Māju iekšpagalmu spožums un posts

Ja pilsētas ielas pamazām tiek sakārtotas, tad arvien krasāks kontrasts veidojas ar daudzdzīvokļu namu iekšpagalmiem, kuri daudzos gadījumos nav uzlaboti kopš padomju laikiem.
Apraugot daudzdzīvokļu māju piebraucamos ceļus un iekšpagalmus Alūksnē, uz stāvokli, kādā tie atrodas, vairāk gan attiecināms nosaukums - posts. Iekšpagalmu ceļu segums tā nolietojies, ka tajā radušās dziļas bedres, kas apgrūtina pārvietošanos gan kājāmgājējiem, gan autobraucējiem. Rudenī bedres piepildītas ar lietus ūdeni, tādēļ nav iespējams novērtēt to dziļumu. Autobraucēji tā riskē ar pārsistu riepu vai citu, vēl smagāku, sava transporta līdzekļa bojājumu.
Tikai atsevišķu māju dzīvokļu īpašnieki savas ēkas apkārtni spējuši sakārtot tā, lai ikdienā dzīvot un pārvietoties būtu ērti pašiem un lai arī ciemiņi te justos gaidīti. Un patiesi, nav lēti ieklāt jaunu asfalta segumu vai  nobruģēt iekšpagalmu, jo lāpīt vecu mēteli nav jēgas, caurumi parādīsies atkal no jauna, tikai citā vietā.
Kādēļ radusies šāda situācija? Kā zināms, Alūksnes novada pašvaldība atbalsta māju iekšpagalmu sakārtošanu, aicinot piedalīties pašvaldības rīkotajā projektu konkursā, kur, gūstot pozitīvu vērtējumu, šim nolūkam iespējams iegūt līdzfinansējumu. Taču nemaz nerunājot par iekšpagalmiem, daudzas daudzdzīvokļu mājas Alūksnē vēl joprojām ir sliktā stāvoklī, tādēļ apsaimniekošanas naudu vispirms nākas ieguldīt ēkas komunikāciju sakārtošanā, tikai pēc tam domājot arī par pievilcīgu apkārtni.

