Neskaidrības ar pieslēgšanos ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

“Alūksnes Ziņu” redakcijā vērsās alūksniete Vija Prazņicāne, kura pauda neizpratni par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Viņa vēlējās uzzināt, kā veidojas līdzfinansējuma apjoms.

Medus pods pret sinepēm?
“Dzīvoju Miera ielā, un jau esam iesnieguši projektu. Mums teica, ka atmaksājamā summa, kuru saņemsim, būs 350 eiro. Dzirdējām tomēr un arī medijos lasījām, ka apmaksās apmēram 700 eiro, bet nu apmaksās tikai 350 eiro,” ir neizpratnē V.Prazņicāne. Par šo jautājumu uztraucas arī alūksniete Agita Stankeviča, kura dzīvo Rijukalna ielā, kur ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu vēl tikai plānots ierīkot. “Es gribētu zināt, kā tieši veidojas šī atmaksājamā summa, un vai nav tā, ka pašvaldība pievilina ar medus podu, bet beigās dabūsim sinepes,” pauž A.Stankeviča.

Viss pašvaldības ziņā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Vides un energoefektivitātes departamenta Vides infrastruktūras projektu nodaļas vadītāja Sarmīte Lucāne informē, ka šādi atbalsta pasākumi iedzīvotājiem un to apjoms ir pašas pašvaldības kompetencē. “Papildu līdzekļu apjoms, ko pašvaldība lemj ieguldīt, lai veicinātu pieslēgumu skaita pieaugumu un sniegtu atbalstu iedzīvotājiem, no ES fondu projekta un tā uzraudzības viedokļa netiek noteikts. Pašvaldības finanšu atbalsta jautājumā vienīgā iespēja ir vērsties nepastarpināti pašvaldībā vai pie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un kopīgi vienoties par iespējamo risinājumu,” skaidro S.Lucāne. Viņa uzsver, ka  Alūksnes aglomerācijas projekts vēl tiek vērtēts. Projekta iesniegums ir saņemts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, kas izsludina projektu iesniegumu atlasi visās ES fondu programmās, izvērtē projektus, slēdz līgumus par projektu īstenošanu, kā arī uzrauga projektu ieviešanu.

Pašvaldības mēdz rīkoties dažādi
“Šobrīd CFLA notiek ūdenssaimniecības projektu iesniegumu vērtēšana, tāpēc precīzu ES fondu līdzfinansējuma summu arī šajā projektā vēl pateikt nevaram,” teic S.Lucāne. Viņa uzsver, lai veicinātu pakalpojuma lietotāju skaita pieaugumu, praksē pašvaldības mēdz rīkoties dažādi, piemēram, tās var iedzīvotājiem apmaksāt tehniskā projekta izstrādi, ja gada laikā pēc tam iedzīvotājs izbūvē pieslēgumu ūdenssaimniecības sistēmai, vai citādi sniegt materiālu atbalstu pakalpojuma lietošanas veicināšanai. “Šie pasākumi atšķiras katrā pašvaldībā, kura atbilstoši pašvaldības vajadzībām un resursiem lemj par šādu pasākumu veikšanu, kā arī nosaka iedzīvotāju atbalstam paredzētā finansējuma apjomu,” teic S.Lucāne.

Līdzfinansējums - 50 procentu apmērā
Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis informē, ka saskaņā ar 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 7.punktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 750 eiro viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Detalizētāk ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā “www.aluksne.lv” sadaļā “Normatīvie akti un dokumenti”. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā var vērsties Īpašumu nodaļā pie nodaļas vadītāja Ingus Berkuļa 200.kabinetā vai arī zvanīt uz tālruņa numuriem 64381492 vai 28686707. Šī gada izsludinātajai kārtai iesniegumus iesnieguši vairāk kā 10 dzīvojamo māju īpašnieki. Tiesa, vakar pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējumam nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai noslēdzās - plānots, ka atkal pieteikties varēs pavasarī.

750 eiro ir maksimālā summa
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka uzsver, ka, visticamāk, minētie 350 eiro konkrētajā gadījumā varētu būt 50 % no pieslēgšanas izmaksām konkrētajā objektā. Primārais nosacījums ir, ka līdzfinansējums tiek piešķirts 50 % apmērā no ierīkošanas izmaksām, bet maksimālie 50 % jeb maksimālā summa, ko var saņemt kā pašvaldības līdzfinansējumu, ir 750 eiro. “Tātad jāskatās, kādas ir kopējās pieslēgšanās izmaksas konkrētajā gadījumā,” uzsver E.Aploka. Ja izmaksas konkrētajā vietā ir 700 eiro, tas nozīmē, ka tiešām apmaksā pusi – 350 eiro. Ja izmaksas ir 1500 eiro, tad apmaksā pusi, kas iznāk 750 eiro. “Savukārt, ja izmaksas ir, teiksim, 2000 eiro, tad puse būtu 1000 eiro, bet, tā kā noteikumi ierobežo maksimālo līdzfinansējamo summu līdz 750 eiro, tad līdzfinansējums nepārsniegs 750 eiro,” skaidro E.Aploka.

