Modernizē bērnu literatūras nodaļu

Lai uzlabotu informācijas ieguves iespējas bērniem, Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Alūksnes sākumskolas un vidusskolas bibliotēku īstenoja projektu “Tradicionālās un elektroniskās vides dialogs Alūksnes pilsētas bērnu literatūras nodaļā”.

Lai uzlabotu informācijas ieguves iespējas Alūksnes bērniem un jauniešiem, palielinātu bibliotēkas sniegto pakalpojumu apjomu, kvalitāti un konkurētspēju, saskaņā ar projektu "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma" Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Alūksnes sākumskolas un vidusskolas bibliotēku īstenoja projektu "Tradicionālās un elektroniskās vides dialogs Alūksnes pilsētas bērnu literatūras nodaļā".
"Alūksnes pilsētas bērnu literatūras nodaļā iekārtoja divas datorizētas un ar interneta pieslēgumu aprīkotas darba vietas. Lietotājiem ir pieejams arī printeris un skeners. Tagad bērnu literatūras nodaļas apmeklētājiem ir iespēja meklēt informāciju interneta datu bāzēs, pieslēgties bibliotēku elektroniskajiem katalogiem, lasīt elektroniskās publikācijas, izmantot emācību materiālus. Arī lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas padara bibliotēku saistošāku bērniem un jauniešiem," klāsta Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste Everita Vimba.
Starp prioritātēm bibliotēkas darbā ir lietotāju mācības, īpašu uzmanību pievēršot skolēnu sagatavošanai informācijas meklēšanā. "Darbinieku pieredze rāda, ka informācijas atrašana internetā skolēniem sagādā problēmas, tādēļ ir nepieciešama praktiskas mācības. Ir izveidots informatīvs buklets ar noderīgām mājas lapu adresēm. Interneta adrešu katalogs pieejams arī Alūksnes pilsētas domes mājas lapā "www.aluksne.lv/dome" sadaļā "Kultūras iestādes/bibliotēka/ noderīgas saites". Projekta realizāciju finansē no projekta "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma" līdzekļiem," uzsver E.Vimba.

Citu datumu laikraksti