Malienas pamatskolai – 145

Malienas pamatskola rīt, 25.augustā, svinēs lielus un skaistus svētkus – 145 gadu jubileju “Meitenei no manas klases”. Sirmā skola ciemos gaidīs ikvienu absolventu, kādreizējo darbinieku un viesi.

Gaidīs ikvienu
Malienas pamatskolas direktore Ieva Baltā-Pilsētniece uzsver, ka svinību dalībnieku reģistrācija sāksies jau no pulksten 15.00 pie skolas. “Aicināti absolventi, kādreizējie darbinieki un viesi, lai nesteidzīgi aplūkotu skolu, kavētos atmiņās. Apskatei būs atvērtas visas telpas, varēs pārlapot fotoalbumus, dienasgrāmatas. Laiks atmiņām būs līdz pulksten 18.00, kad Malienas tautas namā sāksies jubilejas svinīgais pasākums “Meitenei no manas klases” romantiskās noskaņās. Tajā būs gan atskats pagātnē, gan ielūkosimies nākotnē. Pēc tam turpat tautas namā būs balle kopā ar Ēriku Gruzniņu un Santu Kasparsoni, joprojām būs atvērtas arī skolas telpas – interesenti varēs pulcēties un atmiņās dalīties arī tur,” stāsta I.Baltā-Pilsētniece. Koncerta režiju un scenāriju veido Malienas pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Gunta Vancāne, uzstāsies Malienas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” audzēkņi, kā arī Malienas pamatskolas skolēni un absolventi.
“Skolas bijušie darbinieki ir saņēmuši ielūgumus, zvana uz skolu un interesējas par jubilejas norisi, labprāt kavējas atmiņās, sola ierasties. Ir jūtama aktivitāte, par ko – prieks! Jāuzteic skolas saimnieks Ilgvars Pepernieks, kurš ir daudz darījis, lai skolu sapostu, lai mums būtu labi padarīta darba sajūta un varētu svinēt svētkus. Tāpat arī paldies skolēniem, kuri iesaistās dažādos skolas darbos,” saka direktore.

Uzpucē mazo korpusu
Malienas pamatskola pēdējo gadu laikā ir piedzīvojusi patīkamas pārmaiņas un attīstījusies. Šobrīd skolā mācās 70 bērni, strādā 15 pedagogi un 5 tehniskie darbinieki. Lielākā daļa skolēnu dzīvo Malienas pagastā. Pērn, kad Alūksnes novada pašvaldība likvidēja Mālupes pamatskolu, mācīties uz Malienas pamatskolu atnāca 17 skolēni. Šobrīd skolā ir arī divas apvienotās klases, bet pamatpriekšmetus katrs vecumposms apgūst atsevišķi. Mācībām uz 1.klasi šobrīd pieteikti 5 skolēni.
“Šovasar skolā remontējam mazā korpusa ēku. Tajā notiek zēnu un meiteņu mājturības stundas, kā arī atrodas Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas mācību punkts. Mazā korpusa ēkā telpu, kur kādreiz bija liela klase, pārveidojam par mazo zāli – tajā notiks dažādi tematiski pasākumi, pulciņu nodarbības, zālē būs arī projektors un varēs vadīt mācību stundas. Ēkā ir arī izremontēts gaitenis, nomainītas visas durvis,” stāsta I.Baltā-Pilsētniece.

Piepildīts sens sapnis
Kā pēdējās piecgades vienu no nozīmīgākajiem darbiem direktore uzsver skolas ēkas fasādes atjaunošanu – tagad skola rotājas saulaini dzeltenos toņos. “Ar Malienas pagasta pārvaldes un tās vadītājas Intas Cingleres atbalstu un mērķtiecību tas tika panākts un īstenots. Skolas fasādes atjaunošana bija mūsu sens sapnis. Tēlaini sakot, līdz ar to skola atdzima un arī visi darbi rit ar vēl lielāku sparu,” uzsver I.Baltā-Pilsētniece.
Pēdējos gados labiekārtota arī skolas apkārtne, sporta laukums, kur izvietoti jauni vingrošanas rīki un āra trenažieri, atjaunots skrejceļš.

Top absolventu Goda siena
Malienas pamatskola ir daudz darījusi, lai popularizētu novadnieka rakstnieka Aleksandra Pelēča vārdu un daiļradi. Skolai ir liels gandarījums, ka sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu un atsaucīgu ziedotāju atbalstu izdota A.Pelēča bērnu dzejas grāmata “Čabiņš”. Skolā iekārtota Aļa istaba, kas pēdējo gadu laikā arvien pilnveidota.
“Šobrīd īstenojam projektu “Ceļā uz mūsu valsts un Aleksandra Pelēča simtgadi”, ko līdzfinansē Alūksnes novada pašvaldība. Tā gaitā uz skolas jubileju Aļa istabā veidojam absolventu Goda sienu – apzinām skolas absolventus, par kuriem zina visā Latvijā un kuriem ir atzīstami profesijas sasniegumi. Ar viņiem lepojamies un veidojam par viņiem stāstus. Veidojam arī informācijas stendus “Malienas skola gadu ritumā”, kur būs informācija par skolas vēsturi, tradīcijām.”

