Makšķernieki vēršas pie tiesībsarga

Turpinās no 1.lpp.

Jaunie noteikumi paredz, ka personas, kuras vecākas par 65 gadiem un kurām piešķirta bezmaksas licence, drīkst paturēt lomā tikai vienu līdaku, vienu zandartu, vienu sīgu un vienu zuti, savukārt tie, kuriem ir maksas licence, var paturēt no katra minētā zivju veida trīs zivis. Noteikumus izstrādāja pašvaldības aģentūra “Alja”, bet tos apstiprināja Alūksnes novada dome, iepriekš saskaņojot ar attiecīgajām ministrijām.

Kāpēc publiski ķengā?
Alūksnietis Herberts Rudzītis ar ierobežojumiem nav mierā, tādēļ vērsies pie tiesībsarga. “Ar kādām tiesībām mūs, pensionārus, novirzīja otrajā plānā kā nederīgus cilvēkus? Visu mūžu esmu strādājis, nodokļus maksājis un par godīgu darbu saņemu pensiju. Valsts ir lēmusi, ka man tagad jāatpūšas. Kāpēc tagad kāds man noņem to, kas likumā teikts, ka pienākas? Kāpēc tagad esmu otrās šķiras cilvēks? Jūtos aizvainots! Līdz 65 gadiem pirku maksas licenci un neiebildu. Es nevienam neliedzu nodzīvot 65 un vairāk gadus. Arguments, ka pensionāri katru dienu ķēra maksimālo zivju skaitu un tālāk pārdeva, neiztur kritiku. Nav neviena pierādījuma, ka tā ir noticis, nav neviena protokola par šādiem pārkāpumiem. Kāpēc pensionāru saime tiek publiski apvainota un ķengāta? Ar kādām tiesībām?!” viņš saka.

Cīnās par taisnību
H.Rudzītis ir apņēmības pilns panākt likumu ievērošanu un atcelt netaisnos ierobežojumus. “Daudzi pensionāri tik noplāta bezcerībā rokas un teic - kā dome lems, tā būs... Viņi negrib cīnīties. Saprotot, ka likums ir manā pusē, izlēmu pacīnīties. Taisnībai ir jābūt! Dome nebija tiesīga pieņemt šādus noteikumus,” uzskata H.Rudzītis. Viņš ir pārsteigts, ka Zemkopības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pieļāva šo netaisnību un piekrita tai. “Kā ministrijas parakstīja šos noteikumus un kā deputāti neiedziļinoties nobalsoja? Deputātus ievēlam, lai viņi palīdzētu cilvēkiem, radītu labklājību, bet viņi rīkojas pretēji. Man rodas jautājums, vai tādi cilvēki, kuri pārkāpj Ministra kabineta lēmumus, ir tiesīgi sēdēt domē, arī vadīt iestādi “Alja”?” jautā H.Rudzītis. Viņš vērsies gan pie tiesībsarga, gan Saeimā.

Vai pārkāpa pilnvarojuma robežas?
H.Rudzītis saņēmis Tiesībsarga biroja atbildi, kurā teikts, ka, tiesībsarga ieskatā, pašvaldība, iespējams, ir pārkāpusi savas pilnvarojuma robežas, nosakot mazāku tiesību apjomu personām, kurām ir piešķirta bezmaksas licence, salīdzinot ar tām personām, kurām ir maksas licence. Tāpat arī tiesībsargs norāda uz iespējamu Satversmes 91.panta pārkāpumu, tādēļ ierosināta pārbaudes lieta. Lietas izskatīšanas gaitā tiesībsargs pieprasīs skaidrojumus no Alūksnes novada domes un citām iestādēm, kuras ir atbildīgas par licencētās zvejas normatīvo regulējumu. Lietu izskatīs triju mēnešu laikā.

