Mudina iesaistīties jaunajā Apes jauniešu klubā “Sliedes”

Apes pilsētā ar lauku teritoriju ir nodibināta biedrība “Apes jauniešu klubs “Sliedes””. Līdz šim Apē nebija jauniešu kluba, tādēļ ikviens interesents vēl var iesaistīties tā darbībā un piepulcēties 11 jauniešiem, kas tajā jau ir reģistrējušies.

Apes pilsētā ar lauku teritoriju ir nodibināta biedrība "Apes jauniešu klubs "Sliedes"". Līdz šim Apē nebija jauniešu kluba, tādēļ ikviens interesents vēl var iesaistīties tā darbībā un piepulcēties 11 jauniešiem, kas tajā jau ir reģistrējušies.
Pašlaik jaunās biedrības valdes priekšsēdētāja ir Iveta Purakalne, bet valdes locekle - Liene Ābolkalne. "Pavasarī Apē notika pirmais Iedzīvotāju forums. Tā laikā secinājām, ka Apē nav sabiedrisko organizāciju, tikai viena - "Igauņu biedrība". Tāpēc arī jauniešiem nebija organizācijas, kurā iesaistīties un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, tajā pašā laikā gūstot arī vērtīgu pieredzi. Tādēļ kopā ar Ivetu Purakalni nolēmām, ka jāveido jauniešu klubs. Mēs rosināsim jauniešiem strādāt dažādās darba grupās, iesaistīsim viņus pasākumos, kopīgi plānosim to norisi. Klubs izveidots, lai varētu izglītot jauniešus, iesaistīt pasākumu organizēšanā un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Tiklīdz jaunieši būs apguvuši, kas klubā jādara, viņi paši arī būs kluba vadītāji un galvenie organizatori," stāsta L.Ābolkalne.
1.septembrī Apes jauniešus informēja par jaundibināto klubu un mudināja iesaistīties tā darbībā. Septembra sākumā klubs rīkoja pirmo tikšanos ar interesentiem, uz kuru ieradās deviņi jaunieši. "Ir prieks, ka astoņi no tiem uzreiz iestājās arī biedrībā. Savukārt pagājušajā nedēļā klubam "Sliedes" Apē bija seminārs, ko vadīja Dzintra Zvejniece un stāstīja par projektu rakstīšanu Alūksnes Novada fondam. Uz to bija atnācis vēl vairāk jauniešu, un nu biedrībā ir jau 11 jauniešu, bet kopumā biedrībā ir 13 biedru," saka L.Ābolkalne.
Pašlaik klubam nav telpu un tas rada zināmas neērtības. "Pagaidām tikšanās organizējam Apes pilsētas domes mazajā zālē. Ir iecere, ka varētu rakstīt projektu par telpu iekārtošanu. Prieks, ka jaunieši ir aktīvi.Viņi ļoti grib darboties. Iespējams, ka kluba pirmais projekts būs par kāda pasākuma rīkošanu Apē. Uzmetums tam jau ir. Gribam kopīgi rīkot pasākumu par godu Lāčplēša dienai, rīkojot Apē lāpu gājienu," norāda L.Ābolkalne.
Viņa uzsver, ka klubā "Sliedes" mudinās jauniešus iesaistīties arī brīvprātīgo kustībā, darot darbu bez atlīdzības. "Ir nepieciešams Apē attīstīt brīvprātīgo darbu, jo līdz šim mūsu pilsētā tas nav bijis populārs. Arī jauniešiem tas ir jāmāca. Varbūt perspektīvā pat izdosies veidot brīvprātīgo apmaiņas braucienus, kad Apē kādu laiku atrastos brīvprātīgais no ārvalstīm, bet kāds Apes jaunietis - ārzemēs. Brauksim arī uz dažādiem semināriem, ko rīko jauniešu organizācijas, un pieredzes apmaiņā," saka L.Ābolkalne.
Interesenti, kas vēlas iesaistīties kluba "Sliedes" darbībā, aicināti vērsties Apes pilsētas domē pie I.Purakalnes vai L.Ābolkalnes vai arī pie jauniešiem, kas jau ir iestājušies jaunajā biedrībā. "Gaidīsim ikvienu jaunieti - bez vecuma ierobežojuma," viņa saka.

Citu datumu laikraksti

 • Naglu ciemā tagad pārsvarā saimnieko ienācēji

  Malienas pagasta apdzīvotajā vietā Naglas dzīve rit tāpat kā jebkurā pagastā. Naglās māju nav daudz, bet to kādreizējie īpašnieki jau aizgājuši...

 • Monētu savienības - jau pirms 600 gadiem

  Ekonomikai un tirdzniecībai ir kopējas attīstības likumsakarības, viena - aptvert arvien lielāku teritoriju.Ekonomikai un tirdzniecībai ir kopējas...

 • Jauna iespēja skolēniem

  Rudens un jaunā mācību gada sākums skolēniem un skolotājiem rada jaunus pienākumus, bet sniedz arī jaunas iespējas.Rudens un jaunā mācību gada sākums...

 • Aicinām sievietes kļūt par SOS mātēm!

  Līdz 23.septembrim Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija aicina pieteikties sievietes, kuras vēlētos kļūt par SOS mātēm bez vecāku aprūpes palikušiem...

 • Par Gaujas plostnieku stāsta leģendas

  “Ilgupes” - tādu skanīgu un neparastu vārdu mājai izvēlējies Ulda Jaukuļa vectēvs Pēteris. Sikšņu mežā viņš līda līdumus."Ilgupes" - tādu skanīgu un...

 • Atver trešo informācijas centru rajonā

  Vakar Pededzes pagastā atvēra tūrisma informācijas centru, kas ir trešais pēc projekta rajonā. Centra vadītājas pienākumus veiks pagasta padomes...