Nepaej garām!

Latvijas Bērnu fonds no novembra līdz jaunajam gadam organizē labdarības akciju “Nepaej garām!”, lai savāktu līdzekļus reģionālo rehabilitācijas centru izveidei bērniem, kuriem trūkst vecāku aprūpes.

Latvijas Bērnu fonds (LBF) no novembra līdz jaunajam gadam organizē labdarības akciju "Nepaej garām!", lai savāktu līdzekļus reģionālo rehabilitācijas centru izveidei bērniem, kuriem trūkst vecāku aprūpes, kuri ir krīzes situācijā, un smagi slimiem bērniem.
Prognozes liecina, ka šie centri mazinās vardarbības kā sociālas problēmas izplatību Latvijā. Ikviens, kam rūp šī problēma, ir aicināts ziedot līdzekļus ieceres realizēšanai.
Vardarbība rada jaunu vardarbību
Vardarbībai ģimenē ir sena vēsture. Cilvēki ar to ir sastapušies gadsimtiem ilgi. Viens ir cietis vairāk, cits mazāk, tomēr ar vardarbības postošo ietekmi savā dzīves ceļā ir sastapies gandrīz katrs. Ilgus gadus par šo cilvēces problēmu klusēja - it kā tās nemaz nebūtu. Par to nerakstīja nedz presē, nedz runāja radio un televīzijā. Par tās esamību liecināja vien personiskās dienasgrāmatas, saraudātas acis un šņuksti aizdurvē. Smagākos gadījumos - sitienu pēdas uz sejas un citām ķermeņa daļām, asiņojošas brūces vai salauzta dvēsele. Tikai pēdējos gados cilvēki sāk uzdrošināties runāt par šo problēmu, sāk norādīt uz tiem, kas otram dara pāri. Uzdrošinās iejaukties. Par vardarbību sāk runāt arī no tribīnēm un masu saziņas līdzekļos, kas liecina, ka pasaulē sāk atgriezties cilvēcība, rūpes par otru cilvēku un par sevi. Sāk atdzimt ticība, ka varam dzīvot citādi.
Par sevišķi smagu uzskatāma vardarbība pret bērnu. LBF izveidotā centra pret vardarbību "Dardedze" sociālā darbiniece Laila Balode stāsta ka, "vardarbība pret bērnu iedalāma četrās grupās - emocionālā, fiziskā, seksuālā vardarbība un bērna pamešana novārtā, kas vairāk saistās ar nelabvēlīgām ģimenēm un nozīmē bērna fizisko un emocionālo vajadzību nenodrošināšanu: nerūpēšanos par bērna apģērbu, iztiku, veselību, izglītību, drošu vidi un uzraudzību.
Emocionālā vardarbība ir vismazāk izprastais, taču visizplatītākais un nežēlīgākais vardarbības veids. Tā bieži vien paliek neatklāta, jo tai nav fizisku pēdu vai pierādījumu - zilumu, plīsumu, nobrāzumu. Tā ir bērna vārdiska atraidīšana, pazemošana, apsaukāšana un izsmiešana, viņa fiziska un sociāla izolēšana, kas atstāj postošu ietekmi uz bērna attīstību. Ja pēc seksuālas vardarbības, kas arī ir ļoti smags nodarījums un bērnā atstāj dziļas un paliekošas pēdas, rūpīga darba rezultātā bērnam tomēr var palīdzēt pieņemt realitāti un iemācīties sadzīvot ar to, tad emocionālā vardarbība bērnu izkropļo pašos pamatos - tā sagrauj viņa personību. Vardarbīgi pret bērniem šodien izturas gan viņu vecāki un skolotāji, gan vienaudži. Daudzi gadījumi izceļas ar sevišķu nežēlību."
Kas vecākiem liek vardarbīgi izturēties pret saviem bērniem? Kā galveno iemeslu var minēt sociāli ekonomiskos apstākļus. Daudzi vecāki nav sociāli nodrošināti. Viņi dzīvo no algas līdz algai, lai nopelnītu ģimenei iztiku, ir spiesti strādāt vairākās darbavietās, tas rada stresu un pārslodzi, tāpēc bērniem neatliek ne spēka, ne laika. Taču bērni ir bērni - viņiem ir vajadzīga vecāku uzmanība un mīlestība, un viņi to pieprasa. Rezultātā ģimenē rodas konflikts, kas agri vai vēlu var izraisīt nepatīkamas sekas.
Maksās "māmiņu algu"
Valstī šis jautājums diemžēl netiek risināts. Vecākiem, kas audzina bērnus, nav ne sociālo garantiju, ne papildu brīvdienu, ko pavadīt kopā ar bērniem. Sākot ar nākamo gadu, visām jaunajām māmiņām valsts sola maksāt "māmiņu algu". Tas ir apsveicams lēmums, kas, neapšaubāmi, atvieglos daudzu jauno māmiņu ikdienu. Viņas ilgāk varēs palikt mājās kopā ar bērnu un pašas rūpēties par viņa audzināšanu. Taču šai pretimnākšanai ir arī ēnas puse. Mūsu valstī, īpaši lauku rajonos, ir daudz nelabvēlīgu ģimeņu, kurās bērni dzimst kā "sēnes pēc lietus". "Māmiņu alga" likteņa varā pamesto bērnu skaitu var vēl vairāk palielināt, jo vecāki būs ieinteresēti materiālajā labumā. Diezin vai nauda "atvērs acis" un mudinās rūpēties par bērniem. Piešķirot "māmiņu algu", valstij būtu jāraugās, kam tā tiek piešķirta un kādiem mērķiem tiek izmantota, lai neiznāk, ka šī pretimnākšana vecākiem nevis samazina, bet vairo nelaimīgu bērnu skaitu un rezultātā arī vardarbību.
