Mērnieku laiki drīz beigsies

Laimonis Sīpols: attīstībai vajadzīgas lielākas pašvaldības.

Laimonis Sīpols: attīstībai vajadzīgas lielākas pašvaldības
Alūksnes novadu veidojošām pašvaldībām apspriešanai nodots novada projekts, ko izstrādājusi Vidzemes attīstības aģentūra. Apmēram mēnesi ir laiks iesniegt priekšlikumus un labojumus ne tikai pašvaldībām, bet arī iedzīvotājiem. Alūksnes rajona padomes un Liepnas pagasta padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols vēl nav pamatīgi iepazinies ar projektu, bet ir iesaistījies diskusijās par novada veidošanas svarīgākajiem principiem un kritērijiem.
Vairākkārt izskanējusi informācija, ka pagastu un pilsētas pašvaldības deputātiem ir atšķirīgi viedokļi par pakalpojumu punktu skaitu novada teritorijā. Vai ir panākta vienošanās?
Nē, vienošanās vēl nav. Tāpēc projektā tiek piedāvāti divi varianti – ar 15 pakalpojumu sniegšanas vietām, kur Alūksne ir kā novada centrs ar attiecīgiem pakalpojumiem, un ar 16 pakalpojumu sniegšanas vietām, tātad arī Alūksnē tāda ir, bet novada administrācija ir atsevišķi. Tādā gadījumā nav jāmaina struktūra vietējās pašvaldībās, jo tajās darbinieki paliks kā pakalpojumu sniedzēji iedzīvotājiem. Protams, būs arī izmaiņas, jo atsevišķas funkcijas pārņems novada dome ar tās nodaļām.
Kur ir tas "āķis", kāpēc pilsētas domes deputātu un darbinieku domas atšķiras šajā jautājumā? Par kuru projekta variantu esat pats?
Man bažas rada, piemēram, budžeta pieņemšanas un sadales jautājumi novadā. Proti, ne katra pagasta pašvaldība būs pārstāvēta novada domē, jo to ir 16, bet deputāti būs tikai 11. Ja nodaļu vadītāji atrodas pilsētā un viņu pakļautībā ir administrācijas darbinieki, tad viņi, pirmkārt, redz savas pilsētas un tās iedzīvotāju vajadzības. Savukārt pagasti paliks otrajā plānā.
Deputāti tiks ievēlēti. Kā veidosies novada domes administrācija, kas pildīs deputātu lēmumus? Vai par to ir skaidrība?
Jā, projektā ir paredzēta administrācijas nodaļu veidošanas kārtība, kā arī pakļautība. Par visiem jautājumiem ir diskutēts darba grupās, kurās bija iesaistīti pašvaldību darbinieki un speciālisti. Ar projektu katrs varēs iepazīties rajona padomes mājas lapā internetā.
Esmu dzirdējusi viedokli, ka pilsētas pašvaldībā ir izveidotas nodaļas, kas kaut uzreiz var pārņemt novada domes funkcijas.
Tā nu gluži nav, ka tās ir gatavas visu pārņemt. Alūksnes novads būs ļoti liels. Tā teritorija nebūs tik kompakta kā pilsēta. Pašvaldības funkciju izpilde būs jānodrošina visur, tāpēc ar Alūksnes domes resursiem nepietiks, ja tā pārņems funkcijas. Tas nozīmē, ka jaunajai novada domei vajadzēs meklēt darbiniekus. Nedomāju, ka pilsētas domē ir slikti speciālisti, tāpēc droši vien arī viņi strādās nodaļās. Bet tas neizslēdz iespēju izmantot arī spēcīgus pagastu pašvaldību speciālistus. Vajadzētu izvēlēties labākos, jo darba būs ļoti daudz. Turklāt jauna būs informācijas apmaiņas sistēma, dokumentu aprite un citas lietas.
Administratīvi teritoriālā reforma visvairāk atsauksies uz pašvaldībās strādājošajiem. Viņi jau krietnu laiku sēž kā uz čemodāniem, gatavojoties aizbraukšanai. Vai ir skaidri zināms, kas paliks pakalpojumu centros pagastos? Sākot reformu, tika uzsvērts, ka tiks samazināts administratīvais aparāts.
Nevajadzētu satraukties tiem, kuri pašvaldībās godprātīgi pilda savus pienākumus. Viņiem pakalpojumi iedzīvotājiem būs jāsniedz arī turpmāk. Vismaz sākumā nav paredzēts būtiski samazināt darbinieku skaitu. Tiesa, katrā vietā domās, kā taupīt līdzekļus. Ir vienošanās, ka novadā tiks veidota viena dzimtsarakstu nodaļa novada centrā, tāpēc pagastos šīs funkcijas nebūs nevienam jāpilda. Iespējams, ka ar laiku štatus samazinās vairāk, kad būs izveidojusies stabila novada administrācija, kas pārņems daļu funkciju.
