Mēs visi darbojamies kopā

27.marts ir Starptautiskā Teātra diena. Šodien un rīt Alūksnes tautas namā amatierteātru skatē tiekas 14 rajona pašdarbības kolektīvi, tostarp arī Jaunlaicenes amatierteātris, kurš skatītājus priecēs ar izrādi “No saldenās pudeles”.

27.marts ir Starptautiskā Teātra diena. Šodien un rīt Alūksnes tautas namā amatierteātru skatē tiekas 14 rajona pašdarbības kolektīvi, tostarp arī Jaunlaicenes amatierteātris, kurš skatītājus priecēs ar izrādi "No saldenās pudeles".
Jaunlaicenes amatierteātra aktieri darbojas jau ceturto gadu. "Katru gadu Jāņos pagastā rīkojam kādu interesantu pasākumu. Pirms četriem gadiem nolēmām iestudēt R.Blaumaņa lugas "Skroderdienas Silmačos" pēdējo cēlienu. Tas mums šķita piemērots Jāņiem. Kā sākām darboties, tā nevaram apstāties," smej Jaunlaicenes pagasta kultūras darba organizatore un teātra vadītāja Izolda Krūmiņa, kura nevēlas, ka viņu sauc par Jaunlaicenes amatierteātra režisori. Viņa saka, ka kolektīvam režisora kā tāda nav.
"Mēs visi darbojamies kopā. No pārējiem es varbūt atšķiros ar to, ka esmu spēlējusi teātri pie profesionāliem režisoriem. Es it kā skaitos vadītāja, bet man daudz palīdz Māra Svārupa," saka Izolda Krūmiņa.
"Rīgā mums mācīja, ka režisoriem nevajag iet uz skatuves un mācīt aktieriem, kas jādara, vajagot stāstīt līdz brīdim, kamēr cilvēks saprot, bet es uzskatu, ka lauku cilvēki ir jāmāca spēlēt teātri. Jauniem aktieriem bieži vien ir jāparāda priekšā, ko darīt uz skatuves, un to dara Māra."
Teātrim liela piekrišana
Jaunlaicenes amatierteātra repertuārā lielākoties ir R.Blaumaņa lugas. Pēc lugas "Skroderdienas Silmačos" pēdējā cēliena iestudēšanas sekoja "Trīnes grēki". Ar šo izrādi, pirmo reizi piedaloties rajona teātru skatē, Jaunlaicenes amatierteātris ieguva 1.vietu. Viņus izvirzīja uz 10. teātru festivālu Dobelē. "Uzaicinājums piedalīties teātru festivālā mums bija liels pārsteigums. Priecājamies, ka šajā festivālā Māra ieguva balvu par Trīnes dziesmu. Nebijām domājuši, ka tik daudzu kolektīvu konkurencē varam cerēt uz labiem rezultātiem," stāsta I.Krūmiņa. Nākamā iestudētā luga bija R.Blaumaņa "Zagļi". Jaunlaicenes amatierteātra repertuārā ir arī pašu sagatavota dziesmu un deju spēle pēc R.Blaumaņa lugu motīviem "R.Blaumaņa ļaudis Silmaču pagalmā". "Nezinu, vai tie esam mēs, vai Blaumanis, bet teātrim ir liela piekrišana. Kolektīvu daudz aicina spēlēt pat uz citiem rajoniem. Lugai "Trīnes grēki", piemēram, kopā bija 19 izrādes," atceras vadītāja.
Piemērotas lugas
Kolektīvs ir iestudējis arī H.Paukša lugu "Piedod, ja vari, Bokačo!", tomēr abas teātra vadītājas uzskata, ka R.Blaumaņa lugas skatītājiem patīk daudz vairāk. "Mēs neko nemodernizējam. Ja tas ir Blaumanis, tad tas ir Blaumanis. Cilvēkiem tas patīk. Viņi dzīvo līdzi teātra izrādēm," spriež I.Krūmiņa.
Māra Svārupa uzskata, ka amatierkolektīviem ir grūti iestudēt klasiķu darbus. "Lai tos iestudētu, ir jābūt talantam. Lauku cilvēkiem saprotamāki ir labi zināmu autoru darbi," saka M.Svārupa. Vadītājas uzskata, ka R.Blaumaņa lugas ir piemērotas pašdarbības kolektīviem. Pagaidām teātra repertuārā ir tikai komēdijas. "Cilvēkiem patīk komēdijas, jo ikdiena ir pilna ar dažādām negācijām. Cilvēks vēlas atnākt uz teātri un nedomāt par tām," vērtē M.Svārupa.
Pievienojas jauni aktieri
Lugas izvēlas Māra un Izolda. "Lielākoties sanāk tā, ka jauno lugu sākam iestudēt, spēlējot vēl iepriekšējo. Izvēloties lugas, iztēlē redzu, kura loma ir piemērota konkrētam mūsu teātra aktierim. Mēģinām izvēlēties lugas tā, lai visiem aktieriem būtu iespēja darboties izrādē, tomēr reizēm kāds paliek bez lomas. Izrādē, ko rādīsim skatē, darbojas tikai deviņi aktieri, bet patiesībā kolektīvs ir daudz lielāks," stāsta I.Krūmiņa. M.Svārupa norāda, ka uz atsevišķām izrādēm aktieru kolektīvam pievienojas jauni aktieri. Izrādēs spēlē arī jaunieši. Vadītājas priecājas, ka aktieri cītīgi apmeklē mēģinājumus un izsaka savas domas. "Tas ir mūsu kopējs darbs. Visi ir atsaucīgi un centīgi," apgalvo I.Krūmiņa.