Cīnāmies ar sekām
Kāda ir šābrīža situācija un nākotnes perspektīva? "Mēs cīnāmies ar sekām, nevis cēloņiem," saka L.Balode. "Vainīgos sodām, cietušos ārstējam, taču mērķi nesasniedzam. Lai gūtu rezultātu, vispirms jāstiprina ģimene. Jāmaina sabiedrības attieksme pret ģimeni, pret bērnu, pret vecāku lomu ģimenē. Jāpanāk, lai vecāki, audzinot bērnus, būtu pietiekami gudri izmantot radošas metodes, kas nepieļauj vardarbību. Vecāki ir jāizglīto bērnu audzināšanas jautājumos, jo katrā vecumā bērns prasa īpašu attieksmi. Atņemot vecākiem tiesības uz bērnu, bieži vien panākam efektu, kas pretējs cerētajam. Bērns kļūst vēl cietsirdīgāks, nekā bijis iepriekš, jo viņam ir liegta attīstība ģimenē. Vecāki ir jāatbalsta, nevis jāsoda. Tas arī ir "Dardedzes" galvenais uzdevums."
Vardarbība ģimenē nereti notiek ar nodomu disciplinēt bērnu. Zināmus bērnu izturēšanās kanonus uzspiež arī sabiedrība. Gadās, ka vecāki pret savu bērnu vardarbīgi izturas tieši sabiedrības spiediena (ko par mani un manu bērnu padomās citi?!) vai savas bezspēcības dēļ - viņi nezina, kā tikt galā ar bērnu, tādēļ soda, aizmirstot, ka vardarbība problēmu neatrisinās, neiemācīs bērniem kļūt paklausīgiem, tieši otrādi - saasinās problēmu. Ja vecākiem nav zināšanu, bērnu audzināšanā var pieļaut lielu kļūdu, kas vēlāk atspoguļojas jau pieaugušu bērnu attieksmē pret saviem bērniem, jo, kā zināms, vardarbība nekur nepazūd, tā allaž rada jaunu vardarbību. Jo mazāk vardarbības būs katrā ģimenē, jo mazāk vardarbības būs uz ielas.
Nepieciešamas spējas saskatīt problēmu
"Dardedze" dibināta 2001.gadā pēc LBF direktora Andra Bērziņa iniciatīvas un izveidota kopā ar profesionālu komandu par dažādu fondu, ziedotāju un citu atbalstītāju līdzekļiem. (Vēl viens centrs pret vardarbību atrodas Talsos - vardarbībā cietušām sievietēm.) "Dardedze" sākotnēji tika veidota kā sociālās rehabilitācijas, īslaicīgas atveseļošanas centrs vardarbībā cietušajiem bērniem. Pakāpeniski centrā attīstījās arī ambulatorā aprūpe; centrā strādā profesionāli sociālie darbinieki un psihologi. "Dardedzē" ne tikai ārstē vardarbībā cietušos bērnus, bet arī konsultē viņu vecākus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ģimenēm, kurās vēl nav acīmredzamu problēmu. Ģimenes, kas interesējas par bērnu un vecāku problēmu risināšanas jautājumiem, var piedalīties atbalsta grupās, kurās vecāki, daloties pieredzē, var iegūt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.
Pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem "Dardedzē" izveidota atbalsta grupa "Bērnu emocionālā audzināšana", tīņu vecuma bērnu vecākiem - "Kā būt par labu vecāku?". Piedalīšanās šajās atbalsta grupās vecākiem ļauj apzināties, ka viņi nav vieni savās pārdomās un problēmās, un vēlreiz norāda uz viņu atbildību un rūpēm par saskaņu ģimenē. Centra darbinieki veic bērnu, viņu vecāku un pedagogu izglītošanas darbu bērnudārzos, vispārizglītojošās skolās, nodrošina "supervīzijas" bērnunamu pedagogiem, pašvaldību darbiniekus apmāca jaunu aprūpes centru veidošanā. Tuvākajā laikā LBF šādus centrus plāno izveidot visos Latvijas reģionos. Vēl tikai jāatrod līdzekļi, jāvienojas ar pašvaldībām, jāatrod piemērotas telpas, jāapmāca darbinieki, un darbs varēs sākties...
LBF un "Dardedzes" iniciatīvas bagātā darbība ir tikai viens piemērs, ko varam darīt cilvēku, īpaši pamestu, vardarbībā cietušu un bez vecākiem augošu bērnu labā. Lai darītu labu, nevajag ne daudz laika, ne daudz naudas. Nepieciešama tikai spēja saskatīt problēmu, uzdrīkstēšanās pretoties nelabvēlīgiem apstākļiem, vēlēšanās palīdzēt un uzņēmība savu ieceri īstenot. LBF to spēj, tāpēc tam uzticas arī ziedotāji - viņi zina, ka nauda, ko ir atvēlējuši noteiktam mērķim, to arī sasniegs.
Esiet žēlsirdīgi, atbalstiet vardarbībā cietušos bērnus!

