Mazinās nelaimes gadījumu skaits darba vietās

2004.gadā Austrumvidzemes reģiona (Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas) rajonos reģistrēts 41 nelaimes gadījums darbā. Salīdzinot ar 2003.gadu, nelaimes gadījumu skaits samazinājies par 36 procentiem.

2004.gadā Austrumvidzemes reģiona (Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas) rajonos reģistrēts 41 nelaimes gadījums darbā. Salīdzinot ar 2003.gadu, nelaimes gadījumu skaits samazinājies
par 36 procentiem.
No kopējā notikušo nelaimes gadījumu skaita 10 gadījumos gūtās traumas vērtējamas kā smagas. Smagās traumas galvenokārt guvuši būvniecības nozarē strādājošie, kā arī kokapstrādē un kūdras ieguvē nodarbinātie, neievērojot darba drošības instrukcijas, strādājot ar darbgaldiem un iekārtām. Trīs gadījumos no gūtajām traumām cietušais miris. Divi letālie gadījumi bijuši kokapstrādes nozarē, viens - lietojot sauszemes autotransportu (divi gadījumi Alūksnes, viens - Gulbenes rajonā).
Joprojām bīstamākā nozare ir kokapstrāde, kur notikuši 39 procenti no kopējā negadījumu skaita. Salīdzinoši mazāk nelaimes gadījumu notikuši būvniecības un mežizstrādes darbos, attiecīgi 10 procenti katrā nozarē. Atsevišķi nelaimes gadījumi notikuši ar tirdzniecības, komunālo pakalpojumu, pasta, izglītības un pašvaldību darbiniekiem. Neuzmanīgas rīcības un pārvietošanās rezultātā traumas guvuši 5 veselības un sociālās aprūpes darbinieki. Lielākā daļa nelaimes gadījumu cēloņu saistīta ar darbinieka rīcību, tas veido 74 procentus. Katrs otrais cēlonis saistīts ar darba drošības instrukciju neievērošanu. Apmēram 15 procentos nelaimes gadījumu cēlonis saistīts ar nepietiekamu uzmanību, veicot darba pienākumus. 10 procentu robežās nelaimes gadījumu cēloņi saistīti ar drošības aprīkojuma un individuālo aizsardzības līdzekļu nelietošanu, kā arī nepieļautu un nepiemērotu darbu izpildes paņēmienu lietošanu. Katrs 10 nelaimes gadījums noticis, veicot darbu alkohola reibumā.
Ar neapmierinošu darba organizāciju saistītie cēloņi veido apmēram 7 procentus kopējo cēloņu skaita (neapmierinoša darba vietas izveidošana, trūkumi darbinieku instruēšanā un apmācībā, uzraudzības un kontroles trūkums).
Ļoti būtiska nozīme nelaimes gadījumu samazināšanā un novēršanā ir darba vides iekšējās uzraudzības (iespējamo risku noteikšana, izvērtēšana un samazināšana) pasākumu veikšanai darba vietās. 2004.gadā Valsts darba inspekcijas prioritārā darbības joma bija tieši saistīta ar darba vides iekšējās uzraudzības ieviešanas un tās veikšanas kvalitātes kontroli uzņēmumos. Šo darbību rezultātā darba devēji ir uzlabojuši darba vidi uzņēmumos, tādējādi mazinot nelaimes gadījumu varbūtību. To raksturo notikušo nelaimes gadījumu cēloņu analīze, jo cēloņi, kas saistīti ar neapmierinošiem apstākļiem darba vietā, veido 5 procentus. Atlikusī daļa ir nelaimes gadījumu cēloņi, kas saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, vardarbīgiem uzbrukumiem. Raksturīgākie traumēšanas faktori ir dažādu kustībā esošu priekšmetu (koksnes daļiņu, metāla skaidiņu, būvmateriālu un citu) iedarbība, saskarsme ar asiem priekšmetiem (griezējinstrumenti, asmeņi), kā arī kritienu rezultātā gūtās traumas.
2004.gadā notikušo nelaimes gadījumu rezultātā zaudētas vairāk nekā 1000 darba dienas. Vēlos atgādināt darbiniekiem, neuzsāciet darbu, pirms neesat tam sagatavoti, apmācīti un instruēti, lietojiet izsniegtos individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī precīzi ievērojiet attiecīgā darba izpildes instrukcijas! Tā jūs pasargāsiet sevi un darba kolēģus no traumām. Plašāku informāciju par nelaimes gadījumu izmeklēšanu, dokumentālu noformēšanu un uzskaiti iespējams saņemt Austrumvidzemes Reģionālajā valsts darba inspekcijā (RVDI) Gulbenē, Ozolu ielā 1, tālrunis 4471014.

Citu datumu laikraksti

  • Plāno atcelt ienākumu nodokļa maksāšanu

    Paredzams, ka meža īpašniekiem vairs nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par to īpašumā esošā meža pārdošanu izciršanai un darījumiem ar tajā...

  • Mācības pielāgos reālās dzīves prasībām

    Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā.Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā. Notiks pārmaiņas...

  • Nedēļas nogalē kļūs aukstāks

    Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra sola, ka nedēļas nogalē kļūs aukstāks. Gaisa temperatūra sestdienas un svētdienas naktī būs no...