Mazdārziņos atrisināta daļa problēmas

Alūksnes novada pašvaldībai pēc ilgstošām un mērķtiecīgām sarunām ar akciju sabiedrību “Sadales tīkls” beidzot izdevies panākt, ka Alūksnes pilsētas kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Kalnadruvas” teritorijā esošā elektropārvades 20 kilovoltu gaisvadu līnija un transformatora apakšstacija, kas atrodas Ievu ielas malā, ir pārņemtas “Sadales tīkla” īpašumā.
Līdz ar to atrisināta daļa problēmas, kas saistīta ar dārzkopības sabiedrības “Sīļi 1” energoapgādi.
“Pa šo gaisvadu līniju ar elektroenerģiju tiek apgādāta daļa “Kalnadruvu” un visa “Sīļi – 1” mazdārziņu teritorija 320 metru garumā. Līdzšinējo sarunu gaitā “Sadales tīkls” pauda gatavību pārņemt daļu minēto elektrotīklu un transformatora apakšstaciju, kas gan arī ir ļoti sliktā stāvoklī, ar nosacījumu, ka, ievērojot Aizsargjoslas likumu, teritorijai jābūt pilnībā attīrītai no krūmiem un šajā posmā nedrīkst atrasties neviena nelikumīga būve. Tā kā elektrolīnija pārsvarā atrodas uz pašvaldības zemes, lai noteikumus pildītu, tur tika noņemts apaugums, kā arī nojauktas savulaik uz pašvaldībai piekritīgās, bet pašlaik neiznomātās zemes, uzbūvētās nelikumīgās būves un teritorija sakārtota,” stāsta Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis.
Tālākais scenārijs paliek nemainīgs - 0,4kv gaisvadu līnija paliek lietotāju ziņā. Viens no variantiem ir līniju apsekot un sakārtot, lai piedāvātu “Sadales tīklam” to pārņemt. Otrā variantā “Sadales tīkls” piedāvāja lietotājiem sagatavot tehnisko projektu, gaisa vadu līnijas ieguldīšanu zemē ar kabeli un būvniecības izmaksas, kas ir visai augstas, dalīt solidāri starp lietotājiem un “Sadales tīklu”.
 “Iedzīvotāji par saņemto elektroenerģiju turpina norēķināties caur kooperatīvo sabiedrību pēc juridiskas personas tarifa. Latvijā šādas teritorijas, kur nav sakārtotas elektrolīnijas, ir vairākas, tādēļ cerēsim, ka tuvākajā nākotnē mainīsies likumdošana, kas valstiski būtu tikai pareizi, lai “Sadales tīkli” šīs līnijas pārņemtu automātiski. Pašvaldība noteikti turpinās paust savu viedokli šajā jautājumā,” saka I. Berkulis.


Citu datumu laikraksti

 • Apes pasta vēsturē ielūkojoties 2

  Apes pasta vēsturē ielūkojoties

  Rubrikā “Agrāk un tagad” krustām šķērsām esam “izstaigājuši” Alūksnes pilsētu, izzinot mūsu vēsturisko ēku stāstus, ko mūsu lasītāji vienmēr aicināti...

 • Šī gada kukaiņi - ziedmušas

  Šī gada kukaiņi - ziedmušas

  Par  2020. gada kukaiņiem izvēlētas ziedmušas. Parasti par Gada kukaini tiek izraudzīta viena konkrēta suga, tomēr šī ir otrā reize vēsturē, kad šis...

 • Zemes klēpī gulda cilvēku, tuviniekiem nezinot

  Zemes klēpī gulda cilvēku, tuviniekiem nezinot

  Ikdienā mūsu domas ir citviet – darbos un laimes mirkļos, tomēr ikvienam diemžēl dzīvē nākas vai nāksies sastapties arī ar nāvi. Lai gan šī tēma ir...

 • Jubilejas gads ir klāt!

  Jubilejas gads ir klāt!

  Esiet sveicināti ģimnāzisti, vecāki, visi kolēģi un ģimnāzijas darbinieki, visi mūsu novada iedzīvotāji jaunajā 2020. gadā! Mums ir pienācis ļoti...

 • Skolas topošie mediķi piedalās starptautiskā konferencē

  Skolas topošie mediķi piedalās starptautiskā konferencē

  “Jauno mediķu skola” 15. novembrī  uzsāka savu darbību, dodoties pirmajā izbraukumā uz LU Rīgas Medicīnas koledžas organizēto jau 6. Starptautisko...

 • Mūsu skolas 110 gadus gaidot

  … laiks, nebēdnis, steidz neapturams un pat nejautādams, vai spējam skaitīt mirkļus, minūtes, stundas… arī gadus…Laika kalendārā piedzimis 2020....

 • Ķēķa stāsti 9

  Ķēķa stāsti

  Svētki godam aizvadīti, un, droši vien, iespēju un vēlmju robežās baudīti arī divpadsmit vai vismaz deviņi ēdieni. Tādēļ šoreiz “Ķēķa stāstos” –...

 • Mainās gadi, bet ne cilvēki

  Jauns gads, jauna dzīve! Patiesībā jau - nē. Zināms, ka gadumija nav nedz beigas, nedz sākums, bet gan turpinājums viedumam, kuru mūsos rada...

 • Pilsēta, kurā dzīvot un atgriezties

  Pirms 100 gadiem 2. janvārī Alūksne ieguva pilsētas tiesības. Mēs - tie, kuri dzīvojam mūsu pilsētā tagad, mīlam un lepojamies ar to. Un vēlam – lai...