Mainījušās valsts nodevas par pasu izsniegšanu

No 15.februāra mainījušās valsts nodevas par pasu izsniegšanu.

No 15.februāra mainījušās valsts nodevas par pasu izsniegšanu.
Personām, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu un dokumentus pases saņemšanai iesniegušas vēlāk nekā 30 dienu laikā pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas, valsts nodeva ir pieci lati (četru darbdienu laikā - 15 lati vai divu darbdienu laikā - 30 lati). Ja dokumentus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālajā nodaļā iesniegs 30 dienu laikā pēc 16 gadu sasniegšanas, valsts nodeva ir iepriekšējā - lats (četru darbdienu laikā - 11 lati vai divu darbdienu laikā - 26 lati).
Personām, kuras pilsonību ieguvušas naturalizācijas kārtībā, valsts nodeva par pilsoņa pases saņemšanu ir pieci lati (četru darbdienu laikā - 15 lati vai divu darbdienu laikā - 30 lati).
No valsts nodevas par pases paātrinātu izsniegšanu atbrīvota persona, kura mainījusi uzvārdu pēc laulības noslēgšanas un dokumentus pases saņemšanai iesniegusi 30 dienu laikā pēc laulības noslēgšanas. Valsts nodevas likme arī pases saņemšanai paātrinātā kārtībā būs pieci lati (pensionāriem un pirmās vai otrās grupas invalīdiem - lats).
Lai saņemtu pasi sakarā ar 16 gadu vecuma sasniegšanu, personai jāiesniedz divas fotogrāfijas, dzimšanas apliecība un iepriekšējā pase, ja tāda ir bijusi.
Lai saņemtu pasi bērnam līdz 16 gadu vecumam, jāiesniedz divas fotogrāfijas, dzimšanas apliecība, iepriekšējā pase, ja tāda ir bijusi, un tēva vai mātes iesniegums. Lai saņemtu pasi, ja iepriekšējā pase kādu iemeslu dēļ ir kļuvusi nederīga, jāiesniedz divas fotogrāfijas un iepriekšējā pase. Ja mainījies personas tiesiskais statuss vai persona stājusies laulībā un pasi vēlas saņemt steidzamā kārtībā, vēlams uzrādīt arī faktu apliecinošu dokumentu.
Dokumenti jāiesniedz PMLP teritoriālajā nodaļā atbilstoši personas reģistrētajai dzīvesvietai. Ja dokumentus pases saņemšanai paātrinātā kārtībā nav iespējams iesniegt teritoriālajā nodaļā, tad visas formalitātes var nokārtot PMLP Rīgas Centra rajona nodaļā Rīgā, Kalēju ielā 50.

Citu datumu laikraksti