Mērnieku laiki Alūksnes novadā

Administratīvi teritoriālo reformu un novadu veidošanu salīdzina ar mērnieku laikiem. Spriež un novadu lielumu “mēra” vairāk nekā desmit gadus, protestē un iebilst, tomēr nu jau Latvijā ir izveidoti 29 novadi.

Administratīvi teritoriālo reformu un novadu veidošanu salīdzina ar mērnieku laikiem. Spriež un novadu lielumu "mēra" vairāk nekā desmit gadus, protestē un iebilst, tomēr nu jau Latvijā ir izveidoti 29 novadi. Šogad arī Alūksnes rajona pašvaldības ir starp tām, kas labprātīgi veido divus novadus. Apes novada projekts ir sagatavots, atliek vien to īstenot. Alūksnes novada projekts vēl top. Par to saruna ar projekta vadītāju Mālupes pagasta padomes priekšsēdētāju Ivetu Priedi.
- Kā tiek sagatavots projekts? Vai tajā izmantota esošo novadu pieredze?
- Par projekta izstrādi bija izsludināts iepirkums. Tā izstrādātājs un konsultants ir Vidzemes attīstības aģentūra, kas to gatavo saskaņā ar darba grupu priekšlikumiem. Pieredzi smeļamies pārrunās ar kaimiņos topošā Gulbenes novada veidotājiem, kuri ir tikuši tālāk par mums. Nav vajadzības izdomāt kaut ko jaunu, ja labas iestrādes ir citur. Ir izveidotas vairākas darba grupas, kurās izstrādā novada pārvaldes un nozaru darbības, kā arī attīstības modeļus. Galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai novada iedzīvotāji saņemtu labas kvalitātes pakalpojumus, turklāt tie būtu iespējami tuvu. Katru otrdienu tiekas vadības grupa, kurā ir pašvaldību vadītāji un pieaicināti speciālisti.
- Apes novada pārvaldes modeli Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinusi par paraugu. Vai to domājat izmantot?
- Jā, Apes novada projekts tika izstrādāts agrāk, bet par to pagaidām neesam interesējušies. Iespējams tāpēc, ka uzskatām – Gulbenes novads veidojas pašreizējā rajona robežās, tāpēc lieluma ziņā varētu būt vairāk līdzīgs Alūksnes novadam nekā četras pašvaldības aptverošais Apes novads. Turklāt visi novadi savus projektus izstrādā saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto metodiku. Tiesa, katrā novadā ir arī atšķirīgas nianses.
- Alūksnes novada pārvaldē ir paredzēti 13 deputāti, bet tajā iekļausies 16 pašvaldības. Tas nozīmē, ka no katra pagasta nebūs pat viens deputāts. Vai to iedzīvotāji nejutīsies atstumti un neuzklausīti?
- Ir jāsaprot, ka saskaņā ar Vēlēšanu likumu deputātus vēlēs no partiju sarakstiem. Kā tas būs, grūti paredzēt, tomēr no visiem pagastiem deputāti noteikti nebūs. Turklāt no kāda var būt vairāk, no cita – mazāk...
- Kādas novada aprises jau iezīmējas? Vai tiks saglabāti visi pagastu un apdzīvoto vietu centri, kādi pakalpojumi tajos būs pieejami?
- Projekta izstrāde ir tikai sākumā, tāpēc tagad negribētu izteikt, iespējams, neprecīzas prognozes. Kad būs gatava projekta pirmā redakcija, to nodosim iedzīvotāju sabiedriskai apspriešanai. Uzklausīsim visus viedokļus, priekšlikumus un ierosinājumus. Pašlaik jāpanāk vienošanās starp novadu veidojošajām pašvaldībām, lai būtu kopējas intereses un nostāja. Paredzams, ka vismaz dažas konkrētas aprises projektā iezīmēsies nākamajā nedēļā.
- Acīmredzot ir skaidrs, ka Alūksnes novads būs agrāk vai vēlāk. Droši vien jums ir savs skatījums, kā tajā iekļausies Mālupe.
- Mālupē noteikti paliks pakalpojumu centrs. Tas nodrošinās komunālos, sociālos, izglītības un kultūras pakalpojumus. Protams, novada centrā būs visu pakalpojumu departamenti vai cita nosaukuma iestādes, kas būs atbildīgas par šiem pakalpojumiem. Likums nosaka, uz cik lielu cilvēku daudzumu ir jābūt sociālajam darbiniekam, tāpēc ne katrā apdzīvotā vietā tas būs sastopams katru dienu. Arī bāriņtiesa nebūs katras pašvaldības teritorijā, bet pakalpojumus nodrošinās ar izbraukumiem. Arī dzimtsarakstu nodaļa būs Alūksnē. Pagastā gadā piedzimst daži bērni. Sociālie pabalsti sakarā ar bērna piedzimšanu būs jākārto novada centrā, turpat varēs arī reģistrēt bērnu. Tādas domas ir šobrīd, bet vēl ir iespējamas izmaiņas un precizējumi.
