Maina zemes lietošanas mērķi

Alūksnes domes sēdē nolemts atbalstīt lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Pils ielā 58.

Alūksnes domes sēdē nolemts atbalstīt lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Pils ielā 58. Turpmāk tas būs paredzēts komercdarbības apbūvei, nevis kā valsts aizsardzības objekts drošības, policijas, ugunsdrošības un soda izciešanas iestāžu apbūvei.
Lietošanas mērķi noteica trim nekustamiem īpašumiem: zemes gabalam Dārza ielā 11 – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūvei, zemes gabalam Smilšu ielā 1 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas nozīmes objektu teritorija, zemes gabalam Pilssalā – sportam un atpūtai aprīkota dabas teritorija.
Sēdē nolēma atdalīt no zemes īpašuma Pils ielā 31 zemes gabalu, kas nepieciešams SIA "TU Vidlatauto" īpašumā esošo ēku Pils ielā 33a uzturēšanai. Tā sadalīšanai izstrādās zemes ierīcības projektu. Sakarā ar SIA "Ozolmājas" priekšlikumu par biroja ēkas celtniecības ieceri Laurencenes ielā 4b dome nolēma uzsākt detaļplānojuma izstrādi šim zemes gabalam. Tika apstiprināts domes bilancē esošu un zemesgrāmatā nereģistrētu objektu saraksts, lai veiktu to reģistrāciju uz pašvaldības vārda: dzīvojamā ēka Dārza ielā 22, dzīvojamā ēka Helēnas ielā 58, administratīvā ēka un šķūnis Latgales ielā 8a, šķūnis Valkas ielā 19a, dzīvojamā ēka Jāņkalna ielā 25, Alūksnes pansionāta palīgēkas Ošu ielā 3a un 5.
Deputāti nolēmuši atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz pārdodamiem nekustamiem īpašumiem Svīru ielā 2, Lapsu ielā 13 un Miera ielā 35. Degvielas uzpildes stacijai "Neste A24" piešķirta adrese Pils iela 9c.

Citu datumu laikraksti

 • Nebūšanas ar gaļu un sulu

  Vairākas valstis gadiem cīnās par teritorijām, kompensācijām un ko tikai vēl ne. Gluži kā pēc sena ieraduma gadās arī pa kašķim dažādu gaļas produktu...

 • Promiles un lietpratēji

  Ņemot vērā astoņus gadus seno vēsturi, Jāņus valstiskā līmenī par puslīdz pieņemami aizvadītiem var uzskatīt, ja alus tajos plūdis lielākās straumēs...

 • 50 piedzērušos pilotu gadā

  Indija. Ik gadu Indijā aptuveni 50 lidmašīnu pilotu tiek atstādināti no pienākumu veikšanas, jo viņi pirms lidojuma lietojuši alkoholu.Indija. Ik...

 • Dziesma - spēka avots ikdienai

  Trapenes kora pirmsākumi meklējami pēckara gados.Trapenes kora pirmsākumi meklējami pēckara gados "Mēs ļoti labi saprotamies, jo visām ir viens...

 • Dziesmu un deju svētku vidū

  No 5. līdz 12.jūlijam Latviju pāršalks ilgi gaidīti svētki.No 5. līdz 12.jūlijam Latviju pāršalks ilgi gaidīti svētki Katros Dziesmu un deju svētkos...

 • Ķert mazo lietu skaistumu

  Veiksmīgs dialogs gan verbālā, gan neverbālā formā veicina attīstību, ir pārliecināti Marte Meo metodes paudēji.Veiksmīgs dialogs gan verbālā, gan...

 • Lai apturētu patvaļu

  Iniciatīvas grupas vārdā izsaku sirsnīgu pateicību par sniegto nesavtīgo atbalstu parakstu vākšanā referenduma ierosināšanai par pensiju...

 • Aktīva vasara bibliotēkā

  Virešu pagasta bibliotēkā vasaras mēnešos ir liels pusaudžu, bērnu un jauniešu apmeklējums.Virešu pagasta bibliotēkā vasaras mēnešos ir liels...

 • Rajonā ir jauna futbola komanda

  Ikkatru nedēļas nogali Alūksnes Pilssalas stadionā savus treniņus aizvada 15 futbola komandas “Ozoli AZ/ Jaunlaicene” spēlētāji. Komandas treneris ir...