Solīja sakārtot, bet vēl nekas nenotiek
Jāņkalna ielas 53. daudzdzīvokļu nama iekšpagalmā bedres vērojamas no vienas vietas. Laikā, kad līst lietus, tās pildās ar ūdeni un rada arī dubļus, jo uz iebraucamā ceļa nav asfalta seguma. Tā ceļu ir vieglāk apsaimniekot, teic mājas vecākais Laimonis Kļaviņš. Šīs trīsstāvu mājas iedzīvotāji nolēmuši, ka paši rūpēsies par sava īpašuma apsaimniekošanu, neuzticot to darīt SIA “Alūksnes nami”.
“Ikdienā iekšpagalma iebraucamo ceļu  reizi pa reizei vasarā piegreiderējām, un ar to arī pietika. Tāpat ziemā, kad sniega kārta neliela, iztiekam ar savām lāpstām, kad vairāk, saucam palīgā tehniku.  Taču pašlaik mūsu mājas iekšpagalms kļuvis grūti caurbraucams, jo remontdarbu laikā, kas notiek pie bānīša stacijas un tātad mūsu mājas fasādes pusē, lielākā daļa satiksmes, kad šī iela bija slēgta, plūda caur mūsu mājas iekšpagalmu un ceļa segumu vienkārši izbraukāja. Remontbrigāde solījās, ka pēc darbu beigšanas sakārtos arī mūsu mājas iekšpagalmu, kas izbraukāts, bet vēl joprojām tas nav izdarīts. Nekas daudz jau tur nav nepieciešams – nolīdzināt un uzbērt nelielu kārtiņu cietā seguma. Ja sabojāts, tad jāsakārto! Arī Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore laikrakstā bija norādījusi, ka viss remontdarbu laikā sabojātais pēc tam tiks salabots. Ja nē, tad būs kā vienmēr – pie bānīša stacijas mājas fasādes pusē tūristu skatieniem - kā Eiropā, aiz mājas iekšpagalmā – kā jau latviešiem pierasts...” sarūgtināts teic L. Kļaviņš. Visus mājai nepieciešamos darbus dzīvokļu īpašnieki apmaksā no apsaimniekošanas naudas, kas ik mēnesi tiek iekasēta. “Darbus veicam prioritārā kārtībā. Mums ir sakārtota apkures sistēma, pagājušajā gadā vienā kāpņu telpā, lai tā būtu estētiskāka, veicām kosmētisko remontu, no apsaimniekošanas naudas maksājam arī par kopējo izlietoto elektroenerģiju, bet tagad nesenā vētra atplēsa skārdu no lodžijām, kur atkal nepieciešama nauda, lai to saremontētu. Protams, arī mēs visus mājai nepieciešamos darbus veicam prioritārā kārtībā, ja tek jumts un ceļš bedrains, tad priekšroka, protams, jumtam,” uzsver mājas vecākais L. Kļaviņš.
Daudzdzīvokļu nami Alūksnē atrodas uz dažādiem zemes īpašumiem. Arī daļa piebraucamo ceļu pieder pašvaldībai, bet daļa ir privātīpašums. Piebraucamo ceļu kvalitāte laika gaitā ir nolietojusies. Uzlabojums prognozējams vien tad, ja dzīvokļu īpašnieki, kuri pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, nolemj, ka viņi vēlas uzlabot pagalmu stāvokli un šim nolūkam paredzēt līdzekļus. Savukārt SIA “Alūksnes nami”, kas apsaimnieko ēkas, kuru dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, šādus darbus plāno tikai tad, kad ēkā paveikts tas, kas nodrošina visu ēkas iekšienes infrastruktūru, kā, piemēram, ēkas energoefektivitāti, šāda veida uzlabojumus atstājot pašus pēdējos. “Protams, ja piebraucamie ceļi ir patiesi neizbraucami, cenšamies bedres pielabot, ieberot tajās šķembas, vai kā citādi,” stāsta SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Armands Musts. Arī A. Musts uzskata, ka namu apsaimniekošanas darbi jāveic prioritārā kārtībā. “No saimnieciskā viedokļa nebūs pareizi, ja mēs ieguldīsim naudu iebraucamā ceļa uzlabošanai laikā, kad namam periodiski ir avārijas situācijas ar apkuri vai kanalizāciju, ūdensvadu, ko nepieciešams īpašumam nodrošināt primāri,” namu apsaimniekotāja uzņēmuma nostāju skaidro A. Musts.

Uzlabojumus prognozē pēc diviem gadiem
Viena no kritiskākajām iekšpagalmu situācijām ir pie ēkas Torņa ielā 1. Te uzlabojumu veikšanu
A. Musts prognozē tikai 2021. gadā, kad šim nolūkam būs izveidojies apsaimniekošanas naudas uzkrājums. “Lielākie remontdarbi Torņa ielas 1. namā veikti, izmantojot Eiropas fondu finansējumu, bet šī nama dzīvokļu īpašnieku uzkrājums nav tik liels, lai viņi varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, kur nepieciešama puse no kopējām projekta izmaksām vai vairāk. Analogai mājai, kā šī, turpat Torņa ielā 3, pēc pašvaldības finansiāla atbalsta projektā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kur ēka startēja, pagājušajā gadā veicām piebraucamā ceļa sakārtošanu ar bruģēšanas metodi. Pašvaldības finansējums bija
5 tūkstoši eiro, bet no mājas uzkrājuma tika izlietoti 10 tūkstoši eiro, ko viņi varēja atļauties vēl ieguldīt tūlīt pēc ēkas renovācijas,” atklāj
A. Musts.