- Klausoties nākotnes iecerēs, liekas, ka novadā pakalpojumi varētu būt sliktāki, nevis labāki. Tagad tomēr sociālais darbinieks ir pagastā, lai arī nestrādā pilnu slodzi.
- Nē, pakalpojumi nedrīkst būt sliktāki. Katra pašvaldība rūpējas par to, kas paliks tās teritorijā. Projektu izstrādājot, pirmkārt, tiek domāts par cilvēkiem, lai viņiem pakalpojumi būtu pieejami. Ja rodas bažas, ka varētu kļūt sliktāk, tad ir jācīnās, lai tā nenotiktu.
- Iespējams, ka centralizētie pakalpojumi būs labākas kvalitātes. Tomēr tādā gadījumā ir jārūpējas par ceļiem, lai uz Alūksni ērti varētu aizbraukt pa asfaltu.
- Jā, ceļi ir galvenā prioritāte, kas jārisina novadā. Pagaidām gan nav skaidrības, kāds būs finansējums ceļiem. Satiksmes ministrijā ir runāts par iespējām sakārtot ceļus. No Malienas, Mālupes, Liepnas, Pededzes un Bejas nav asfaltēta ceļa uz Alūksni. Tiesa, autobusu satiksme ar centru jau tagad apmierina.
- Naudu, ko novadu veidojošās pašvaldības saņēma infrastruktūras sakārtošanai, izmanto galvenokārt skolu, pašvaldību un kultūras iestāžu remontiem, nedaudz arī ceļu sakārtošanai. Kāds ir kopējais skatījums, vai Alūksnes novadā saglabāsies visas skolas un kultūras iestādes?
- Par šo jautājumu vēl nav bijušas sarunas un diskusijas. Katra pašvaldība, protams, vēlas tās saglabāt. Turklāt domā, kā to izdarīt. Var, piemēram, skola piedāvāt kādus papildu vai atšķirīgus pakalpojumus. Savukārt kultūras iestāde var gan saglabāties, gan arī iespējams to pārveidot citām vajadzībām. Mālupes deputāti nolēma 200 000 latu ieguldīt bijušās muižas ēkas renovācijā, lai tajā iekārtotu saieta namu. Tiesa, ar šiem līdzekļiem pietiks vien tehniskā projekta izstrādei un pirmās kārtas darbiem. Tas nozīmē, ka saglabāsim vēsturisku ēku muižas ansamblī, kas ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis, turklāt tajā būs telpas gan kultūras pasākumiem un semināriem, gan sabiedrisko organizāciju darbībai. Muižas laikos tā ir bijusi klēts, bet padomju varas gados tur bija paredzēts ierīkot desu cehu.
- Nu jau daudzus gadus ir uzplūdi un atplūdi novadu veidošanai. Tomēr manāms, ka tiem ir arvien vairāk atbalstītāju. Tas ir dabīgs pārliecināšanas un pārliecināšanās process vai varbūt šie 200 000 latu bija nozīmīgs stimuls, kas lika izšķirties?
- Viennozīmīgi ir grūti atbildēt. Var piekrist, ka ar novada līdzfinansējumu varēs piedalīties lielākos projektos. Tomēr ir bažas, kā veidosies un attīstīsies pakalpojumu centri. Protams, 200 000 latu finansējums bija stimuls, jo ar šiem līdzekļiem iespējams kaut ko izdarīt. To ļoti labi var redzēt rajona pašvaldībās, kurās daudzas ēkas būs sakārtotas. Lai arī kādiem mērķiem tās izmantos turpmāk, ēkas būs atjaunotas un tiks saglabātas.
- Mālupe ir starp tiem pagastiem, kur ir divi centri. Ja kultūras iestāde būs pagasta centrā, tad droši vien tā vairs nebūs Sofikalnā.
- Par to būs domu apmaiņa, kad notiks projekta sabiedriska apspriešana. Pagaidām pasākumi notiks Sofikalna tautas namā. Pirms gada ēkai tika mainīts jumts. Pavasarī tika remontētas telpas, tāpēc nevar teikt, ka to esam atstājuši novārtā. Padomes sēdē nolēmām, ka novembrī Lauksaimnieku diena tiks svinēta tur.
- Kad tiks izveidots Alūksnes novads?
- Tas būs pēc 2009.gada pašvaldību vēlēšanām. Tas nozīmē, ka ir vēl pietiekami laika labākā varianta meklējumiem. Līdz tam strādāsim tāpat kā tagad. Ir vēl daudz darbu, tāpēc reizēm liekas, ka tas ir tālu. Bet patiesībā tas ir tikai nedaudz vairāk par gadu, un laiks aizskries ātri.
***
Fakti
- Alūksnes novads aizņems 1770,8 kvadrātkilometrus. Lielākā ir Liepnas pagasta teritorija - 280,6, Alsviķu - 213 un Jaunalūksnes - 184,7 kvadrātkilometri.
- Pēc datiem šā gada 1.janvārī novadā būs 19 910 iedzīvotāji. Visvairāk iedzīvotāju ir Alūksnē - 9203, Alsviķos - 1665 un Jaunalūksnē - 1357.

