bērniem garšo piparkūkas

  Laikraksta "Alūksnes Ziņas" akcijas laikā ziedotās grāmatas, žurnālus un redakcijas saldumu paciņas pansionāta vecie cilvēki saņēma ar...

 • Sadedzina visus šā gada grēkus

  Dziedot tautas dziesmu "Ķekatā, ļekatā, lēksim kāļu dārziņā! Lai aug kāļi, kāpostiņi apaļām galviņām", Alsviķu pagasta pirmsskolas izglītības...

 • Aicina apmeklēt pasākumus nedēļas nogalē

  Dievkalpojumi. 24.decembrī pulksten 18.00 Alūksnē, Pils ielā 15 (Glika zālē), Alūksnes baptistu draudzes Ziemassvētku vakara dievkalpojums.Dievkalpoju...