“Mazputniņā” svinēs jubileju

Šogad kopš dienas, kad Malienā atvēra bērnudārzu, paliek 15 gadu. Strādājot Malienas bērnudārzā kā speciālajā izglītības iestādē, pagājis pirmais darba gads.

Šogad kopš dienas, kad Malienā atvēra bērnudārzu, paliek 15 gadu. Strādājot Malienas bērnudārzā kā speciālajā izglītības iestādē, pagājis pirmais darba gads.
Kolektīvs ir strādājis apzinīgi, ne vienmēr par paveikto darbu saņemot arī samaksu. Mūsu kopējais darbs sākās jau pirms speciālās iestādes atvēršanas, kad vēl nebija skaidrs, būs vai nebūs šāda iestāde Malienā. Ēku, tās apkārtni, materiālo bāzi vajadzēja sakārtot tā, lai Valsts sanitārās inspekcijas slēdziens būtu - bērnudārzs ir piemērots speciālās pirmsskolas izglītības iestādes izveidošanai. Uz bērnudārzu strādāt nāca ne tikai darbinieces, kuras tobrīd bija atvaļinājumā pēc darba gada skolas rotaļu un piecus un sešus gadus veco bērnu grupās, bet arī tie cilvēki, kas cerēja, ka darbs iestādē būs.
2003.gada 1.septembrī bērnudārzu apmeklēja 20 bērni, bet pēc 22.septembra - jaunās, speciālās iestādes darba sākumā - 30 bērni. Šobrīd esam uzņēmuši 36 bērnus. Apmēram puse nakšņo diennakts grupiņā. Esam gandarīti, redzot pozitīvas izmaiņas gan bērnu valodā, gan fiziskajā attīstībā. Attīstās un pilnveidojas prasme darboties kolektīvā, veikt pašapkalpošanās darbiņus. Ar bērniem grupās strādā pirmsskolas izglītības darba speciālisti ar augstāko pedagoģisko izglītību Zinta Zihmane (izglītības zinātņu un pedagoģijas maģistrs), Dace Riņķe, Santa Šmata un Inga Āboltiņa.
Bērniem, kuriem nepieciešama valodas attīstības korekcija, individuālās nodarbības vada pedagoģijas maģistre, logopēde Sandra Miezīte. Viņai palīdz Dace Riņķe. Sporta nodarbības un individuālo darbu ar bērniem, kuriem uzlabojama stājas vai kustību attīstība, veic izglītības zinātņu un pedagoģijas maģistre, skolotāja Svetlana Iļjina. Visas skolotājas zināšanas regulāri papildina kursos un semināros.
Daudz darbā palīdz bērnu vecāki. Pavasara talkā, strādājot visiem iestādes darbiniekiem kopā ar bērnu vecākiem, tika sagatavota malka apkures sezonai. Paldies visiem iestādes darbiniekiem. Paldies bērnu vecākiem, kuri piedalījās malkas sagatavošanā: Dainim Birkānam, Svetlanai Bubnovai, Vjačeslavam Vasiļjevam, Jānim Puzānam, Maigai Rusakovai, Normundam Salnam, Igoram Briltam, Arvīdam Zagorskim, Ingum Purcinam, Raimondam Puzānam, Arnim Ezeriņam. Paldies par palīdzību arī Uldim Eglītim.
Pagājušajā mācību gadā vairākas māmiņas palīdzēja uzšūt marķējumus dvieļiem un gultas veļai. Par šo darbiņu paldies Sandrai Ābeltiņai, Baibai Šķenderei, Mārai Zihmanei, Aivitai Ezeriņai, Dacei Orlovai. Vienmēr atsaucīga un izpalīdzīga ir Kristīnes Vasiļjevas mamma. Viņa ne tikai tamborē sedziņas un spilventiņus, bet gādā, lai bērniem būtu materiāli dažādu darbu izpildei. Materiālus bērnu darbiņiem palīdz sagādāt arī Naura Pilandera, Amandas Rusakovas vecāki, Agneses Ābeltiņas mamma.
Paldies arī tiem vecākiem un vecvecākiem, kuri regulāri un savlaicīgi veic maksājumus par bērnu ēdināšanu - Velgai Vimbai no Jaunalūksnes pagasta, Smaidai Oliņai, Verai Briltei, Baibai Šķenderei, Marijai Aļeksjukai Malienā, Aināram un Maijai Pilanderiem no Ziemeru pagasta, Maigai Rusakovai no Mārkalnes, Santai Šmatai no Mālupes.
Kaut arī iedalītie naudas līdzekļi iestādes darbam ir niecīgi, domāju, ka ar pašaizliedzīgu darbu esam daudz padarījuši arī ēkas un telpu sakārtošanā. Pilnībā ir izkrāsotas vecākās grupas telpas, daļēji atjaunots krāsojums zālē, jaunākās grupas telpās un virtuves blokā, arī gaitenis ir ieguvis gaišus toņus. Ēkai no ārpuses nokrāsotas koka daļas, siltināti logi, šonedēļ būs arī jaunas galvenās ieejas durvis. Par to paldies Aleksejam Āboltiņam, Zintai Zihmanei, Irai Fjodorovai un Gatim Āboltiņam.
Padarītais liecina, ka arī ar minimāliem līdzekļiem, bet labu gribu un apzinīgu attieksmi var daudz padarīt. Par darba un dzīves apstākļu uzlabošanu iestādē jādomā arī turpmāk, nomaināmi ēkas logi, siltināmas sienas, veicami citi darbi, kaut gan iestādes ēka nav veca, tomēr to nevar saukt arī par jaunu. 1989.gada 15.decembrī kolhoza "Maliena" bērnudārzs "Mazputniņš" vēra durvis bērniem.
15 gadu jubileju atzīmēsim 22. oktobrī - pēc viena gada un viena mēneša, kopš strādājam kā speciālā izglītības iestāde. Aicinām uz jubilejas svinībām visus bijušos bērnudārza darbiniekus, audzēkņus, cilvēkus, kuri mūs atbalstījuši un domās ir kopā ar mums. Atnāciet! Svinību sākums pulksten 15.00 bērnudārza zālē.
Būvēsim tiltus, lai satiktos
Ar agro bērnību saullēktos.
Lai pasakai cauri izietu,
Sev skaidrāko lāsi pasmeltu.
(V.Kokle - Līviņa)

Citu datumu laikraksti

  • Divas taisnības - viena vēsture

    Pagājušajā nedēļā bija vairāki politiski sabiedriski notikumi. Pēkšņās premjera Induļa Emša problēmas ar veselību neietekmēja Latvijas politikas...

  • Sāk ganīties pirmās gaļas šķirnes govis

    Gaujienas pagasta zemniekam Andrim Jegorovam atvestas gaļas šķirnes baltas, melnas un brūnas govis, kas turpmāk ganīsies Ziemeļgaujas ielejā un...

  • Rīko Rudens balli un savdabīgu loteriju

    Gandrīz 200 ilzeniešu sestdien tikās Rudens ballē, kur lustējās, saņēma pateicību no pagasta padomes un piedalījās loterijā, kurai laimestus bija...