Pirmie projekti – citādāki
ES fondu uzraudzības departamenta Publiskās infrastruktūras uzraudzības nodaļas vecākais eksperts Ints Pelnis informē, ka Latvijā 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātē “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” no Kohēzijas fonda tika investēti 440 805 610 eiro. Šo investīciju apjomu katrai pašvaldībai noteica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. “Alūksnes pilsētā tika realizēts projekts “ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta”, kurā Alūksnes dome saņēma 1 411 879,47 eiro Kohēzijas fonda finansējumu. Projektā tika izbūvēti jauni ūdensvadi Alūksnes centrā un Miera ielas rajonā, veicot izbūvi līdz iedzīvotāju īpašumiem, un par pakalpojuma pieslēgšanu visus izdevumus uzņēmās iedzīvotāji. Ja pašvaldība sedza daļu no pieslēguma maksas, tad tā bija pašvaldības/projekta īstenotāja iniciatīva jeb veicināšanas pasākums, lai tiktu sasniegti projekta mērķi - palielināt iedzīvotāju skaitu, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti, kura plānotā vērtība projektā bija 9198 iedzīvotāji, un tā tika sasniegta 2013.gadā, kad projekts tika pabeigts. Nākamajā gadā projektam beigsies pēcuzraudzības periods,” informē I.Pelnis.

Varēja veikt pēcapmaksu
Viņš norāda, ka pašreiz rit šī projekta nākamā kārta, kurā notiks papildus ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Jāuzsver, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības II kārtā Alūksnē, Miera ielā, tika izbūvēti centralizētās ūdensapgādes tīkli. Tas projektā tika darīts līdz iedzīvotāju īpašumu robežām. Lai veicinātu iedzīvotāju pieslēgšanos centralizētajai sistēmai, SIA “Rūpe” tolaik izrādīja pretimnākšanu un tiem īpašniekiem, kuri to vēlējās, piedāvāja uz savstarpēja līguma pamata ar pēcapmaksu ierīkot pieslēgumu. Tas nebija pašvaldības līdzfinansējums, bet iespēja iedzīvotājiem pieslēgt savas mājas centralizētajai sistēmai, par pakalpojumu maksājot ar pēcapmaksu.

Iepriekš nebija ļauts
Jāuzsver, ka iepriekš normatīvie akti pašvaldībām neļāva no pašvaldību budžeta līdzfinansēt iedzīvotājiem pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai. Šobrīd jaunais Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums atļauj pašvaldībām piešķirt līdzfinansējumu šim mērķim caur saistošajiem noteikumiem. Likuma 6.pants nosaka, ka “vietējās pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus”. Pēc šī likuma spēkā stāšanās Alūksnes novada pašvaldība uzsāka saistošo noteikumu gatavošanu, lai varētu likumā noteiktā kārtībā to piešķirt. Noteikumi stājušies spēkā šovasar 6.jūlijā.
—  Diāna Lozko

Citu datumu laikraksti

 • Jautras aktivitātes ikvienam

  Jautras aktivitātes ikvienam

  Sestdien, 26.augustā, Mārkalnē uz dažādām aktivitātēm aicina ģimenes ar bērniem un jauniešus. Pulksten 11.00 sporta laukumā būs pieejamas piepūšamās...

 • “Mūsu satikšanās stāsts”

  “Mūsu satikšanās stāsts”

  Gaidāmos Bānīša svētkus 2.septembrī Alūksnes stacijā šogad caurvīs satikšanās motīvs, kas rosinājis Alūksnes Kultūras centru un SIA “Gulbenes –...

 • “Gada apenietis 2017” - dzīvespriecīga skolotāja 6

  “Gada apenietis 2017” - dzīvespriecīga skolotāja

  Turpinās no 1.lappuses“Šis nosaukums “Gada apenietis” ir tiks svarīgs un skaļš – jūtos ļoti, ļoti pārsteigta un dikti samulsusi, ka to saņemu. Tas ir...

 • Mīlestība mūža garumā

  Mīlestība mūža garumā

  2.daļaGundegaGundega stāvēja pie vidusskolas ēkas un bijībā noskatījās, kā cits pēc cita aiz durvīm pazuda skolēni. Pēc viņu neatkarīgās stājas tie...

 • Horoskopi

  18. – 24. augustsAuns ◆ Pieaugs darbu apjoms mājās. Tiks izvērtētas prioritātes un tas, cik lietderīgi izmanto enerģiju. Jaunas vēsmas...

 • Vai jāsaglabā igauniskums Kornetos? 5

  Vai jāsaglabā igauniskums Kornetos?

  Tā ir mūsu kopīgā zeme – tā par Kornetiem Veclaicenes pagastā saka igauņi. Šobrīd Korneti ir Latvijai piederošs ciems, taču tā nav bijis vienmēr. Īsu...