Arī M.Svārupa atzinīgi novērtē kolektīva vienotību. "Aktieri no mājām nes izrādēm nepieciešamos rekvizītus. Par rekvizītiem pārtop viss, kas ir atrodams vecās lauku mājās, bēniņos, vecās pūra lādēs un trauku skapjos. Reizēm aktieri pat iegādājas jaunas drēbes speciāli izrādei. Mēģinājumos kopīgi apspriežam tērpus un dekorācijas," stāsta Māra.
Spēj improvizēt
Jautāta par teksta mācīšanos, I.Krūmiņa stāsta, ka sākumā viņi stingri veic tā saucamo "galda darbu". "Aktieri tekstu daudz lasa arī mājās. Kāpjot uz skatuves, lielākā daļa zina tekstu - tā aktieris var justies brīvāk. Mēģinājumos strādājam ar suflieri, bet izrādēs sufliera nav."
Viņa priecājas, ka aktieri ir saspēlējušies, māk iejusties dažādās situācijās, ja nepieciešams, arī improvizēt. "Daļa aktieru noteikti iemācās tekstu, bet ir tādi, kas lieliski spēj improvizēt un māk izkļūt no jebkuras situācijas," saka Izolda.
Izrāžu laikā ir atgadījies daudz kuriozu. Dažas teātra dalībnieces pieraksta kuriozus, lai tos kopīgi atcerētos. "Tā, piemēram, lugā "Trīnes grēki" Ābramam, uzejot uz skatuves, bija jāsaka: "Sveiks, Brence!", bet viņš uznākdams saka: "Sveiks, Ābrame!". Kādā citā lugā vienam no aktieriem gadījās nosaukt otru aktieri īstajā vārdā," atceras I.Krūmiņa. Viņa saka, ka smieklīgus atgadījumus varētu stāstīt un stāstīt, bet visinteresantākie viņai šķiet aizkulišu notikumi un replikas, kas izskan mēģinājumu laikā.
Iedzied dziesmas
Jaunlaicenes amatierteātris izrādes kuplina arī dziesmas un dejas. "Mēs paši iedziedam dziesmas. Sadarbojamies ar komponistu Didzi Rijnieku. Dziedāt mums šobrīd māca Sandra Oto. Lai uzvedumi ir interesantāki, izrādēs arī dejojam. Ar horeogrāfiju palīdzēja Ilze Līviņa," stāsta M.Svārupa. "Visur ir jāiegulda daudz darba un līdzekļu, tāpēc esam priecīgi, ka mums ir radusies laba sadarbība. Pateicamies par atbalstu pašvaldībai un vietējiem uzņēmējiem," saka I.Krūmiņa. Vadītājas skumst, ka diemžēl nepietiek līdzekļu, lai aktieri varētu mācīties skatuves runu.
"Žēl, ka mums visu laiku nav bijis īsta režisora - speciālista. Kādreiz mūs konsultēja un iedrošināja režisors Uldis Sedlenieks. Viņš teica - ja ir ķēriens, vajag darboties. Decembrī piedaloties Vidzemes novada skatē, pārmeta tikai to, ka mums nav scenogrāfa. Mēs darām tā, kā paši saprotam. Šobrīd priecājamies, ka izrādei "No saldenās pudeles" ir scenogrāfs - speciālists Rauls Zitmanis," stāsta I.Krūmiņa.
Zem jumta jūtas labi
"Nevienā lugā nav ieguldīts tik daudz darba un līdzekļu kā lugā "No saldenās pudeles". Tomēr šobrīd, kad viss jau ir gatavs, pašiem ir liels prieks," atzīst I.Krūmiņa. Viņa saka, ka kopīgam darbam ir skaisti augļi.
"Reizēm arī sastrīdamies, bet tikai strīdos var nonākt pie patiesības. Bieži vien man, vērojot no malas, šķiet, ka jābūt pavisam citādi, nekā uzskata aktieri, bet es māku piekāpties, jo viņiem spēlējot varbūt ir labāk redzamas atsevišķas nianses," stāsta Izolda. Viņa atzīst, ka, darbojoties kopā ar Jaunlaicenes amatierteātra aktieriem, viņa ir aizmirsusi savus 70 gadus.
"Visi aktieri ir tik jauki, atraktīvi un interesanti. Par katru no viņiem es varētu pastāstīt atsevišķu stāstu," apgalvo I.Krūmiņa. Viņa atklāj, ka teātra neformālais nosaukums ir "Jumts".
"Sapratām, ka visi zem šī jumta jūtamies labi. Vakaros sanākam kopā, darbojamies, kopīgi svinam svētkus. Brīnišķīgi, ka laukos cilvēkiem ir radušās kopīgas intereses un viņiem ir, ar ko nodarboties," spriež I.Krūmiņa.

Citu datumu laikraksti

  • Konkurss “Iepazīsti Alūksnes rajonu”

    Šodien publicējam konkursa “Iepazīsti Alūksnes rajonu” septītās kārtas jautājumus, ko sagatavojis Kalncempju tūrisma informācijas punkts, kā arī...

  • Dzīvo viss, kas mīlestībā dots

    Acīmredzot nav jābrīnās, ka steigas un stresa nomāktie cilvēki veldzi un atelpu meklē dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas sirsnības un mīlestības...

  • Popularizēs lietišķās mākslas mantojumu

    Alūksnes Tautas lietišķās mākslas studija “Kalme” kopā ar rajona mājturības skolotājiem vēlas apzināt rajona lietišķās mākslas mantojumu.Alūksnes...