Mājas savai sirdij

78. Viņa bija lepna par savām plašajām zināšanām. Nu, redzi, vai tad tā vairs ir kāda darīšana?

78.
Viņa bija lepna par savām plašajām zināšanām.
Nu, redzi, vai tad tā vairs ir kāda darīšana? - sašutusi izsaucās apkopēja. - Ja reiz esi izvēlējies mūža draugu, tad - viss, ar citiem vairs nekāda pīšanās! Tāpēc jau ir tik daudz negantību mūsu dzīvē, ka nav kārtības ģimenēs. Lielākā daļa kautiņu un vēl briesmīgāku noziegumu tak izceļas tieši tamdēļ.
Nav jau nu tik traki, - samierinoši pasmaidīja bārmene, kurai jaunā intriga gluži labi patika.
Imandra un Olafs šo sarunu sen vairs nedzirdēja. Viņi sēdēja sievietes ķiršsarkanajā "Audi" un lēnītēm ripoja pa vienu no pagasta centra šaurajām ieliņām, kas spēji pārtapa smilšainā ganību ceļā.
Labs braucamais, - Olafs lietpratīgi paslavēja. Imandra tikai nicīgi saviebās.
No malas skatoties jau nekas, bet ir viena otra problēma. Domāju, ka pienācis pēdējais laiks nomainīt šo lūzni pret kaut ko mūsdienīgāku, - viņa nevērīgi teica.
Olafs pavīpsnāja. Viņš bija redzējis daudzus turīgus cilvēkus, kuri izmantoja krietni pieticīgākas automašīnas. Tāpat bija nācies sastapt ne mazums niekkalbju, kuri izgāza milzīgas summas, lai visai pasaulei parādītu, ko viņi var atļauties. Pie kuras kategorijas piederēja Imandra?
Jūs dzīvojat tālu no centra? - Olafs pajautāja, lai kaut kā kliedētu neomulīgo klusumu.
Ne pārāk. Labā laikā šo ceļu var noiet nepilnā pusstundā. Tomēr ar mašīnu ir ērtāk. Tāpat jau dienā iznāk daudz visādu vajadzību, kur braucamais nepieciešams, - Imandra paskaidroja.
Viņa nebija pārāk laba braucēja, jo ne mirkli neatrāva skatienu no ceļa. Olafs vairs neuzmācās ar jautājumiem. Viņš pievērsās logam un mēģināja ielāgot, kurp brauc. Diemžēl prožektoru uguņu gaismā varēja saskatīt vienīgi vairāk vai mazāk sakoptas zedeņu sētas un ceļam tuvāko ēku sienas.
Pēc apmēram desmit minūšu ilga brauciena mašīna piebremzēja un pie lielas kastaņas nogriezās pa kreisi. Kā divi māju mieru sargāt norīkoti kareivji pavīdēja abpus ceļam novietoti sarkanu ķieģeļu stabi ar spīdīgiem skārda jumtiņiem cepuru vietā. Dārza puskrēslā snauda sirmas ābeles, pār braucēju galvām sarepējušus zaru pirkstus izlocījušas. Stumbriem līdzās kā kuplas slotas iezīmējās ogu krūmi. Ēkas priekšā plētās plašs, gludi pļauts zālājs, kurā vēlajam rudenim mazliet nepiemēroti baloja vairāki plastmasas krēsli un galds.
Glīta mājiņa, - paslavēja Olafs.
Nekā īpaša. Mazs mantojums no vīra, - mākslotā vienaldzībā paraustīja plecus Imandra. Vīrieša apbrīna viņai gluži labi patika. - Lai gan no ārpuses māja šķiet neliela, tomēr iekšā vietas pietiek plašai saimei, - viņa piebilda.
Olafam mēle niezēja atgādināt, ka tieši šī mazumiņa Imandrai pietrūkst. Tomēr viņš savaldījās. Nevarēja jau zināt, cik lielu nozīmi pati sieviete piešķir šim apstāklim.
Tuvojoties mājai, iedegās abpus durvīm nostiprinātās lampas. Imandra nesteidzīgi sameklēja somiņā atslēgas. Pēc mirkļa abus apņēma pēc medus un jasmīniem smaržojoša, silta priekšnama tumsa. Imandra paklupa un viegli uzgrūdās Olafam. Pieturēdams viņu pie elkoņa, vīrietis juta, ka sieviete nevis mēģina atgūt līdzsvaru, bet cieši pieglaužas plecam...
Mirklis ieilga. Olafs zināja, ka Imandra vēlas maigumu. Tomēr pēc piedzīvojuma ar Sanitu viņš vairs nebija īsti drošs, vai pēc tā ilgojas arī pats. Atkal bija atgriezusies tik daudzreiz Rīgā izbaudītā pārsātinātības sajūta. Viņam bija sieva, mīļākā un pavedēja, taču ne pēc vienas no viņām Olafs tā īsti vairs netiecās. Sievietes, kuras neļāvās nomedīties, bet izgāja medībās pašas, nebija viņa gaumē.
Imandra joprojām gaidīja. Olafs neveikli sakustējās. Bija taču kaut kā jāiziet no situācijas. Turklāt Imandra varbūt varēja kļūt tā labā feja, kas ievērojami atvieglo viņa dzīvi. To apsvēris, vīrietis pieliecās. Viņa lūpas vispirms pieskārās sievietes rūgteni smaržojošajiem matiem, tad lēnām pārslīdēja vaigam un uzgūla lūpām.
Vai, - izsaucās Imandra, it kā būtu ļoti pārsteigta par notikušo.
Noklikšķēja slēdzis. Koridorā iedegās gaisma. Sieviete saglauda matus un plaši atvēra durvis uz viesistabu.
Lūdzu, ienāc manā "alā", - viņa aicināja un vēlīgi pasmaidīja.
Istabā valdīja tāda pati pārdomāta kārtība kā pagalmā.
No vienas pretim vērās pati Imandra. Nopietni sejas vaibsti, cieši sakniebtas lūpas, tiešs, mazliet aizvainots skatiens. Otrā fotogrāfijā sieviete bija redzama, jūrā līdz ceļiem iebridusi un mazuli rokās. Imandra smējās. Spožajā saulē acis samiedzis, mazulis gavilēja. Plati atvērtajā mutītē varēja saskatīt divus zobiņus. Trešajā fotouzņēmumā Imandra bija redzama kopā ar izskatīgu jaunu vīrieti.
-Pēti manu foto kolekciju,-pasmējās Imandra, kas bija neredzami ienākusi istabā un nu sēdēja Olafam līdzās.
-Interesanti taču,-atteica Olafs un juta, ka sirdī mostas greizsirdība, Imandru ar svešu vīrieti kopā redzot.
-Man nepatīk fotografēties, tāpēc nevaru parādīt biezus albūmus. Tā, šur tur šis tas pa kastītēm samests. Tās bildes, ko te redzi, man ir pašas mīļākās,-paskaidroja sieviete.
-Tāā,vīrietis daudznozīmīgi pamāja.
-Protams. Bet tas nav tas, ko tu domā. Jaukais bērnelis Jūrmalā ir mans mīļais krustdēliņš Harijs,0paskaidroja Imandra.
-Un tas vīrietis?-Olafam neviļus izspruka.
-Arī tas ir Harijs. Tikai gadus sešpadsmit vēlāk. Glīts, vai ne,-pasmaidīja Imandra. Viņai gluži labi patika greizsirdība, kas jautās Olafa balsī.
Sapratis savu kļūdīšanos, Olafs jautri iesmējās. Tomēr sirdī kaut kas smeldza. Acīm redzot Imandra nebija viņam gluži tik vienaldzīga, kā vēl brīdi atpakaļ bija licies.
-Varbūt iesim pie galda?-sieviete aicināja.

