Mūzikas skolai domātā ēkā vēlas ierīkot sociālos dzīvokļus

Alūksnes pilsētas dome nolēmusi lūgt mainīt nekustamā īpašuma Pils ielā 52, kas domei ir dāvinājums, izmantošanas veidu.

Alūksnes pilsētas dome nolēmusi lūgt mainīt nekustamā īpašuma Pils ielā 52, kas domei ir dāvinājums, izmantošanas veidu. Dāvinājums bija paredzēts pilsētas mūzikas skolas vajadzībām, bet to vēlas mainīt un iekārtot šajā mājā sociālos dzīvokļus.
Jau 1996.gadā Alūksnes dome saņēma dāvinājumu no Ainas Birutas Priedītes, Gunas Ināras Ozoliņas un Marutas Maijas Delles - nekustamo īpašumu Pils ielā 52.
Dāvinātājas vēlējās, lai šo īpašumu dome izmanto Alūksnes mūzikas skolas vajadzībām. Alūksnes domes līdzekļi nav pietiekami, lai to uzturētu, jo arī papildu finansējumu īpašuma pārbūvei no daudzdzīvokļu ēkas uz nedzīvojamajām telpām nav izdevies piesaistīt. Īpašuma uzturēšanā ir nepieciešams ieguldīt līdzekļus, un dome uzskata, ka nav rentabli to darīt, kamēr ēka ir dzīvojamās mājas statusā, ja vienīgais tās turpmākās izmantošanas veids var būt nedzīvojamu telpu - mūzikas skolas vajadzībām - veidā.
Alūksnē ir skaitliski neliels pašvaldības dzīvojamais fonds un trūkst līdzekļu, lai izbūvētu jaunu dzīvojamo fondu. Tāpēc pašvaldība nevar nodrošināt pilnvērtīgu palīdzību tās iedzīvotājiem, kuri trūkuma vai citādu sociālu apsvērumu dēļ palikuši bez pajumtes, bet izglītības ieguve Alūksnē iespēju robežās ir nodrošināta. Tādēļ domes septembra sēdē deputāti nolēma lūgt mainīt dāvinājuma izmantošanas veidu. Ja dāvinātājas tam nepiekritīs, domei nebūs iespēju nodrošināt nekustamā īpašuma Pils ielā 52 izmantošanu mūzikas skolas vajadzībām un dāvinātājām būs jālemj par dāvinājuma atsaukšanu.
Alūksnes mūzikas skolas direktore Gunta Boša uzsver, ka līdz ar šāda lēmuma pieņemšanu nevajadzētu būt tā, ka mūzikas skolas vajadzība pēc plašākām telpām tiktu aizmirsta.
"Ēka, kur pašlaik atrodas mūzikas skola, pieder privātīpašniekam, tādēļ, veicot katru remontdarbu, mums ir jāapzinās, ka darām to privātīpašnieka ēkā," viņa saka.

Citu datumu laikraksti

 • Meklēsim purva bruņrupučus kopā!

  Starptautiskajā dzīvnieku aizsardzības dienā - 4.oktobrī - Rīgas Nacionālais zoodārzs sadarbībā ar Latgales Zooloģisko dārzu uzsāk akciju “Meklējam...

 • Lai neizdegtu kā svece

  Mūsdienās cilvēki nereti ir spiesti strādāt pāri saviem spēkiem, lai nopelnītu sev iztiku. Rezultātā rodas spēku un enerģijas izsīkums.Mūsdienās...

 • Dzimtajās mājās saimnieko ceturtajā paauzdē

  Jaunalūksnieti Gunitu Dābolu var apbrīnot vairāku iemeslu dēļ. Jauna sieviete, kas enerģiski izlēmusi saimniekot piemājas saimniecībā “Sproģi” jau...

 • Ugunsgrēks vecajiem ļaudīm atņem mājas (27.septembrī)

  Ieinteresēta persona: “Notikums kārtējo reizi parāda, kādos apstākļos dzīvo vecie un slimie cilvēki Latvijā. Gribu izteikt vislielāko atzinību...

 • Dziesmotā rudens diena

  Sestdien, 17.septembrī, Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas un Alūksnes pilsētas sākumskolas 5. līdz 9.klašu koris un Ernsta Glika Alūksnes...

 • Nelaimē parādās varoņi

  Nelaime nenāk brēkdama. Skaistajā rudens sestdienā, 24.septembrī, Apes kapos godināja un pieminēja viņsaulē aizgājušos Apes iedzīvotājus, iededzot...