Maina zemes lietošanas mērķi

Alūksnes pilsētas domes aprīļa sēdē deputāti nolēma mainīt Zemkopības ministrijas nekustamajam īpašumam Pleskavas ielā 7, Alūksnē, zemes lietošanas mērķi.

Alūksnes pilsētas domes aprīļa sēdē deputāti nolēma mainīt Zemkopības ministrijas nekustamajam īpašumam Pleskavas ielā 7, Alūksnē, zemes lietošanas mērķi.
To mainīja no rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu teritorijas uz valsts aizsardzības nozīmes drošības, policijas, ugunsdrošības un soda izciešanas iestāžu apbūvi. Zemes gabala platība ir 8295 kvadrātmetri.
Dzintara Salaka nekustamajam īpašumam Raiņa bulvārī 6, Alūksnē, nolēma mainīt zemes lietošanas mērķi no darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūves uz vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūvi ar kopplatību -1411 kvadrātmetri. Uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā reģistrētajam nekustamajam īpašumam Ganību ielā 22 zemes lietošanas mērķi mainīja no rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu teritorijas uz darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvi ar platību - 3643 kvadrātmetri.
Jura Laša nekustamajam īpašumam Tālavas ielā 3 mainīja zemes lietošanas mērķi no darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūves uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi 2108 kvadrātmetru platībā ar papildmērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve.
Savukārt SIA "Ašukalns" lietošanā esošajam zemesgabalam Latgales ielā 2 deputāti nolēma atteikt mainīt zemes lietošanas mērķi no darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūves uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu teritorijas apbūvi.

Citu datumu laikraksti

  • Bērniem epilepsiju iespējams izārstēt

    Kopš jūnija Rīgā darbojas pirmais bezmaksas konsultatīvais epilepsijas kabinets, kas pēc Latvijas epilepsijas slimnieku asociācijas iniciatīvas...

  • Gatavos priekšlikumus

    Pamatojoties uz Vides ministrijas informāciju par iespējām uzsākt ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu, Alūksnes pilsētas domes aprīļa sēdē...

  • Atsakās no pirmpirkuma tiesībām

    Alūksnes pilsētas domes aprīļa sēdē deputāti nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas piecos gadījumos.Alūksnes pilsētas domes aprīļa...