Man sagādā prieku kādam palīdzēt

Alūksnietes Ineses Molleres pamatdarbs ir saistīts ar apdrošināšanu (viņa ir Valsts sociālās apdrošināšanas Alūksnes nodaļas apdrošināšanas pakalpojumu daļas vadītāja), bet daudziem viņa ir pazīstama kā Latvijas Bērnu fonda Alūksnes nodaļas vadītāja.

Alūksnietes Ineses Molleres pamatdarbs ir saistīts ar apdrošināšanu (viņa ir Valsts sociālās apdrošināšanas Alūksnes nodaļas apdrošināšanas pakalpojumu daļas vadītāja), bet daudziem viņa ir pazīstama kā Latvijas Bērnu fonda (LBF) Alūksnes nodaļas vadītāja.
Latvijas Bērnu fonda Alūksnes nodaļu Inese vada kopš 2002.gada vasaras. "Pirms tam man bija neliela saistība ar šo fondu, līdz 2002.gadā LBF viceprezidente Vaira Vucāne man piedāvāja vadīt Alūksnes nodaļu. Zinot to, ka LBF sniedz palīdzību ģimenēm, bērniem invalīdiem un talantīgiem bērniem, kā arī iesaistās dažādu projektu realizēšanā, nolēmu piekrist viņas piedāvājumam," stāsta I.Mollere. Ikdienā Ineses darbs nav viegls. Darbošanās sabiedriskajā organizācijā notiek vakaros vai sestdienās un svētdienās.
"Darba diena man ir gara, nepārtraukti ir jādomā par to, kā kādam palīdzēt, kaut ko jauku izdarīt, bet es esmu pieradusi vienmēr atrasties tādā kā straumē, kā nemitīgā tecējumā. Ja kādu vakaru man nekas nav jādara, nejūtos savā ādā," apgalvo I.Mollere.
Lai arī cik daudz enerģijas būtu cilvēkam, viņam vajag atpūsties. Inesei to vislabāk patīk darīt vientulībā. Viņa labprāt stundām ilgi vēro dabu savā piemājas dārzā, kopj puķes. Tādā veidā Inese gūst enerģiju, tā rodas arvien jaunas idejas.
Maksā pabalstus
Latvijas Bērnu fonds darbojas jau 16.gadu, tam ir plašs darbības lauks. Šī sabiedriskā organizācija realizē mērķus dažādās programmās - "Ģimene", "Bāreņi", "Veselība", "Attīstība, sports, kultūra un talants".
"Alūksnes rajona bērni ir iekļauti arī individuālās sponsorēšanas projektā. Tie ir bērni no maznodrošinātām ģimenēm, bērni no daudzbērnu ģimenēm, bērni invalīdi, kā arī talantīgi bērni. Šiem bērniem sponsori katru mēnesi maksā ikmēneša pabalstu," stāsta LBF Alūksnes nodaļas vadītāja. Viņa paskaidro, ka tas notiek, pateicoties Vācijas Kristīgā bērnu fonda darbam. Aprunājoties ar Alūksnes rajona padomes galveno speciālisti sociālajos jautājumos Viju Vārtukapteini un pagastu sociālajiem darbiniekiem, I.Mollere meklē bērnus, kuriem vajadzīga palīdzība.
"Pabalstus jau saņem 11 bērni, pagājušajā gadā pieteicām vēl 20 bērnus. Sponsori, protams, tik ātri neatrodas, reizēm paiet pieci seši mēneši, citreiz jāgaida pat gads, bet tā ir jauka iespēja bērniem un viņu ģimenēm," saka LBF Alūksnes nodaļas vadītāja. Latvijas Bērnu fonds katru gadu Ziemassvētkos Rīgā, Kongresu namā rīko pasākumu bērniem. Jau otro gadu šajā pasākumā piedalās arī 50 Alūksnes rajona bērni.
Realizē dažādus projektus
Programmā "Veselība" Latvijas Bērnu fonds organizē ikgadējās bērnu invalīdu nometnes. Pagājušajā gadā Latvijas Bērnu fonds, piesaistot pašvaldību līdzfinansējumu, pirmo reizi organizēja nometni bērniem ar īpašām vajadzībām Aizkraukles rajona Mežezerā. "Lai uzlabotu bērnu veselību, pati svarīgākā ir piemērota vide. Divas nedēļas tur pavadīja 21 bērns un četri audzinātāji no Alūksnes. Arī šogad organizēsim šādu nometni," saka Inese.
Alūksnes rajonā ir arī divas ģimenes, kuras programmā "Ģimene" atbalsta Amerikas latviešu biedrība. Tās ir ģimenes, kurās ir četri un vairāk bērni.
