Minimālās sociālās garantijas bāreņiem liedz uzsākt patstāvīgu dzīvi

Bērnu un ģimenes lietu ministrija iesniegusi izskatīšanai noteikumu projektu, kas paredz lielākas sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Bērnu un ģimenes lietu ministrija iesniegusi izskatīšanai noteikumu projektu, kas paredz lielākas sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Patlaban vienreizējais pabalsts, ko piešķir pašvaldība, kas dibina aizbildnību, ir 100 lati. Tas paredzēts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. To paredzēts palielināt vismaz līdz 175 latiem.
Alūksnes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Regīna Vorona uzskata, ka šobrīd likumā noteiktās sociālās garantijas nav pietiekamas. "Pabalstam, ņemot vērā inflāciju, vajadzētu būt krietni lielākam. Lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi, tam vajadzētu būt vismaz 200 - 250 latiem. No otras puses - labi zinām, kādas ir pašvaldību iespējas. Šī ir problēma kā koks ar diviem galiem," saka viņa.
R.Vorona par aktuālu problēmu uzskata arī grūtības integrēties darba tirgū. "Maz ir tādu gadījumu, kad aizbilstamie nenovērtē to, ko viņiem varētu sniegt aizbildņi. Abpusējs kontakts neveidojas, tāpēc jaunietim pēc pilngadības sasniegšanas rodas zināmas problēmas," atklāj R.Vorona.
Gaujienas speciālās internātpamatskolas direktore Mudīte Reigase uzskata, ka valstij ir jāpalīdz bērniem, kam trūkst vecāku, un bāreņiem, kad viņi pabeidz skolu. "Tai vajadzētu būt ikmēneša rokasnaudai vai pabalstam, lai viņi varētu izdzīvot un noziedznieki neiesaistītu savos grupējumos," saka viņa.
M.Reigase ir pārliecināta, ka materiālais ir noteicošais, taču otrs faktors - grūti ir tad, ja šos bērnus nav, kas atbalsta un virza tālākajā dzīvē. "Kad jaunietis beidz skolu, attiecīgajai pašvaldībai jāatvēl līdzekļi, lai viņi varētu mācīties vispārējā vidējā vai profesionālajā izglītības iestādē. Liela daļa nepabeidz skolu, jo viņiem nav līdzekļu," spriež M.Reigase. Patlaban valsts ikmēneša pabalsts šādos gadījumos ir 21 lats, bet to paredzēts palielināt līdz 35 latiem.
Mūsdienās internātskolu un speciālo skolu audzēkņi nav atrauti no sabiedrības un integrējas tajā. "Viņi nekautrējas no tā, ka mācās internātskolā, cenšamies to viņiem mācīt. Tas nav viegli - mācīt to, ka viņi nav sliktāki par citiem un ka viņus nedrīkst apsmiet," secina viņa.
Skolas vadība interesējas par bijušajiem audzēkņiem, bet tas ir grūti, jo viņi dzīvo citos rajonos. "Par daudziem man sāp sirds. Es zinu, ka ir puiši un meitenes, kuri varētu mācīties un kaut ko sasniegt, taču viņiem nav atbalsta, un tas nenotiek," saka direktore.

Citu datumu laikraksti