Nespēj radīt atkritumu obligāto minimumu

Tiesībsargs, izskatot alūksnieša Ojāra Bērziņa iesniegumu, nolēmis ierosināt pārbaudes lietu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pienākuma nesamērīgumu attiecībā uz obligāti noteikto minimālo sadzīves atkritumu izvešanas biežumu un apjomu. Mainoties sadzīves atkritumu apsaimniekotājam Alūksnes novadā no SIA “Rūpe” uz SIA “Pilsētvides serviss”, alūksnietim radās problēmas, slēdzot jauno līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.

Tik daudz nespēj saražot
“Alūksnes Ziņās” jau rakstījām, ka O.Bērziņš, kurš dzīvo privātmājā, pērn rudenī vērsās SIA “Pilsētvides serviss” un norādīja, ka līgumu, kādu viņi piedāvā slēgt par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, viņš slēgt nevar, jo tādu daudzumu atkritumu – lai četras reizes gadā tos izvestu -, viens pats dzīvodams un cītīgi šķirodams, viņš gribēdams nevar saražot. “Toreiz līgumā veicu papildinājumu un ierakstīju, uz kādiem noteikumiem esmu gatavs līgumu slēgt un kādu atkritumu apjomu varu saražot. “Pilsētvides serviss” man teica, ka tā nevarēs. Satikt viņu juristus un izteikt savas domas nevarēju, tādēļ beigās vērsos pie tiesībsarga. Visu šo notikumu gaitu esmu sīki dokumentējis, kad un ko esmu darījis, pie kā vērsies. Saražot gada laikā vairākus maisus atkritumu nekādi nespēju – es pat vienu maisu nevaru gada laikā piepildīt! Es savus pienākumus kā iedzīvotājs pildu, bet es nevaru slēgt tādu līgumu, kas ir pret Civillikumu. Es neļaušu sevi apkrāpt un prasīt naudu par nepadarītu darbu,” saka O.Bērziņš.

Meklē palīdzību pie
tiesībsarga
Tā kā kompromisu ar SIA “Pilsētvides serviss” rast tā arī neizdevās, O.Bērziņš maijā vērsās Tiesībsarga birojā. Jūnija beigās viņš saņēmis atbildi. Tiesībsarga birojs par šo gadījumu ierosinājis  pārbaudes lietu. “Tiesībsarga birojā vērsos, jo vēlējos uzzināt viņu domas divos jautājumos: cik nelikumīgi ir tas, ko es pats vēlētos iekļaut līgumā ar SIA “Pilsētvides serviss” par to, ka savu nelielo atkritumu daudzumu nododu priekšapmaksas maisā, jo “Pilsētvides serviss” uzskatīja, ka tādu līgumu noslēgt nevar; cik likumīgi ir noteikt obligātu biežumu nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanai? Zinu, ka tiesībsarga teiktajam nav likuma spēka, tomēr man bija svarīgi uzzināt šīs iestādes domas un to, vai šāda rīcība saskan ar labas pārvaldības principiem un cilvēktiesībām. Manuprāt, šobrīd Alūksnē Civillikums vispār netiek ievērots, eksistē tikai daudz un dažādi saistošie noteikumi!” secina O.Bērziņš.

Līguma joprojām nav
Lai risinātu šo jautājumu, viņš bijis uz pieņemšanu arī pie sešiem Alūksnes novada domes deputātiem. “Interesanti ir tas, ka viņi atzina - viss ir kārtībā un mana nostāja ir pareiza. Man tikai ir jautājums, ko tie deputāti domā tad, kad balso par šādiem saistošajiem noteikumiem, kādi šobrīd ir spēkā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā!?” saka O.Bērziņš. 
Šobrīd O.Bērziņam joprojām nav noslēgts līgums ar SIA “Pilsētvides serviss” par sadzīves atkritumu izvešanu. “Man ir viņu parakstīts apstiprinājums, ka mans līguma eksemplārs atrodas pie viņiem iestādē. Šobrīd turpinu cītīgi šķirot atkritumus, bet to, ko nevar sašķirot, lieku mājās maisā, ko savulaik iegādājos no SIA “Rūpe”. Tagad gaidīšu, kad tiesībsargs veiks ierosināto pārbaudes lietu un kādi pēc tās būs secinājumi,” norāda O.Bērziņš.

Izņēmuma kārtā nevar
SIA “Pilsētvides serviss” sabiedrisko attiecību speciāliste Olga Ribkina “Alūksnes Ziņām” norāda, ka pašvaldības saistošie noteikumi, uz kuriem ir balstīts līgums ar SIA “Pilsētvides serviss”, paredz:  neatkarīgi no faktiskā atkritumu daudzuma ir jāievēro normatīvi noteiktais minimālais izvešanas biežums. “Tāpēc konteinera izvešana pēc pieteikuma diemžēl nebūs iespējama. Izvešanas grafiku sastāda atkritumu apsaimniekotājs, ņemot vērā, cik bieži klientam vajadzēs nodrošināt atkritumu izvešanu, bet ne retāk par normatīvi noteikto minimālo izvešanas biežumu. Diemžēl SIA “Pilsētvides serviss” nevar izņēmuma kārtā nodrošināt vienam klientam pakalpojumu atbilstoši viņa individuālajām vēlmēm, ja tas ir pretrunā ar saistošiem noteikumiem. Tādi jautājumi ir pašvaldības kompetencē, kura, savukārt, nevar paredzēt un iekļaut normatīvajā regulējumā katra atsevišķa cilvēka prasības,” skaidro O.Ribkina.

