Mainīgās Alūksnes ielas

 Ielas ir satiksmei paredzētas joslas apdzīvotās vietās. Parasti tās ir asfaltētas. Tās sevī ietver braucamo daļu, ietvi, iespējams, arī zaļumu joslas. (Vikipēdija)
 
Alūksnes ielas mūs arvien vairāk priecē ar sakārtotām ietvēm, gludu asfaltu. Mēdzam jau reizēm arī papukstēt, kad notiek kādi lielāki rakšanas darbi. Bet kā tad bija pirms 60 gadiem?

Rīko drupu novākšanas talkas

Alūksnes pilsētas izpildu komiteja 1948. gada pavasarī enerģiski pievērsās pilsētas teritorijas sakārtošanai. Pilsētas ielās un parkā bija redzamas 1940. gada lielā ugunsgrēka un kara gadu atstātās sekas. 1948. gada 5. marta Alūksnes pilsētas izpildu komitejas sēdes darba kārtības 1. punkts bija: “Pilsētas iztīrīšana no drupām un netīrumiem.”
  Lēmums šajā punktā bija garš un strikts: “e) Lai pilsētu iztīrītu no drupām , kuras stāv nenojauktas no 1940. gada, uzlikt par pienākumu katram bijušās ēkas īpašniekam sava nama drupas novākt un laukumu nolīdzināt līdz  01.05.1948.To privātmāju īpašnieku, kuri paši nenovāks drupas līdz 01.05.48. no sava gruntsgabala, gruntsgabals skaitīsies par valsts īpašumu. Uzdot b. Netlovam (komunālie pasākumi) organizēt drupu novākšanu talkas veidā, pieaicinot šinī darbā pilsētas iedzīvotājus. Materiālus, kuri varētu būt iegūti drupas novācot, izlietot priekš pilsētas namu atjaunošanas un ceļu, ielu remonta.   g) ...Uzdot katram privātmāju īpašniekam līdz  01.05.48. izlabot un atjaunot visus žogus un pilnīgi sabrukušos novākt, izlabot un atjaunot trotuarus.  Tiem namu īpašniekiem un komunālām mājām, pie kurām ir zāļāju, koku apstādījumi, līdz 01.05.48. visus kokus un krūmājus apspicēt pēc komunālās daļas norādījumiem.”

“Tiltu remonti izvesti 100%”

Pēc steidzamākajiem ielu sakopšanas darbiem pilsētas izpildu komiteja lēma par nopietnākiem, pamatīgākiem uzlabojumiem Alūksnes ielās. 1948. gada 29. maija izpildu komitejas sēdes darba kārtības 2. punkts : “Ielu, trotuaru kapitālā remonta plāna apstiprināšana.”  Remontdarbu veikšanai bija nepieciešama nauda un: "Caurskatot iesniegto ielu trotuaru kapitālremonta plānu priekš apstiprināšanas par Rbļ. 28.000 , -, sēde nolēma: apstiprināt plānu par summu Rbļ. 28.000 , - . Jēkabsonam uz darbiem jāsastāda darba uzdevumi un jānes atbildība, lai aprēķini būtu pareizi.”  Naudu un uzdevumus gan apstiprināja, bet ar darbiem tik ātri nevedās. Pēc diviem mēnešiem 1948.   gada 30. jūlija sēdes dalībnieki konstatēja, ka: “Tiltu remonti Alūksnes pilsētā izvesti 100%. Kanalizācijas darbi pilsētā tiek izvesti apmierinoši. Trotuaru remonti pilnīgi netiek izvesti sakarā ar to, ka b. Šupicins strādniekiem nepiegādāja cementu un granti. Strādnieki darbu nebija iesākuši. Uzdot b. Šupicinam nekavējoši iesākt trotuaru remontu.” Lai remontdarbi labāk veiktos, tika meklēti dažādi risinājumi.  
                                                           
