Mainās maksa par atkritumu izvešanu

Alūksnes pilsētā maksu par atkritumu izvešanu aprēķina pēc izvestā daudzuma no katras daudzdzīvokļu mājas.

Alūksnes pilsētā maksu par atkritumu izvešanu aprēķina pēc izvestā daudzuma no katras daudzdzīvokļu mājas. Turklāt konteinerus ved biežāk, ja tie ir pilni.
"Iepriekš bija noteikta atkritumu izvešanas norma vienam cilvēkam. Tā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem bija 1,2 kubikmetri gadā. Maksa par izvestu kubikmetru nav mainījusies kopš 1998. gada, tā ir 3,36 lati. Mēnesī vienam cilvēkam bija jāmaksā 0,36 lati. Iesniedzu domei aprēķinu, ka ieņēmumi par atkritumu savākšanu nesedz izdevumus, tāpēc ierosināja palielināt normu līdz 1,5 kubikmetriem atkritumu. Pašvaldībā uzskata, ka nav iespējams objektīvi noteikt normatīvu, tāpēc slēgsim līgumu ar namu apsaimniekotāju SIA "Alūksnes nami" par faktisko izvešanu," skaidro komunālo pakalpojumu uzņēmuma "Rūpe" vadītāja Elita Sūna.
Izvesto atkritumu konteineru kubatūru dala ar mājas iedzīvotāju skaitu. Nesen viņi saņēma aprēķinu par janvārī, droši vien daudzi secināja, ka ir jāmaksā vairāk. Ir izvests vairāk konteineru, tajos bija saliktas pat svētku egles. E.Sūna atzīst, ka sētnieki nepietiekami seko, vai atkritumi aizpilda visu konteineru. Nereti vienā pusē tie ir ar kaudzi, bet otra ir tukša. "Atkritumu izvešanas tarifs nav palielināts, bet degvielas izmaksas ir lielākas. Pakalpojuma sadārdzināšanos kompensējam, palielinot klientu skaitu. Vēl apmēram 800 privāto māju īpašnieki nav slēgušas līgumus ar uzņēmumu par atkritumu izvešanu. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka katrs iedzīvotājs ir atkritumu ražotājs," stāsta E.Sūna. Iespējams, ka šajās mājās dzīvojošie atkritumus izmet mežā vai daudzdzīvokļu māju konteineros. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji vēlas, lai visiem būtu jāmaksā par atkritumu izvešanu. Viņi redz, ka mikrorajonu konteinerus izmanto daudzi, kas tur nedzīvo.
"Rūpes" lielākus vai mazākus konteinerus neizmanto visi, kam tie nodoti. Par 240 litru konteinera izvešanu jāmaksā 1,08 lati, bet par 120 litru konteinera izvešanu – 0,65 lati. Pēc tiem brauc ceturtdienās, bet var arī pieteikt izvešanu citā dienā. Ja vairākas reizes nav maksāts par pakalpojumu, tad konteinerus neiztukšo. Toties no vairākām mājām atkritumi nav bijuši jāizved pat reizi gadā, lai gan ir slēgts līgums.
E.Sūna ir darba grupā, kas sanāksmēs spriež par projekta "500 -" realizāciju. Tas paredz būvēt atkritumu šķirošanas un glabāšanas poligonu Gulbenes rajona Litenes pagastā. Poligons būs gatavs 2008.gadā. Pašlaik Alūksnē 12 vietās ir izvietoti dzelteni konteineri, kuros vāc pārtikas preču iepakojumu. E.Sūna uzskata, ka pilsētas un rajona teritorijā atkritumus savākt un vest uz poligonu varētu "Rūpe", iespējams, konkursā uzvarēs kāda cita firma. "Lielas firmas var piedāvāt lētākus pakalpojumus, bet ir jārēķinās, ka to cena palielināsies," ir pārliecināta E.Sūna.

Citu datumu laikraksti

  • Ir radīti, lai būtu viens otram blakus

    Kas cilvēka dzīvē kļūst par galveno prioritāti, kad darba mūžs ir aiz muguras, bērni izauguši un radījuši iespēju priecāties par mazbērniem.Kas...

  • Turpinās konkurss “Veselā miesā vesels gars”

    Turpinot konkursu “Veselā miesā vesels gars”, ko rīko Alūksnes rajona tūrisma darbinieki sadarbībā ar vietējiem laikrakstiem, šodien publicējam...

  • Daļu zāļu kompensēs

    Ar šā gada 1.janvāri Veselības ministrija nolēmusi daļu līdz šim centralizēti iepērkamo onkoloģisko un hematoloģisko medikamentu (tos slimnieki...