Salabotas bedres pie Torņa ielas 15. mājas
Starp Torņa ielas 11. un 13. māju atrodas pašvaldībai piederoša iela, kas ved uz garāžām aiz mājas, bet arī tā, lai gan nav asfalta seguma, ir pietiekami kvalitatīva bez bedrēm. To kārtībā uztur pašvaldība, un māju dzīvokļu īpašniekiem par šo teritoriju atbildība nav jāuzņemas. Savukārt pie Torņa ielas 15. mājas zemes teritorija ir piekrītoša mājai. Tur nesen, vēl pirms ziemas iestāšanās, veikta bedrīšu aizpildīšana ar asfalta izsijām, lai pirms sala veidotos pietiekami līdzena klātne.
Kritiskā stāvoklī jau ilgstoši piebraucamais ceļš ir arī SIA “Alūksnes nami” apsaimniekotajai mājai Bērzu ielā 7. “Dzīvokļu īpašnieki gan bija izteikuši vēlmi to sakārtot, bet viņiem tas šogad neizdevās. Negarantēju, ka arī turpmāk viņi spēs piesaistīt papildu naudas līdzekļus, jo finanšu situācija par komunālajiem maksājumiem ir pietiekami kritiska, lai uzņemtos citas saistības.”

Labs piemērs citiem
Pavisam cita aina atklājas pie ēkas Helēnas ielā 55 – III. Mājas iebraucamais ceļš un iekšpagalms noasfaltēts, iezīmētas automašīnu stāvvietas. Pie automašīnu stāvlaukuma izvietota norādījuma zīme “Tikai Helēnas 55 – III iedzīvotājiem”. Kad tur novietoju savu auto un izkāpju, lai apskatītu apkārtni, kāds kungs, kurš tikko netālu noparkojis savu braucamrīku, steidzīgi mani uzrunā jautādams, vai es dzīvoju šajā mājā. Protams, atbildu, ka nē, un viņš tūlīt norāda uz izvietoto ceļa zīmi pie autostāvlaukuma, liekot man saprast, ka esmu pārkāpusi noteikumus. Kad jautāju, kā viņiem izdevies izveidot tik kvalitatīvu pagalma un iebraucamā ceļa segumu, kas krasi atšķiras no citiem pie daudzdzīvokļu namiem redzētajiem, viņš ar lepnumu atbild: “Paši maksājām, paši izveidojām, tādēļ citiem te nav jānovieto sava automašīna.”
Savukārt turpat blakuspagalmā, 55. nama I un II korpusa pagalmos redzam kardināli pretējo. Lai izvairītos no dziļajām iekšpagalma bedrēm, autovadītāji sākuši “lavierēt” uz zaļās zonas pusi. Tumšajā diennakts laikā te labāk pārvietoties ar lukturīti, citādi var iekrist pielijušās bedrēs līdz potītēm.
Helēnas ielas 55 – III nama apsaimniekotāja uzņēmuma valdes loceklis A. Musts atzīst, ka šo namu, kam ir pārvaldīšanas tiesības, varētu minēt kā piemēru, kā vajadzētu saimniekot. “Šī trīsstāvu nama dzīvokļu īpašniekiem bija pietiekami liela uzkrātā ēkas apsaimniekošanas nauda, lai pēc ēkas renovācijas, ieguldītu naudu arī pagalma sakārtošanā,” teic A. Musts.

Krīze pārvarēta, sāk
veidoties uzkrājums
Šķiet, vislielākās, visdziļākās un visvairāk bedru izveidojušās Apes ielas daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā. Bedrīšu remonts ir īslaicīgs ielāps vecam segumam, kur jebkurā brīdī vecā seguma dēļ var izveidoties jauna bedre. Jau pērn iedzīvotāji par saviem līdzekļiem lāpīja asfaltā izveidojušos caurumus, bet šogad tie parādījās no jauna un vēl dziļāki, jo bija nepieciešama savlaicīga labošana. Tomēr arī šīm mājām pagaidām rocība nav tik liela, lai startētu pašvaldības projektu konkursos par līdzfinansējuma saņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai vai sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai. Apes ielas 8. mājā nesen pārvarēta dzīvokļu īpašnieku krīze, rūpīgi tiek izvērtēts, kur tiks ieguldīta par apsaimniekošanu maksātā nauda un palēnām veidots arī uzkrājums. Šī māja par prioritāti šovasar izvirzīja siltumenergoefektivitātes uzlabošanu, nosiltinot bēniņus, tādēļ arī te bedru lāpīšana nebija prioritāte.