Citu datumu laikraksti

 • Kļūdas labojums

  8.maija laikrakstā “Alūksnes Ziņas” 3.lappusē rakstā “Pašvaldību vadītājiem maz papildu ienākumu” nepareizi minēts, ka Mālupes pagasta priekšsēdētājs...

 • Atklāta un aizturēta svētbilžu kontrabanda

  Ceturtdien Pededzes robežpārejas punktā atklāta un aizturēta 20 svētbilžu kontrabanda vairāku tūkstošu latu vērtībā. Pēc iepriekšējas informācijas...

 • Rajonā atzīmē Ģimenes dienu

  Alūksnes rajona pašvaldībās notiek ANO Ģenerālās Asamblejas izsludinātajam Starptautiskajam Ģimenes gadam un Starptautiskajai Ģimenes dienai, kas...

 • Nepaliek tikai savā lauku sētā

  Lāčplēšu mājas saimnieci Ritu Gorbāni, bijušo kolhoza “Umara” lopkopības speciālisti, satiekam pagalmā.Lāčplēšu mājas saimnieci Ritu Gorbāni, bijušo...

 • Kazai Mušai piedzimst četrīši

  Inresesants un visai negaidīts notikums pārsteidzis “Sprekstu” mājas saimieci Ināru Ķeseli. Viņas četrgadīgajai kazai Mušai 27.martā piedzimuši...

 • Katrs saimnieks pēc savām iespējām

  Pārmaiņas valstī vairāk vai mazāk skārušas katru pagastu un tā cilvēkus. Noteikušas likteņus, ražošanas iespējas, ievilkušas vaibstus katrā lauku...