Mālupē šogad veiks būtiskus uzlabojumus komunālajā saimniecībā

Mālupes pagastā šogad ir izvirzītas vairākas prioritātes, ko īstenot gan par 2005.gada budžeta līdzekļiem, gan ņemot kredītu, piemēram, uzlabot pašvaldības komunālo saimniecību un ierīkot bibliotēkai interneta pieslēgumu.

Mālupes pagastā šogad ir izvirzītas vairākas prioritātes, ko īstenot gan par 2005.gada budžeta līdzekļiem, gan ņemot kredītu, piemēram, uzlabot pašvaldības komunālo saimniecību un ierīkot bibliotēkai interneta pieslēgumu.
Padomes šāgada budžets ir nedaudz lielāks nekā pērn - 117 800 latu. Lielākajā daļā pozīciju šogad ir piešķirts vairāk līdzekļu. Tas ir bezdeficīta budžets.
"Bibliotēkai šogad ir piešķirts mazāk līdzekļu - 4500 latu, jo pērn daudz ieguldījām bibliotēkas remontā. Toties vēlamies visiem datoriem bibliotēkā ierīkot interneta pieslēgumu, lai iedzīvotāji varētu to izmantot. Pagasta padome ir nolēmusi iesaistīties Vidzemes attīstības aģentūras projektā par interneta pieslēgumu publiskajām bibliotēkām. Pašvaldībai projektā jāiesaistās ar līdzfinansējumu 476 latu apmērā. Ceram, ka šogad pieslēgumu ierīkos. Projekts paredz, ka divus gadus nebūs jāmaksā interneta abonēšanas maksa. Priecājamies, ka bibliotekāre daudz līdzekļu piesaista literatūras iegādei, rakstot projektus," stāsta Mālupes pagasta padomes priekšsēdētājs Gundars Baltiņš.
Jāņem kredīts
Būtiskus uzlabojumus šogad veiks pašvaldības komunālajā saimniecībā. Arī te paredzēts vairāk līdzekļu - 7460 latu. G.Baltiņš priecājas, ka iedzīvotāji ir kļuvuši aktīvāki un regulārāk veic maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem.
"Ir uzrakstīts projekts Vides investīciju fondam, kurā ietilpst arī Vides aizsardzības fonda administrācija. Tā mūsu pašvaldībai ir piešķīrusi daļu līdzekļu projekta īstenošanai, bet mums ir jāņem arī 22 500 latu kredīts Vides investīciju fondā, kā arī jāpiedalās projekta īstenošanā ar savu līdzfinansējumu. Projekts paredz attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, kanalizācijas posma atjaunošanu Dzirnavu ielas mājām, ūdens atdzelzošanas stacijas un ugunsdzēsības hidrantu ierīkošanu. "Priedniekos" atjaunos artēziskās akas urbumu. Uzlabojumi attīrīšanas iekārtās jau ir veikti par Vides aizsardzības fonda administrācijas piešķirtajiem līdzekļiem. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA "Cita būve", kas veic darbus, jo uzvarēja cenu aptaujā. Pašvaldībā vajag nomainīt arī centrālapkures katlu, bet to varēs izdarīt tikai nākamgad," klāsta G.Baltiņš. No komunālās saimniecības budžeta pašvaldībai ir iegādāts arī 4,5 kilovatu elektroenerģijas ģenerators, ko izmantot avārijas situācijās, kad nav elektrības.
Palīdzēs pensionāriem
Mālupes pamatskolai šogad paredzēts par 700 latiem mazāk līdzekļu nekā pērn - 36 291 lats. "Jau pērn tika daudz veikts skolas apkārtnes labiekārtošanā, arī atjaunots grīdas segums daļā klašu telpu, par ziedojumu labiekārtota datorklase. Arī šogad turpinās mainīt grīdas segumu klašu telpās. Vajadzētu nomainīt koka logus, bet tas paliks citam gadam," uzsver G.Baltiņš.
Sociālajām vajadzībām Mālupes pagastā šogad tērēs 7100 latus. Tas ir nedaudz vairāk nekā pērn, jo palielinājusies degvielas cena un izmaksājamā garantētā minimālā ienākuma apjoms. "Tāpat kā līdz šim centīsimies palīdzēt arī pensionāriem, kuriem ir finansiālas grūtības," norāda G.Baltiņš.
Būs datorspeciālists
Sporta dzīvei pašvaldībā šogad tērēs nepilnus 2200 latus. Pagastā ir savs sporta metodiķis Jurģis Šatilovs, kas gādā par sporta inventāra iegādi un sacensību rīkošanu, lai iedzīvotājiem būtu iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku. Savukārt pagasttiesai paredzēts tikpat līdzekļu, cik pērn, bet ģimenes ārsta prakses vietai kā finansiālu palīdzību pašvaldība šogad paredzējusi 500 latu. 5000 latu paredzēts pašvaldības savstarpējiem norēķiniem un 8600 latu - pašvaldības ceļu uzturēšanai.
Vairāk līdzekļu paredzēts arī pagasta padomes vajadzībām, jo dārgāka ir kļuvusi degviela, elektrība un kurināmais. "Šogad ir paredzēti līdzekļi pašvaldības datorspeciālista algošanai. Esam iecerējuši slēgt līgumu ar datorpakalpojumu firmu, kas veiks pašvaldības datoru apkopi, jo pašvaldībā un tās iestādēs izmantojamo datoru skaits ir palielinājies," saka G.Baltiņš.

Citu datumu laikraksti

  • Izveido rokrakstu izstādi

    Alūksnes zonālajā valsts arhīvā ir apskatāma interesanta un savdabīga izstāde “Rokraksti, rokraksti”. Tajā var vērot glītus un skaistus rokrakstus,...

  • Atnākt atpakaļ uz gaismas ceļa

    Ir cilvēki, kurus arī pēc gadiem gribas satikt un parunāties. Pie tādiem pieder arī trapeniete Aira Daktere. Pirmo reizi viņu satiku Apes zonālajā...

  • Nodod projektu publiskai apspriešanai

    Virešu pagasta padome nodevusi publiskai apspriešanai projektu “Virešu pagasta autoceļi. Satiksmes drošības uzlabojumi”.Virešu pagasta padome...