Citu datumu laikraksti

 • Skolā atver kafejnīcu

  Jaunannas pamatskolā Mārtiņdienu svinēja jau 8.novembrī. To oriģinālā kafejnīcas veidā organizēja 8.klases skolēni.Jaunannas pamatskolā Mārtiņdienu...

 • Dodas ķekatās

  Mārtiņdienas priekšvakarā aktīvākie Pededzes bibliotēkas lasītāji kopā ar bibliotēkas vadītāju Antoņinu Girs devās ķekatās pie vienīgā sava pagasta...

 • Noraida lūgumu ierosināt krimināllietu

  Ģenerālprokuratūra noraidījusi Alūksnes pilsētas domes lūgumu ierosināt krimināllietu pret SIA “Silmežs A” un sabiedrisko organizāciju “Mūzika...

 • ASV politisko batāliju ēnā

  Iepriekšējās nedēļas politiskie notikumi Latvijā nevarēja sacensties ar ASV prezidenta vēlēšanu izrādi. Vietējo masu saziņas līdzekļu neviltotā...

 • Uzņēmēji var pieteikties uz Atzinības balvu

  Alūksnes rajona uzņēmumi var pretendēt uz Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Atzinības balvu, ja līdz 15.novembrim nosūtīs savu...

 • Piedalās seminārā Rīgā

  Šodien Rīgā konferencē “Sociālā darbinieka profesionālās darbības aktualizācija darbā ar cilvēku tirdzniecībā iesaistītām personām” piedalās arī...