Nekur nav tik labi kā Jaunlaicenē

Vēlas saglabāt pagastu Jaunlaicenes pagasta padomes priekšsēdētājai Rasmai Muceniecei martā aprites 20 darba gadi šajā amatā.

Vēlas saglabāt pagastu
Jaunlaicenes pagasta padomes priekšsēdētājai Rasmai Muceniecei martā aprites 20 darba gadi šajā amatā. "Daudz kas šajos gados ir mainījies, bijuši jauki un mazāk patīkami brīži. Bet iepriecina, ka jaunlaicenieši vienmēr ir strādīgi. Darba mīlestība viņiem nāk līdzi no paaudzes uz paaudzi," vērtē R.Muceniece.
Tāpēc talkās ir sakopts pagasta parks un Opekalna kapsēta, kur palīdzēja kaimiņi no Veclaicenes un Ziemeriem. "Tikai sakoptā vidē varam justies labi, un ir prieks, ka vienmēr ir lielo un mazo iedzīvotāju atbalsts, sapratne un godaprāts. Tāpat varam būt gandarīti par tiem, kas izveidojuši ražotnes. Viņi ar darbu nodrošina arī citus. Tātad esam sapratuši, ka līdzi laikam ir jāmainās pašiem," uzsver padomes priekšsēdētāja. Neviens cits nerisinās pagasta iedzīvotāju problēmas. Pašiem ir jāuzņemas atbildība par sevi, ģimeni un bērniem. "Un nekad nedrīkst zaudēt iekšējo starojumu un labestību, kas dod gaišumu apkārtējiem," atzīst Rasma.
Viņa secina, ka ir pilnveidojusi zināšanas un daudz ko iemācījusies it sevišķi no gados vecākajiem iedzīvotājiem. To atbalstu juta jaunā priekšsēdētāja pirmajos darba gados. Tāpēc "ienācēja no Latgales, kas vēlējās strādāt Madonas pusē", ir kļuvusi par savējo Jaunlaicenē. R.Muceniece lepojas, ka pagastā ir aktīva kultūras dzīve. Tikai ar entuziasmu sācis darboties dramatiskais kolektīvs, jo tā vadītājai "neviens neko nemaksā".
"Man visvairāk gribētos Jaunlaiceni saglabāt tādu, kāda tā ir tagad. Tas kļūst arvien grūtāk, jo palielinās dzīves dārdzība, bet līdzekļu pašvaldībai nav vairāk. Vēlamies, lai paliktu šī jaukā apdzīvotā vieta un viensētas," atzīstas Rasma. Ja tomēr vajadzētu pievienoties vai apvienoties ar citām pašvaldībām, tad labprātāk to darītu ar Alūksni, jo "tur redz dzīvību". Pagasta iedzīvotāji cer, ka Apes novada veidošanas izpētes plusi un mīnusi to apliecinās.
Viņa atceras citas reformas. "Šajā pusē atbraucu, kad tikko bija atjaunots Alūksnes rajons. Pirmā darbavieta bija Veclaicenes kolhozs "Oktobris", ko drīz vien apvienoja ar citu, un tā es sāku ceļot. Bet Jaunlaiceni esmu iemīlējusi un nekur vairs negribu pārcelties," saka pagasta padomes priekšsēdētāja.

Citu datumu laikraksti

  • “Esmu tāds kā citi...”

    Māris Vīgups, divdesmitgadīgs frizieris, ļoti jauns un talantīgs. Jauks cilvēks -tāds kā citi jaunieši. - Māri, kā radās doma - kļūt par frizieri? -...

  • Ansamblī “Atspulgs” meitenes dzied no 1.klases

    Šķiet, ka Alūksnes rajonā un tās apkārtnē "Atspulgs" nav svešs.Šķiet, ka Alūksnes rajonā un tās apkārtnē "Atspulgs" nav svešs. Četras talantīgas...

  • Absolventu diena ģimnāzijā

    25. janvāris - absolventu diena Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.25. janvāris - absolventu diena Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Tā ir...