Nē - smēķēšanai!

Latvijā smēķēšanas izplatība ir ļoti liela - katru dienu smēķē puse Latvijas vīriešu un piektdaļa sieviešu, kā arī trešdaļa skolēnu.

Latvijā smēķēšanas izplatība ir ļoti liela - katru dienu smēķē puse Latvijas vīriešu un piektdaļa sieviešu, kā arī trešdaļa skolēnu.
Lai arī pastāv likumi, kas aizsargā iedzīvotājus pret veselībai kaitējošo tabakas dūmu ietekmi - Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums liecina, ka gan sabiedriskās vietās, gan darbavietās gandrīz puse Latvijas nesmēķējošo iedzīvotāju ir pakļauti tabakas dūmiem.
Saskaņā ar Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) pēdējiem datiem tabaka katru gadu nogalina 5 miljonus cilvēku. PVO ir definējusi tabakas lietošanu kā lielāko novēršamo nāves cēloni pasaulē. Izmantojot PVO speciālistu epidemiologu piedāvāto metodiku, varam aprēķināt, ka Latvijā tabakas lietošanas sekas ir cēlonis vismaz 4380 priekšlaicīgām nāvēm katru gadu jeb vismaz 12 cilvēki dienā Latvijā priekšlaikus mirst no slimībām, kas saistītas ar tabakas lietošanu.
Visjaunākajā PVO ziņojumā par psihoaktīvo vielu lietošanu un atkarību pasaulē (Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence WHO Geneva 2004) vēl skaidrāk parādīts, ka tabaka ir riska faktors, kas ietekmē priekšlaicīgu mirstību 8,8 procentos gadījumu (2000.gadā). Līdzīgā riska faktoru novērtējumā 1990.gadā tabaka bija riska faktors 6 procentos priekšlaicīgu nāves gadījumu, tātad 10 gados palielinājums ir ievērojams.
Nozīmīgākais pētījums par tabakas lietošanu 2003.gadā bija Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta veiktais pētījums projektā "Iedzīvotāju aptauja par narkotiku lietošanas izplatību".
Aptaujas dati liecina, ka aptuveni trešdaļa iedzīvotāju (35 procenti) smēķē katru dienu, turklāt gandrīz piektdaļa (19 procenti) izsmēķē dienā vairāk kā puspaciņu cigarešu (11 un vairāk). Vīriešu vidū ikdienas smēķētāju īpatsvars ir 56 procenti, katru dienu smēķē gandrīz 27 procenti aptaujāto sieviešu. Gados jaunāki cilvēki (15 līdz 34 gadus veci) biežāk nekā gados vecāki (35 līdz 64 gadus veci) smēķē katru dienu (attiecīgi 41 un 33 procenti). Lielāka smēķēšanas izplatība jaunākajās vecuma grupās izskaidrojama tieši ar smēķēšanas izplatību jaunu sieviešu vidū, tas ir, ar dzimuma atšķirību mazināšanos. Šī parādība, tāpat kā lielā smēķēšanas izplatība jauniešu vidū, rada nopietnas bažas par sabiedrības veselību.
Dati liecina, ka smēķēšana Latvijā ir nopietna un aizvien pieaugoša problēma, kas būtu efektīvāk jārisina valsts politikas līmenī.
Lai samazinātu milzīgos zaudējumus, ko tabaka nodara cilvēkiem Latvijā, jāsāk realizēt galvenās PVO ieteiktās stratēģijas:
* nodokļu un cenu paaugstināšana tabakas izstrādājumiem (Latvijā šobrīd ir viszemākie nodokļi un cenas ES dalībvalstīs);
* tabakas reklāmas aizliegums un antireklāmas veidošana;
* no tabakas dūmiem brīvas vides veidošana mājās, darbā un sabiedriskās vietās;
* smēķēšanas atmešanas un tabakas atkarības ārstēšanas sistēmas izveide;
* tabakas izstrādājumu, piedāvājuma un pieejamības ierobežošana;
* sabiedrības izglītošana veselīga dzīvesveida izvēlei.
Svarīga nozīme smēķēšanas ierobežošanā un nesmēķētāju pasargāšanā no pasīvās smēķēšanas draudiem ir pašvaldībām. Tieši viņu pārziņā ir gan iedzīvotāju informēšana par smēķēšanas un pasīvās smēķēšanas kaitīgo ietekmi uz veselību, gan reāla likumu ievērošanas kontrole, piemēram, sodot tos veikalu pārdevējus, kas tirgo cigaretes pusaudžiem, vai kontrolējot smēķēšanas ierobežošanas noteikumu ievērošanu sabiedriskās iestādēs, skolās, kafejnīcās.
Šogad Veselības nedēļā gribam vērst sabiedrības uzmanību uz likumu ievērošanu. Aicinām pašvaldības organizēt reidus darbavietās un sabiedriskās vietās, izvērtējot, kā tiek ievērots likums "Par tabakas izstrādāju realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu", iesaistot pašvaldību un Valsts policiju, plašsaziņas līdzekļus
Atcerēsimies, katra tabakas izraisītā nāve ir novēršama!

Citu datumu laikraksti

 • Nolemj par reorganizāciju

  24.aprīlī notika paju sabiedrības “Trapene” pilnsapulce, kurā apsprieda un apstiprināja 2003.gada pārskatu. “Sapulces dalībnieki vienojās par paju...

 • Palielinās nelikumīgi izcirstās koksnes apjoms

  Alūksnes rajonā 2003.gadā jaunaudzes izkoptas 1442,2 hektāru platībā, tajā skaitā valsts mežos 1270,6, bet privātajos mežos - 171,6 hektāru...

 • Būs skolu Teātra svētki

  Rīt Ziemeru pamatskolā risināsies Alūksnes rajona skolu Teātra svētki “Pasaka par...”, tiem pieteikušies 16 kolektīvi - apmēram 170 bērnu.Rīt Ziemeru...

 • Mūža noslēpums meklējams Dieva atziņā

  Emma Krūmiņa, 96 gadus veca, kristiete, Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes locekle. 30 gadus bijusi šīs baznīcas apkopēja. Ilgus gadus pati...

 • Hokejs svarīgāks par balsojumu Saeimā

  Droši var apgalvot, ka hokeja pavasaris ir sasniedzis kulmināciju. Tuvākajās dienās Latvija turpinās dzīvot hokeja pārdzīvojumu jūklī. Hokeja laukums...

 • Konkursa kārtu uzvarētāji

  1.kārtas uzvarētāja - Dana Kūma.1.kārtas uzvarētāja - Dana Kūma. - 2.kārtas uzvarētāji - Dana Kūma un O.Vācieša Gaujienas vidusskolas 11.klases...