Jāiziet zaļā prakse
Malienas pamatskolā īsteno zaļo praksi – katram bērnam vasaras mēnešos jāiziet zaļā prakse jeb kādreizējie “lauciņi”. Jaunāko klašu bērniem tās ir divas dienas vasarā, vecāko – trīs. Skolai joprojām ir savs dārzs, skolēni palīdz tā ravēšanā vai citos saimnieciskajos darbos. Dārzā audzē skolas kopgaldam nepieciešamo.
“Gan mācību, gan ārpusstundu darbā bērniem piedāvājam darboties un mācīties praktiski. Pērn mācību gada noslēgumā rīkojām bērniem Lauku dienas – kopā ar audzinātājām viņi viesojās vairākās Alūksnes novada zemnieku saimniecībās, izzinot to darbu un arī paši praktiski darbojās. Nākotnē redzam vēl lielāku Malienas skolas sadarbību ar mūsu zemniekiem, lai bērniem būtu iespēja gūt praktiskas zināšanas. Esam atvērti visam jaunajam. Laiks rit, strauji mainās pieprasījums un piedāvājums, tādēļ skolā cenšamies īstenot dažādas aktivitātes un dot ieguldījumu arī sabiedrībai, sava pagasta cilvēkiem. Piemēram, Ziemassvētku laikā skolotāja Sandra Ābeltiņa ap sevi pulcina skolēnus un veido apsveikumus Malienas pagasta senioriem. Aicinām pagasta iedzīvotājus uz skolas pasākumiem,” saka I.Baltā-Pilsētniece.

Visās klasēs – dators un projektors
Kad skolas jubileja būs nosvinēta, uz sliekšņa jau stāvēs jaunais mācību gads. Direktore atzīst – skolā tam ir gatavi. “Esam parūpējušies, lai ar jauno mācību gadu visās klasēs būtu dators ar interneta pieslēgumu un projektors, ko izmantot stundās. Līdz šim visās klasēs vēl tas nebija nodrošināts. Arī šajā mācību gadā skolēni varēs apmeklēt vairākas interešu izglītības programmas – tautas dejas pie skolotājas Teklas Cingleres, ansambli “Marmelādes” pie Ineses Vilciņas, teātra pulciņu pie Guntas Vancānes, sporta pulciņu pie Artūra Kļaviņa un kokapstrādes pulciņu, ko vadīs jaunais mājturības skolotājs. Ļoti ceram, ka bērniem būs iespēja atkal dejot mūsdienu dejas. Mūsu skolai ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība ar Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolu – pie mums četrus gadus ir mācību punkts, kur pie skolotājas Mārītes Kaļānes 25 bērni labprāt apmeklē nodarbības,” stāsta I.Baltā-Pilsētniece.
Viņa uzteic arī skolas pedagogus un tehniskos darbiniekus, kur visi ir vienota, atbalstoša un lieliska komanda. “Esam ģimeniska, sirsnīga un mūsdienīga skola, kurā vērtības ir latviskums un praktiskie darbi. Skolas kolektīvam novēlu aizrautību un darba prieku – tad mums kopā viss izdosies!” uzsver I.Baltā-Pilsētniece. 

— Teksts un foto: Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Kolberģī izskanēs vasaras melodijas

  Kolberģī izskanēs vasaras melodijas

  Dāsna vasara, samtainas naktis pēc tveicīgām dienām. Debesis satumst, un parādās augusta zvaigznes, iespējams, pat zvaigžņu lietus. Nu ir visīstākais...

 • Baltijas ceļa atceres diena

  Alūksnē, Lielā Ezera ielas skvērā, 23.augustā notiks Baltijas ceļa atcerei veltīts pasākums. Ierasts, ka, atceroties šo Latvijas neatkarības...

 • Uz salidojumu aicina Alūksnes bērnudārza audzēkņus

  Alūksniete Zigrīda Sināte aicina uz sirsnīgu satikšanos kādreizējā Alūksnes pilsētas 1.bērnudārza audzēkņus, kuriem viņa ir bijusi audzinātāja laika...

 • Meklējot sevī pateicīgu cilvēku

  Meklējot sevī pateicīgu cilvēku

  Svētki ir visnotaļ vienkārša padarīšana, ja skatāmies uz tiem, neiedziļinoties detaļās. Tas ir notikums, kurā kāda sabiedrības daļa tiek labi...

 • Nepilngadīgo noziedzība

  Likums paredz, ka bērniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīviem pārkāpumiem primāri jāpiemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi,...

 • Pilsēta jāsāk kopt jau pie robežas

  Paldies par jaukajiem un skaistajiem Alūksnes pilsētas svētkiem! Paldies visiem, kuri strādāja, lai svētki notiktu un izdotos! Alūksnes pilsēta ir...

 • Pilsētai svētkos

  Mūsu skaistā miera osta Alūksne atkal svin svētkus, pulcējot alūksniešus un novadniekus, ļaujot piedzīvot priecīgu atkalredzēšanos. Un mēs,...

 • Lepni par savu pilsētu

  Alūksne kļūst sirdij tuvāka ik dienu, un šī apjausma savu augstāko punktu sasniegs tieši pilsētas svētku laikā. Kas noticis kopš aizvadītajiem...

 • Alūksnes pilsētas svētkos būs satiksmes ierobežojumi

  Alūksnes pilsētas svētku dienās – no 3. līdz 5.augustam - Alūksnē būs satiksmes ierobežojumi. Ņemot vērā notiekošos pārbūves darbus, satiksmei ir...