Pašvaldība nevar sašaurināt tiesību apjomu
Ministru kabineta noteikumos nav paredzētas pašvaldības tiesības sašaurināt tiesību apjomu personām, kurām piešķiramas bezmaksas licences. Satversmes 64.pants nosaka, ka pašvaldības domei pilnvarojuma robežās ir tiesības izdot vispārsaistošus (ārējus) normatīvos tiesību aktus. Tomēr pašvaldības domei nav likumdevēja rīcības brīvības un tā ir tiesīga izdot ārējos normatīvos tiesību aktus tikai likumos noteiktajos gadījumos un apjomos. Pilnvarojuma apjoms nosaka to, ciktāl pašvaldības dome var rīkoties, izstrādājot un izdodot tiesību normas.
Savukārt Satversmes 91.panta pirmais teikums nosaka, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Tas nozīmē, ka nevienlīdzīga attieksme ir jāattaisno. Ja šāds attaisnojums nav pieļaujams vai nav pietiekams, tad vienlīdzības princips ir pārkāpts. Proti, vienlīdzības princips liedz valsts institūcijām izdot tādas normas, kas bez saprātīga pamata pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos. Vienlaikus vienlīdzības princips pieļauj un pat prasa atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas atšķirīgos apstākļos, kā arī pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos apstākļos, ja tai ir objektīvs un saprātīgs pamats.

“Alja” gatavo skaidrojumu
Pašvaldības aģentūras “Alja” direktors Māris Lietuvietis apstiprina, ka tiesībsarga vēstule par pārbaudes uzsākšanu ir saņemta un šobrīd notiek atbilžu sagatavošana. “Tiesībsargs vēl nekādu lēmumu nav pieņēmis un lūdz mums skaidrot, kuras personas atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos, un vai šādam dalījumam un attieksmei ir objektīvs pamats. Skaidrosim, cik bieži kurš var doties ezerā un cik daudz bezmaksas licences īpašnieks, šajā gadījumā pensionārs, spēj patērēt zivju savā ģimenē salīdzinājumā ar maksas licences īpašnieku, kuram ir ģimene ar bērniem, un vai starp šīm grupām ir ievērots samērīguma princips. Atbildes sniegsim mēneša laikā. Tikai tad tiesībsargs izvērtēs, vai ir pārkāptas pensionāru tiesības,” skaidro M.Lietuvietis. Viņš uzskata, ka nav pārkāptas kādas normas un likums ir ievērots. “Mēs domājām par makšķernieku vienlīdzību. Šeit vienlīdzība atsaucas uz tiem, kuri pērk maksas licences, bet ezerā netiek katru dienu. Savukārt pensionārs, kuram ir bezmaksas licence, ezerā dodas katru dienu. To arī tiesībsargam mēģināsim skaidrot. Tā bija pašu makšķernieku, kuri pērk licences, iniciatīva, un mēs to ņēmām vērā,” skaidro M.Lietuvietis.

Lamāt un likumīgi pārbaudīt
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis par tiesībsarga vēstuli nav zinošs. “Šobrīd neko komentēt nevaru, jo neesmu vēstuli redzējis. Ja tiesībsargs lems, ka esam rīkojušies nepareizi, attiecīgi rīkosimies. Saistošos noteikumus saskaņojām ar VARAM, tad arī tai būtu jāuzņemas atbildība,” norāda A.Dukulis. Viņš atbalsta iedzīvotāju iniciatīvu vērsties pie tiesībsarga, lai aizstāvētu savas tiesības. “Viena lieta ir skraidīt un lamāt domē sēdošos, bet pavisam cits likumīgā ceļā pārbaudīt, vai cilvēku tiesības nav pārkāptas. Ir tikai apsveicami, ka pensionāri aizstāv savas intereses. Runājot par licencēto makšķerēšanu – cilvēku viedokļi vienmēr ir bijuši dažādi. Nenotiks brīnums, ka izdosies atrast zelta vidusceļu, lai visi būtu apmierināti. Kad būs pārbaudes rezultāti, spriedīsim tālāk,” teic A.Dukulis.


Citu datumu laikraksti

 • Alūksnē atsākas ielu remonti

  Alūksnē atsākas ielu remonti  1

  (Turpinās no 1.lappuses)Darbus Ganību un Rūpniecības ielā veic pilnsabiedrība “ReRe Vide 1” no Mārupes. Uzņēmuma projektu vadītājs Edgars Krastiņš...

 • Alūksnē - “Princese uz zirņa”

  Alūksnē - “Princese uz zirņa”

  Tiem, kam patīk labestīgs humors un izrādes ar dziļu domu zemtekstā, ir vērts 21.aprīlī pulksten 18.30 Alūksnes Kultūras centrā apmeklēt muzikālu...

 • Kornēlijai Apškrūmai - 80

  Virešu pagasta saieta namā 12.aprīlī pulksten 19.00 būs svinīgs sarīkojums “Uzsmaidīt dzīvei”, svinot dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas dzimšanas...