Maisus – ja nav vietas
konteineram
“SIA “Pilsētvides serviss” var šoreiz nākt pretī klientam un atļaut izmantot iepriekšējā apsaimniekotāja atkritumu maisu, kas ir palicis, bet maisu lietošana standarta atkritumu konteineru vietā noteikti nebūs ilglaicīgs risinājums. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem speciāli trafaretus atkritumu maisus var lietot tikai tad, ja klienta īpašuma teritorijā objektīvi nepietiek vietas konteineru izvietošanai, taču tas nekādi neietekmēs atkritumu minimālo izvešanas biežumu,” saka O.Ribkina.
Viņa uzsver, ka uzņēmums atbalsta un novērtē iedzīvotāju tieksmi šķirot atkritumus, tādējādi ievērojami samazinot sadzīves atkritumu daudzumu. “Ja sadzīves atkritumi ilgi glabājas konteinerā, to noārdīšanas procesā rodas nepatīkamās smakas un labvēlīga vide baktērijām un vīrusiem. Tieši uz tādiem higiēnas un vides tīrības apsvērumiem balstās pašvaldības lēmums noteikt minimālo atkritumu izvešanas biežumu. Vienģimeņu, divģimeņu un rindu dzīvojamajām mājām tas ir noteikts reizi ceturksnī, bet, piemēram, īpašumos, kuros notiek saimnieciskā darbība, līdz ar to saražoto atkritumu apjoms potenciāli ir krietni lielāks - reizi mēnesī,” norāda O.Ribkina.

Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu paredz -  minimālais izvešanas daudzums sadalīts atbilstoši atkritumu ražotājgrupām:
    • apdzīvotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 1 reizi mēnesī;
    • apdzīvotās vienģimeņu, divģimeņu un rindu dzīvojamās mājās –
    1 reizi ceturksnī;
    • nekustamajos īpašumos, kuros notiek saimnieciskā darbība, kas saistīta ar viesnīcu, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības objektu pārtikas un virtuves atkritumu un citu tiem pielīdzināmo pārtikas ražošanas atkritumu radīšanu – 1  reizi mēnesī;
    • pārējos apbūvētos un ekspluatētos nekustamajos īpašumos –
1 reizi mēnesī.

Tiesībsarga biroja atbildes vēstulē par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pienākumu, ko jūnija beigās saņēmis alūksnietis Ojārs Bērziņš, pausts, ka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta 1.daļas 4.punkts nosaka: atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs var pats dalīti vākt savus radītos vai valdījumā esošos atkritumus un nodot dalīti savāktos atkritumus pārstrādei komersantam, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu. Minētā norma attiecas uz visu veidu atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem.

Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta 1.daļa nosaka, ka sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos saistošos noteikumus) un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju.

Tiesībsarga atbildē arī uzsvērts, ka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta 1.daļas 4.punkts ļauj personai pašai dalīti vākt, apsaimniekot un nodot atkritumus pārstrādei komersantam, taču šāda rīcība ir kā likumdevēja papildus dota iespēja individuāli apsaimniekot atkritumus gadījumos, ja pašvaldība nespēj nodrošināt efektīvu atkritumu apsaimniekošanu.

Tiesībsargs arī konstatē, ka minētajos pantos tiek lietoti atšķirīgi termini, jo Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē atkritumi tiek dalīti bīstamajos un sadzīves, kas nozīmē, ka sadzīves atkritumu radītājam ir tiesības tos dalīti vākt un nodot, taču tajā pašā laikā viņam ir arī pienākums piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, slēdzot līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu nesamērīgumu tiesībsargs norāda, ka jau iepriekš vērsis atbildīgās ministrijas – VARAM – uzmanību arī uz vairāku citu pašvaldību saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Diemžēl līdz šim tiesībsarga sniegtā rekomendācija ietvert noteikumos iespēju vienoties atkritumu radītājam un savācējam par tādu konteineru iztukšošanas reižu skaitu, kas atbilstu faktiskajai situācijai, ja tiktu konstatēts, ka nolīgtais atkritumu konteineru iztukšošanas reižu skaits noteiktajā laika periodā neatbilst faktiski radītajam atkritumu daudzumam, līdz šim ir noraidīta.

Citu datumu laikraksti

 • Pārdošanu atliek

  Pārdošanu atliek  4

  SIA “Alūksnes nami” iecerētajā pārdošanā vakar Alūksnes novada domes sēdē bija pavērsiens – domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis rosināja jautājumu...

 • Alūksne īsumā

  Ziemeri ◆ No 28.jūnija sakarā ar tilta avārijas stāvokli līdz ekspertu slēdzienam un turpmāko lēmumu pieņemšanai VAS “Latvijas valsts ceļi” Alūksnes...

 • Uz Mārkalnes ceļa sākušies remontdarbi

  SIA “8 CBR” ir sākuši remontdarbus uz valsts autoceļa Kolberģis–Ponkuļi posmā no Lāzberģa līdz Mārkalnei. Būvnieki aicina autovadītājus būt...

 • Dāvana Latvijai simtgadē 2

  Dāvana Latvijai simtgadē

  Vēsmas Kokles-Līviņas patriotiskā dzeja un Alūksne iemūžinātas brīnišķīgās Viestura Reķa fotogrāfijās, un tam visam klāt skanīga saksofona mūzika...

 • Aicina uz obeliska atklāšanu

  22.jūnijā pulksten 13.00 ikviens aicināts piedalīties pasākumā Alūksnes muižas parkā, lai nākamajām paaudzēm atstātu vēstījumu Laika kapsulā. To kopā...

 • Skolas durvis aizveras 2

  Skolas durvis aizveras

  Turpinās no 1.lappusesSkolai visus pastāvēšanas gadus izdevies piesaistīt domājošus un pašaizliedzīgus sava darba pratējus. Daudziem šī skola ir...