Reforma ar pārtraukumiem notiek kopš 1993.gada. Tagad vairākas pašvaldības iesniegušas protestu Satversmes tiesā, jo nevēlas iekļauties novadā. Varbūt tomēr nav vajadzīgi novadi, jo nav skaidrs, ko ar tiem iegūs?
Mēs esam pieraduši dzīvot tā, kā dzīvojam. Liekas, ka visas lietas ir sakārtotas un nav vajadzības kaut ko kardināli mainīt. Tomēr dzīve iet uz priekšu, notiek pārmaiņas. Dažā pašvaldībā iedzīvotāju ir ļoti maz, tāpēc tiem ir grūti nodrošināt labas kvalitātes pakalpojumus. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgas lielākas pašvaldības. Tiesa, tās ir jāveido ar iedzīvotāju atbalstu, nevis uzspiežot ar valdības diktātu. Bet jāsaprot arī, ka tā reforma var ilgt bezgalīgi, jo vienmēr atradīsies neapmierinātie.
Vai esat domājis par kandidēšanu uz deputāta vietu novada domē kādas partijas sarakstā?
2009.gada pašvaldību vēlēšanās varēs kandidēt tikai partiju sarakstos. Esmu partijas "Latvijas ceļš" biedrs un noteikti nemainīšu partiju, kā to dara viens otrs. Es biju šajā partijā, kad tai bija labi laiki un arī tad, kad tai klājās smagi. Nepametu to un nemeklēju labākas iespējas. Tagad ir izveidota "Latvijas ceļa" un Pirmās partijas apvienība, un no tās saraksta droši vien kandidēšu.
Visas novadu veidojošās pašvaldības saņēma 200 000 latu mērķdotāciju infrastruktūras sakārtošanai. Vairums šo naudu izlieto pagasta ēku atjaunošanai un labiekārtošanai, kas ir saprotami. Liepnas pagastā tiek celta jauna multifunkcionāla sporta halle. Kā tas saskan ar novada kopējās attīstības iecerēm? Vai nebūs tā, kā tagad secina dažā Eiropas valstī – sporta zāles gan ir saceltas, bet paliek tukšas un neizmantotas?
Mūsu rajona pašvaldībām bija priekšrocība, lemjot par šīs summas izlietojumu, jo visām ir izstrādātas attīstības programmas. Tas nozīmē, ka katrā vietā jau ir zināms, kas jāuzlabo, jāsakārto vai jāveido no jauna. Liepnā ir divas skolas, kurās mācās jaunieši. Pagasts atrodas pierobežā, tāpēc iesaistās pārrobežas sadarbības projektos. Diemžēl nav telpu lielākiem pasākumiem, tāpēc ir vajadzīga halle. Tajā varēs ne tikai trenēties un sacensties sportā, bet arī organizēt pagasta un novada pasākumus. Šobrīd trenažieri atrodas nepiemērotās telpās, tāpēc hallē būs tiem piemērota zāle. Katram gribas trenēties un atpūsties sakārtotā vidē. Ir jāsaprot, ka no Liepnas nebrauks uz sporta zāli Alūksnē, turklāt tās jau tāpat ir noslogotas.
Vissāpīgākā problēma novadā paliek ceļi, kas pagastus savieno ar Alūksni. Asfaltēt ceļu no Liepnas un Pededzes ir paredzēts tikai pēc vairākiem gadiem.
Jā, Alūksnes rajonā nav labākie ceļi ne Vidzemes reģionā, ne Latvijā. Tas traucē uzņēmējdarbību un iedzīvotāju iespējas nokļūt centrā. Ir sagatavota ceļu sakārtošanas programma, kura arvien tiek aktualizēta Satiksmes ministrijā. Tagad ir skaidrība par otrās kategorijas ceļu sakārtošanu un asfaltēšanu, bet par pirmās kategorijas ceļiem tās vēl arvien nav. Ministrijā izprot situāciju, bet šī problēma ir vērojama visā Latvijā. Vispirms atbalstu saņem lielākie ceļi, kas savieno reģionu centrus. Tomēr ar aktivitāti un nemitīgiem atgādinājumiem ceram, ka izdosies panākt uzlabojumus arī mūsu ceļiem.
Nesen pašvaldību vadītāji bija pieredzes braucienā uz Kanāriju salām. Kādas atziņas novada veidošanā un attīstībā ir pārvestas?
Protams, katra pieredze, arī negatīva, ir lietderīga. Tomēr jāatzīst, ka redzējām ļoti daudz labu lietu. Tenerifes province nav starp turīgākajām Spānijā, bet infrastruktūra, ceļu sistēma un atkritumu savākšana ir ļoti labi sakārtota. Lai gan ir daudz tūristu, nekur nemētājas atkritumi. Rūpīgi pārdomāti tiek rīkoti izklaidējošie pasākumi, kuros visiem ir dotas iespējas atrast interesēm piemērotu nodarbošanos. Pakalpojumus tūristiem sniedz gan lieli, gan pavisam mazi uzņēmumi, piemēram, piedāvājot izbraukumu laivā pa okeānu, kā arī ieniršanu tā dzelmē. Varam mācīties, kā pašvaldības sadarbojas ar uzņēmējiem.