Spriež par finanšu
izlietojumu nākamgad
Daudzdzīvokļu ēkas, kas ir renovētas, un sakārtoti arī piebraucamie ceļi un iekšpagalmi, ir labi saimniekošanas piemēri citiem, jo tur īpašnieki “tur bēdu” par savu īpašumu, regulējot iekšējās naudas attiecības, atzīst A. Musts. Viņš piebilst, ka šie visi daudzdzīvokļu nami ir ar privātiem dzīvokļu īpašumiem, bet, ja tajos atrodas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums, arī pašvaldība piedalās ar savu līdzmaksājuma daļu proporcionāli mājā esošo dzīvokļu skaitam.
Tepat aiz durvīm ir arī ziema, tādēļ valdes loceklis norāda, ka arī piebraucamo ceļu un iekšpagalmu ziemas uzkopšanas darbi veicami par māju apsaimniekošanas uzkrājuma naudu. Alūksnes novada pašvaldība savos saistošajos noteikumos ir precīzi norādījusi ielu apsaimniekošanas kārtību, bet šīs teritorijas vairs nav piekrītošas ielām, tādēļ tās par pašvaldības līdzekļiem netiks uzkoptas.
Diemžēl māju piebraucamos ceļus un iekšpagalmus izmanto ne tikai šo ēku iedzīvotāji, kuri jau zina, kur atrodas un cik dziļas viņu pagalmos ir bedres, kas rudenī pielijušas ar ūdeni, bet arī ciemiņi, cilvēki, kuri dodas kārtot darījumus. Apdrošināšanas sabiedrības “Compensa Vienna Insurance Group ADB” Latvijas filiāles Alūksnes klientu apkalpošanas centra vadītāja Inta Baumane skaidro, ka viena ielu bedrē pārsista riepa apdrošinātājiem izmaksā no 40 līdz 700 eiro, ņemot vērā automobiļa izlaiduma gadu un marku, bedres dziļumu, kas šo bojājumu radījusi, un to, cik liels ir bojājums – sasists disks, pārsista riepa, varbūt pat bojāts priekšējais vai aizmugurējais tilts. “Naudu ņem no kopējā autobraucēju samaksātā apdrošināšanas “katla”, tātad – par pagalmos esošo bedru radīto postu maksā šoferi paši. Šādi atsevišķi gadījumi ir bijuši arī Alūksnē, bet par kompensācijas saņemšanas iespējām interesējušies un pie mums vērsušies daudzi autoīpašnieki. Diemžēl vairums no viņiem saviem spēkratiem atļāvušies tikai OCTA apdrošināšanu, kas neparedz apdrošināšanas kompensāciju par auto bojājumu, iebraucot bedrē. Savukārt KASKO, kas kompensētu pārsistu riepu vai citus auto bojājumus, lielākā daļa autoīpašnieku nevar atļauties maksāt, un tātad arī kompensācija par pārsistu riepu viņiem nepienākas.
Zemesgabalu
labiekārtošanai
Šogad martā varēja iesniegt projektus pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanai.
Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķīra pēc saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” nosacījumiem. 

Sabiedriski nozīmīgiem
projektiem 
Līdz 25. februārim biedrības, nodibinājumu un reliģiskās organizācijas tika aicinātas iesniegt projektu pieteikumus Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, lai īstenotu sabiedriski nozīmīgus projektus, arī vides labiekārtošanai.

Citu datumu laikraksti

 • Leģendu nakts Alūksnē un Gaujienā 2

  Leģendu nakts Alūksnē un Gaujienā

  Nedēļas nogalē Alūksnes Jaunajā pilī un Zvārtavas pilī Gaujienas pagastā izskanēja Leģendu nakts pasākumi, pulcējot ikvienu interesentu, kuru...

 • Alūksnes autoostas teritorijā beidzot gaidāmas pārmaiņas 4

  Alūksnes autoostas teritorijā beidzot gaidāmas pārmaiņas

  Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers oktobra tautsaimniecības komitejā skaidroja - iebraukšana autoostas teritorijā, tāpat...

 • Alūksne īsumā

  Iekļautas jaunas pieturvietas Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē – ņemot vērā pasažieru lūgumu, kopš vakardienas,  28. oktobra, vairākos...