Mēs esam laimīgi

Krīt lielas, pūkainas sniegpārslas. Debesis zemei uzsedz baltu, mīkstu Ziemassvētku lakatu. Ceļi un taciņas aizsnieg. Pēdas iegrimst kā dūnu spilvenā.

Krīt lielas, pūkainas sniegpārslas. Debesis zemei uzsedz baltu, mīkstu Ziemassvētku lakatu. Ceļi un taciņas aizsnieg. Pēdas iegrimst kā dūnu spilvenā. Var teikt, ka pa baltu ceļu Ziemassvētki brien un baltās sagšās egles sevi sien.
No baznīcas pavisam braši nāk Anna ar Andreju, jo guvuši tur enerģiju, gaišas emocijas un svētību savas kopdzīves piecdesmit gadiem.
Mājās jubilārus gaida no pilsētas atbraukušie dēls un meita ar savām ģimenītēm. Pagaidām gan viņiem ir katram tikai pa vienam bērnam, bet mums vecvecākiem kopā sanāk divi - mazdēls un mazmeita. Meita Marta un vedekla Tekla rosās virtuvē. Dēls Mārtiņš un znots Viktors ir aizgājuši uz mežu pēc eglītes. Anna ar Andreju nemaisās jaunajiem pa kājām, lai viņi strādā katrs savu darbu. Mazbērni gaida eglīti, lai to sapušķotu lielajiem svētkiem - Zelta kāzām. Madars - kluss, nopietns, bet Aija - draiska, smaidoša.
Kad Anna ar Andreju atģērbušies un apsēdušies nomaļus, viņi sāk ritināt savas dzīves kamolīti. Pie sienas uz pakaramajiem redzamas viņu pirmo kāzu štātes. Tās ir saglabātas, atsvaidzinātas - izskatās labi. Pirmo domu pavedienu iesāk Andrejs:
"Saki, Annīt, pa kuru laiku tik ātri ir aizskrējuši gadi? Man liekas, ka viss tas noticis vakar, kad cēlu tevi no kamanām baltu kā eņģelīti, vieglu kā pūciņu un ienesu istabā Vanadziņu vienīgo meitu Annu. Man pavīd arī pirmskāzu precību laiks, kad Vanadziņu saimniekiem lūdzu meitas roku. Tava māte mani pieņēma bez iebildēm, bet tēvs... tēvs ilgi klusēja, domās iegrimis, jo viņš tevi ļoti mīlēja. Tā jau bija - es nācu no trūcīgas daudzbērnu ģimenes. Bet vēlāk tavs tēvs bija ar mani un manu darbu apmierināts. Es centos viņam izpatikt. Tev bija sarūpēts liels pūrs. Tu prati aust, šūt un adīt. Man bija no sava tēva gūta pieredze apstrādāt koku. Mežs bija mana pasaule, kurā es piederēju kokiem un - man. Manis gatavotos krēslus likšot šovakar goda vietā. Neskatoties uz visu, es varu teikt - mēs nodzīvojām šos 50 gadus kā vienu dienu."
Anna, klausoties Andreja atmiņu stāstos, dzīvo līdzi katram viņa vārdam. Brīžam pamājot ar galvu, brīžam nobirdinot kādu asaru, tad piebilst:
"Andrej, mums taču bija pārāk liela mīlestība, kas mūs kopā turēja. Starp citu - tu jau vienmēr prati piekāpties manā priekšā. Dzīve turpinās, bet mūsu vecāki raugās uz mums no debeszemes. Es domāju, ka viņi var par mums priecāties, jo zina, ka mēs esam laimīgi."
Mazmeita ar mazdēlu paver durvis, lūdz jubilārus pie galda. Mazdēls cieši turas pie Annas rokas, lai svinīgāk apsēdinātu appušķotajā krēslā. Ar maigumu un mīļumu mazmeita apsēdina Andreju blakus Annai. Tad mazbērni iededz eglītē piecdesmit svecītes. Istaba laistās svētku uguntiņās.
Pie durvīm klauvē. "Lūdzu, nāciet iekšā!" teic dēls. Izrādās, atbraukuši pārstāvji no pagasta valdes. Vēl priecīgus Ziemassvētkus, pasniedz ziedus jubilāriem un raisa vaļā dāvanas. Vispirms nobildē jubilārus, jo izrādās, ka ir atbraukusi arī vietējā laikraksta žurnāliste, kura vēlas uzzināt viņu kopīgā mūža recepti. "Ne jau visiem izdodas tik saskanīgi kopā nodzīvot līdz Zelta kāzām," teic žurnāliste. Pēc tam skan apsveikuma vārdi:
"Nu jau daudzus gadus kopā iets.
Gan no salda, gan no sūra trauka dzerts.
Kāzās ziedu pušķis esot upes viļņos mests -
Nu jau tālos ceļos gadu straumes nests.
Mūžs ar likteņlaimi kopā savīts,
Vienam otru mīlēt, sargāt vadīts.
Lai jums priecīgi šie Ziemassvētki! Lai jums veselība dzīves dārzā zaļo ilgi, ilgi! Lai aiz zelta kāzām seko dimanta kāzas!"
Jubilāri pateicas. Skan glāzes, aplausi, apsveicēju skūpsti.
Kad sākas iztaujāšana, tad Anna stāsta: "Mēs savos sapņos bijām ievijuši ticību viens otram. Lai tās mums nepietrūkst, un saticību, lai tā ļauj kopā būt, lai stiprais mūža balsts zem kājām nepazūd. Tā spējam saglabāt viens otram uzticību un kopā spējam nodzīvot ar tīru dvēseles mīlestību. Mēs saaugam kā divi koki mēdz ar saknēm kopā saaugt un gadu gājumā ar jauniem asniem plaukt. Ir mūsu mūžam skaista dzīves vēsture, kam pieder bagāta sadzīves pieredze. Mēs jūtamies savās sirdīs apskaidroti un laimīgi, kaut labākie gadi jau nodzīvoti."
Arī Andrejs izsaka savas domas: "Dzīvojot ilgus gadus kopā, ir jāatrod tādi vārdi, kas kausēt prot cietsirdību. Aizmirst liek nepacietību, pārsteidzību, lai nejustu sasalušu ledu starp abiem. Ir jāatrod vārdi, kas aizdzen greizsirdību kā ļaunāko viešņu no sevis. Ir jālieto vārdi, kam asu dzeloņu nav, bet ir silti, mīļi, saudzīgi izteikti vārdi. Tie stiprina mīlestību un nosargā to no ļauniem sadzīves vējiem. Tāda bija mūsu kopdzīves recepte."
"Paldies Annai un Andrejam par tik izsmeļošu dzīves pieredzes stāstījumu!" teic žurnāliste. "Es ceru, ka tas noderēs ikvienam, kas vēlēsies pārkāpt Zelta kāzu slieksni."
Pirms atvadās viesi, tiek nodziedāta Zelta kāzu dziesma:
"Saule mostot zeltu kaisa,
Laimes māte roku sniedz.
Atmiņziedus ceļā raisa,
Mīļi kāzās sveic.