Trotuārus rakuši skolnieki

1948. gada 11. septembra sēdē izskanēja  visai pārsteidzoši ierosinājumi: “4.p. Trotuaru ierīkošana.  b. Cīrulis liek priekšā jautājumu par trotuaru ierīkošanu līdz skolām, izcērtot krūmus 2 m attālumā no ceļa. Ierīkot arī apgaismošanu uz minētām ielām (Jāņkalna, L. Ezera ielas), talkā ņemot iestāžu mašīnas. Trotuaru ierīkot uz Jāņkalna ielas, nospraužot trotuara vietas un izrakt ceļa platumu. Izrakšanu un pārējos darbus veiks skolnieki. Vajadzīgos materialus atļauts ņemt no sagrautās pilsētas pirts un ceļam tuvāk esošām vietām. Nākamā, 1949. gadā, paredzēt cementu trotuara aplikšanai. Sēde priekšlikumu pieņēma un nolēma trotuaru ierīkošanas darbus uzsākt būvtehniķa b. Jēkabsona vadībā. Mašīnas sākt izmantot ar 1948. gada 15.  oktobri." 
Ziema pagāja un pavasarī bija  jāvērtē paveiktais. 1949. gada 16. marta izpildu komitejas sēdes darba kārtības  1. punkts “Trotuaru remonta gaita.” Sēdē noskaidrojās, ka trotuaru remontam paredzētie līdzekļi ir jau izlietoti, taču b. Priedītis ziņo: “Visnepieciešamākais ir izvest kapitālremontu ietvēm L. Ezera un M. Ezera ielās, lai uzlabotu pieeju pilsētas pamatskolai. Priekš paredzēto darbu izvešanas sastādīts maksas aprēķins par Rbļ. 20.262,6 tūkst.,-. ” Uz skolu bērniem bija jātiek un pieprasīto naudiņu apstiprināja. Ar trotuāriem steidzamākais nu bija nolemts.                     
                                                                                                                 
Paredz bruģa segu Raiņu bulvārī

Nākamajās sēdēs jau pieņēma lēmumus par apjomīgākiem remontdarbiem Alūksnes ielās. 1950. gada 3. oktobra izpildu komitejas sēdes darba kārtībā 1. punkts bija:“Ceļu un tiltu remontu plāna izpildīšanas gaita. Sēdē secināja, ka  “tomēr vēl tādā ielā kā Dārza iela remonta darbi nav tikuši veikti, kuras remonts būtu ļoti vajadzīgs. Tāpat nav nokārtota sagatavoto materialu atlikumu uzskaite.” Nu izpildvara steidzīgi lēma, kā rīkoties tālāk un situāciju ar remontdarbiem ātri uzlabot: “1. Uzdot b. Ķellei un būvtehniķim b. Priedītim līdz 10. oktobrim 1950. g. uzņemt visu sagatavoto ceļu remonta materialu atlikuma uzskaiti. 2. Uzdot būvtehniķim b. Priedītim un Komunālās daļas vadītājam b. Ķellei nepabeigtos ielas remonta darbus paredzēt 1951. g., sastādot maksas aprēķinu, ieslēdzot asfaltēt Jāņkalna ielu līdz Dārza ielai, Dārza ielu, Strādnieku ielu, Lielo Ezera ielu, Vorošilova ielu, bet ar bruģa segu paredzēt noklāt Raiņa bulvāri.”
Šis ir neliels ieskats Alūksnes zonālā arhīva dokumentos, lai šodien ir par ko padomāt, pavērtēt, pastaigājoties tik mainīgajās Alūksnes ielās.                                                             

Citu datumu laikraksti

 • Nolikums tapis “pa kluso” 2

  Nolikums tapis “pa kluso”

  Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “Alja” atbildīgajām institūcijām nosūtījusi saskaņošanai saistošo noteikumu projektu par licencēto makšķerēšanu...

 • Alūksnē vairs nav zvērināta notāra

  Kādēļ Alūksnē kopš pavasara vairs nestrādā valsts zvērināta notāre Baiba Jaunbērziņa? Vai tiesa, ka viņa vispār vairs nestrādā par notāru? Kā tiek...

 • Kāpēc ne vienmēr ir izgaismoti objekti?

  Redakcijā esam saņēmuši lasītāja jautājumu par objektu izgais-mošanu Alūksnes pilsētā un to, kādēļ ne vienmēr viss ir izgaismots un kādēļ Mauzolejā...

 • Sacenšas Liepnas nakts volejbolā

  Sacenšas Liepnas nakts volejbolā

  26. jūlijā Liepnu piepildīja krietns volejbola cienītāju skaits, un spraigās cīņās tika aizvadīts Liepnas nakts volejbola turnīrs, kurā piedalījās 18...

 • Ķēķa stāsti 3

  Ķēķa stāsti

  Pildītas cūkgaļas ruletītesGurķus gareniski sagriezu. Gaļas šķēles no abām pusēm ar āmuriņu izklapēju, uzkaisīju sāli un garšvielas. Katrai uzliku pa...

 • Troksni slāpē ar aizliegumu

  Troksni slāpē ar aizliegumu  2

  Starp alūksniešiem nerimst diskusija par aizliegumu nakts stundās ar transportlīdzekļiem iebraukt Alūksnes Kultūras centra stāvlaukumā un ceļa zīmes...