Citu datumu laikraksti

 • Medību dieviete malēnietim uzdāvā dižmedījumu

  Malienietim Eduardam Ilsjānam izdevies nomedīt varenu alni. Tā piecžuburu ragi liecina, ka tas šajā sezonā ir dižākais nomedītais alnis. Bullis...

 • Kā pagatavot pildītu līdaku?

  Tas nebūt nav sarežģīti. Pildot veselā zivī, vispirms notīra zvīņas.Tas nebūt nav sarežģīti. Pildot veselā zivī, vispirms notīra zvīņas. Tad...

 • Skaudīgākā zivs

  Salate jeb mežavimba mīt lielākās upēs, dziļos piejūras ezeros un citos ezeros, ja tiem cauri tek upes. Viņai patīk gaisma un plašums. Salate jāmeklē...

 • Copes kalendārs

  25.septembris. Zivju rosība uz dienu apklusīs. 26. – 29.septembris. Labas copes dienas.25.septembris. Zivju rosība uz dienu apklusīs. 26. –...

 • Atbalsti arī tu labdarības akciju!

  Skolēnu centrs “Eurika” lūdz iegādāties skolēnu zīmētas Ziemassvētku apsveikuma kartītes un šādi atbalstīt Ziemassvētku labdarības akciju.Skolēnu...

 • Aicina piedalīties fotokonkursā

  Vides ministrija aicina piedalīties ikvienu fotokonkursā “Eiropas Savienības fondu līdzfinansētie vides infrastruktūras un dabas aizsardzības...