Balti pavedieni matos,
Balts bij" dzīves ceļa rīts.
Balta saule baltos gados
Baltam mūžam spēku sniedz.

Laimes māte dzīves gados
Laimes dzirkstis sējusi,
Vedusi jūs baltos ceļos,
Laimi dāvāt spējusi.

Šodien, goda krēslos sēdot,
Saule svētību jums dod.
Zelta kāzās, mīļi smaidot,
Bērnu bērni prieku rod."
Nemanot pagājusi Zelta kāzu nakts. Aust jauns, spirgts rīts, kas Annu un Andreju aicina turpināt iet to ceļu, kas ved uz Dimanta kāzām.

Citu datumu laikraksti

 • Dāvanu Ziemassvētki

  Jānis Dambis, Veclaicenes pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks: Bērnībā Ziemassvētku vecīti ar dāvanām ļoti gaidīju.Jānis Dambis, Veclaicenes...

 • Skanīgie Ziemassvētki

  Olīvija Jēģere, Ilzenes pamatskolas direktore: Skolā bērni dzied Ziemassvētku dziesmas, arī kristīgās. Dziedam ziemas saulgriežu un ķekatnieku...

 • Zaļie Ziemassvētki

  Zigurds Safranovičs, Alūksnes rajona Kārtības policijas priekšnieks: Ziemassvētku eglītes nolūkošana un sarūpēšana mums ir ģimenes notikums.Zigurds...

 • Dievkalpojumi

  24.decembrī pulksten 19.00 Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā - Ziemassvētku svētvakara Gaismas dievkalpojums.24.decembrī pulksten 19.00...

 • Bēgt vai strādāt un cīnīties?

  Vai bērns bēg no mājām, kur jūtas labi? Kur ir siltumā, paēdis, mīlēts un uzklausīts? Vai jūtamies labi Latvijā?Vai bērns bēg no mājām, kur jūtas...

 • Aicina piedalīties konkursā “Bērns un suns”

  Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Varšavā aicina jauniešus piedalīties 2006.gada VIII bērnu un jaunatnes...

 • Dievkalpojumi

  24.decembrī pulksten 19.00 Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā - Ziemassvētku svētvakara Gaismas dievkalpojums.24.decembrī pulksten 19.00...

 • Dievs slimu bērnu uztic mīlošiem vecākiem

  Liepnas pagasta iedzīvotāji sen vairs nebrīnās, ka Laila Gorkija no rīta ved piecpadsmit gadus veco Leldi uz pirmsskolas audzēkņu mācību grupu...

 • Mainās koncerta norises vieta

  23.decembrī koncerts visai ģimenei “Dedz sirdī baltu Ziemassvētku sveci...”, ko sniegs Inita Āboliņa un Normunds Ķietis, notiks Alūksnes...