"Mums ir plašas iespējas. Realizējam arī citus projektus. Kopā ar "Alūksnes Ziņām" daudzbērnu ģimenēm organizējām Piparkūku balli, rīkojām arī Ziemassvētku labdarības akciju, kurā aicinājām ziedot grāmatas, tās vēlāk nodevām Liepnas un Gaujienas internātskolas bērniem. Šādus pasākumus nav viegli organizēt, vienmēr ir problēmas, kas saistītas ar finansiālajiem līdzekļiem, jo Latvijas Bērnu fonds ir sabiedriska organizācija. Tomēr, pateicoties uzņēmēju un privāto atbalstītāju atsaucībai, viss izdodas," priecājas I.Mollere.
Izveidojusies sadarbība
LBF Alūksnes nodaļas vadītājas ikdienas darbs saistās arī ar humānās palīdzības sadali. "Latvijas Bērnu fonds saņem humāno palīdzību, kuru izsūta pa nodaļām. Es savukārt to tālāk nosūtu uz pašvaldībām. Priecājos, ka man ir izveidojusies lieliska un veiksmīga sadarbība ar pašvaldībām, arī ar Alūksnes rajona padomi. Jebkurā mirklī varu pie viņiem vērsties ar lūgumu pēc palīdzības un saņemt atbalstu. Liels palīgs sociālo problēmu risināšanā ir Vija Vārtukapteine," saka I.Mollere, piebilstot, ka ar humāno palīdzību LBF Alūksnes nodaļa ir atbalstījusi arī Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādi "Sprīdītis", kā arī Izglītības pārvaldi, nododot tai grāmatas.
Viņa pateicas par sadarbību individuālā uzņēmuma "Tornis" īpašniekam Dmitrijam Taratenkovam, kurš atļāvis savā veikalā "Karīna" izvietot Latvijas Bērnu fonda ziedojumu kastīti, kura visu laiku nedaudz papildinās.
"Šie ziedojumi ir liels atspaids bērnu invalīdu nometnes rīkošanā," vērtē Inese. Viņa ir konstatējusi, ka ne visi zina, ka ir šāda sabiedriska organizācija un ne visi zina, ar ko tā nodarbojas. "Daudzi neapzinās, ka Latvijas Bērnu fonds var palīdzēt viņiem, protams, iespēju robežās," saka I.Mollere.
Liela nozīme ģimenei
I.Mollerei pašai ir trīs bērni - meitas - dvīnes un dēls, kuri šobrīd ir sasnieguši pusaudžu vecumu. "Es reāli redzu, cik daudz ir problēmu, audzinot bērnus. Manuprāt, audzināšanā liela nozīme ir ģimenei, protams, bērnus iespaido arī sabiedrība, bieži vien arī negatīvi, bet tā ir bērna izvēle - pieņemt vai nepieņemt negatīvo sabiedrības ietekmi. Tas ir atkarīgs no viņiem pašiem, bet mums, pieaugušajiem, ar to ir jāsamierinās. Ne vienmēr cīnoties var kaut ko panākt," spriež Inese. Viņa priecājas, ka bērni ir atraduši sev nodarbošanos. Meitas Eva un Kaiva dzied un spēlē klavieres, šogad viņas absolvēs mūzikas skolu, bet dēls Edžus ir aizrautīgs sportists, viņu saista basketbols. "Jauki, ka jaunieši atrod to, kas viņus saista un spēj aizraut," secina I.Mollere.
Arī pati Inese ir aizrāvusies ar darbu Bērnu fondā. "Man vienmēr ir teikuši, ka esmu strauja. Ja es tāda nebūtu, nevarētu tik daudz paveikt. Kādreiz varbūt darba dēļ ģimenes cilvēki ir jutušies apdalīti, tādēļ esmu pateicīga vīram, kurš man vienmēr ir bijis līdzās, sapratis un palīdzējis," saka Inese.
Darbs ir jāturpina
LBF Alūksnes nodaļas vadītāja atzīst, ka, darbojoties šajā sabiedriskajā organizācijā, viņa ir ieguvusi daudz jaukus kolēģus, arī lielisku pieredzi. Inesei patīk tikties ar dažādiem cilvēkiem, iepazīt viņu idejas un gūt ko jaunu. "Katru gadu Latvijas Bērnu fondam notiek gada atskaites sapulces, kurās analizējam padarīto un, aprunājoties ar kolēģiem, rodam jaunas idejas turpmākajai darbībai," paskaidro Inese.
I.Mollerei patīk darbs Latvijas Bērnu fondā. "Lai arī bieži vien gadās saskarties ar negatīvajām emocijām, jo dzīvē viss nav tik rožaini, saprotu, ka darbs tomēr ir jāturpina," saka Inese. Viņa atzīst, ka šis darbs nav radošs, bet tik un tā ikdienā tas ir daudzveidīgs.
"Man sagādā prieku palīdzēt kādai ģimenei vai konkrētam bērnam," apgalvo LBF Alūksnes nodaļas vadītāja. Viņai pašai liels prieks dzirdēt pozitīvas atsauksmes par organizētajiem pasākumiem, jo Inese uzskata, ka cilvēkam ir vajadzīgas pozitīvas emocijas, lai varētu turpināt iesāktos darbus.

Citu datumu laikraksti