Citu datumu laikraksti

 • Meža ugunsgrēkos vaino cilvēkus

  Šogad deguši vairāk nekā deviņi hektāri meža.Šogad deguši vairāk nekā deviņi hektāri meža Ziemeļaustrumu virsmežniecības teritorijā, kas aptver...

 • Turpinās pieteikšanās atbalstam

  Jūlijā un turpmākajos mēnešos lauksaimnieki var pieteikties valsts atbalsta pasākumiem.Jūlijā un turpmākajos mēnešos lauksaimnieki var pieteikties...

 • Skolās - trešdaļa vēlēšanu iecirkņu

  Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks 2009.gadā no 3. līdz 6.jūnijam. Tāpēc Centrālās Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars aicina neplānot...

 • Virtuālā sarkanā kampaņa

  Lietuva pārcietusi komunisma propagandas uzlidojumu internetā. Komunisma rēgs tīmeklī Nezināmi hakeri divas dienas pēc kārtas uzbrukuši vairākām...

 • Ar dziesmu pret pulksteni

  Pēc ažiotāžas ap galvenā korupcijas apkarotāja atcelšanu no amata kaislības ar jaunu sparu uzvirmojušas galvaspilsētas mērijā.Pēc ažiotāžas ap...

 • Ar smaidu

  Mājup ar zagtu laivu Kāds 78 gadus vecs piedzēries zviedrs pēc nakts uzdzīves Dānijas pilsētā Helsingērā atklājis, ka makā nepietiek naudas prāmja...

 • Mēs skatāmies tikai uz sevi

  Deju kolektīvā „Varavīksne” dejo dalībnieki no septiņām pašvaldībām.Deju kolektīvā "Varavīksne" dejo dalībnieki no septiņām pašvaldībām "Mēs esam...

 • Jānis Miezītis: “Es nevaru klusēt!”

  Apenietis izdod savu otro grāmatu “Būt latvietim”.Apenietis izdod savu otro grāmatu "Būt latvietim" Apenietis Jānis Miezītis ir uzrakstījis savu otro...

 • Esmu viens no jums

  Piederīgs kādai grupai cilvēks var būt tikai tad, ja jūtas līdzvērtīgs ar citiem šā kopuma dalībniekiem.Piederīgs kādai grupai cilvēks var būt tikai...