Nav skaidrības par internātskolu finansēšanu

Latvijas pašvaldības nevar atbilstoši Vispārējās izglītības likumam no šā gada 1.septembra pārņemt internātskolu finansēšanu, tāpēc drīzumā valstiskā līmenī uzsāks šo izglītības iestāžu izvērtēšanu.

Latvijas pašvaldības nevar atbilstoši Vispārējās izglītības likumam no šā gada 1.septembra pārņemt internātskolu finansēšanu, tāpēc drīzumā valstiskā līmenī uzsāks šo izglītības iestāžu izvērtēšanu - cik bērnu tās apmeklē, kādēļ viņi nedzīvo ģimenēs un kur viņus varētu izmitināt, ja skolu likvidē.
Pašlaik Latvijā ir 17 internātskolas, divas atrodas Alūksnes rajonā - Liepnā un Gaujienā. Izglītības un zinātnes ministra Jura Radzeviča nostāja ir, ka izlemt internātskolu likteni būs pašvaldību ziņā. Šobrīd internātskolas no valsts saņem 89 latus mēnesī par vienu audzēkni. Šogad finansējums internātskolām vēl saglabāsies, jo tas paredzēts budžetā, taču no nākamā gada valsts to pārtrauks. Ministrs uzskata, ka pašvaldību savstarpējo norēķinu sistēmu no 2005.gada 1.janvāra vajag piemērot arī internātskolām.
Alūksnes rajona padomes augusta sēdē Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs Guntārs Bērziņš ierosināja, ka rajona padomei vajadzētu nosūtīt vēstuli atbildīgajām institūcijām Rīgā un mudināt maksāt pabalstus internātskolu bērniem. Rajona padome pašlaik sagatavo šādu vēstuli un veic finanšu aprēķinus, lai sīkāk atspoguļotu situāciju Alūksnes rajona internātskolās.
Liepnas pagasta padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols uzskata, ka internātskolām vajadzētu sagatavot aprēķinu tāmes, kurās atspoguļot, cik izmaksā viena bērna uzturēšanās šajā skolā katrai pašvaldībai. "Ja ir iecere no nākamā gada janvāra nodot šīs skolas pašvaldību pārziņā, tad pašvaldībām ir jāzina, ar kādu naudas summu tām būs jārēķinās. Pašlaik bērnus internātskolā ievieto, pamatojoties uz pagasta padomes vai pilsētas domes lēmumu. Ņemot vērā pašvaldību nelielos budžetus, būs grūti piedalīties internātskolu līdzfinansēšanā," norāda L.Sīpols.
Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Jānis Ceļmillers uztraucas, ka varētu veidoties absurdas situācijas. "Sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās lielākoties mācās tās pašvaldības audzēkņi, kurā skolas atrodas. Šajā gadījumā pašvaldībām savstarpējos norēķinos par bērniem, kas mācās citur, ir jāparedz niecīga samaksa, bet kā būs ar internātskolām? Vai neveidosies situācija, ka tur būs 10 līdz 15 procentu pašvaldības bērnu, bet pārējie būs no citiem pagastiem un pat no citiem rajoniem? Ja internātskolas būs jāfinansē pašvaldībām, jājautā, kas šo skolu darbiniekiem maksās algu?" ir neizpratnē J.Ceļmillers.
Pēc L.Sīpola domām, internātskolas Latvijā sāk līdzināties pāraudzināšanas iestādēm, nevis bāreņu skolām. "Skolas un pašvaldības, kas kādu audzēkni nespēj savaldīt, sūta mācīties uz internātskolu, bet internātskolas nedrīkstam pārvērst par pāraudzināšanas iestādēm," saka L.Sīpols.
Savukārt Īpašo uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās Ainars Baštiks no Alūksnes rajona padomes ir pieprasījis informāciju, ko rajona padome pēdējā gada laikā ir darījusi, lai samazinātu bērnu bāreņu skaitu, bērnu skaitu bāreņu namos un internātskolās.
***
Fakts
- Labklājības un Izglītības ministrijas rīcībā esošie statistikas dati liecina, ka no 4159 bērniem, kas mācās Latvijas internātskolās, tikai 333 ir bāreņi vai palikuši bez vecāku aizgādības, tādad liela daļa bērnu varētu mācīties parastā dienas skolā.

Citu datumu laikraksti

 • Viena taisnība visiem?

  Tāpat kā dabā, arī sabiedrībā iezīmējas rudens laiks. Latvijas politikā padziļinājusies plaisa starp valdību un sabiedrību. Šķiet, ka iedzīvotāji...

 • Divas skolas saņems uzņēmēju dāvinātos datorus

  Sikšņu un Bejas pamatskolā divu mēnešu laikā nogādās uzņēmēju ziedotos datorus. Tajās situācija datortehnoloģiju sagādē atzīta par īpaši kritisku,...

 • Piedāvā grāmatas un mācību materiālus

  Alūksnes rajona Izglītības pārvalde saņēmusi grāmatas un materiālus, kas atvieglos skolotāju un skolēnu mācību darbu.Alūksnes rajona Izglītības...

 • Speciālists informē

  Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, suņa apmācībai un mājas (istabas)...

 • Ziemeļu vējā bites nemedo

  Viņa ir kā dzirkstošs, līdz malām piepildīts vīna trauks. Pilna ar gaišām domām. Ar dvēselē uzplaucētu saules dārzu.Viņa ir kā dzirkstošs, līdz malām...

 • Fotoservisa centrs svin desmit gadu jubileju

  Alūksnieša Jāņa Podnieka “Fotoservisa centrs” ceturtdien svinēja 10 gadu jubileju. Svētku dienā Fotoservisa centra darbinieki mielojās ar īpašu...