Nevajadzētu regulēt vārda “eiro” rakstību Latvijā

Eiropas Savienība, vēloties regulēt vārda “eiro” rakstību Latvijā, iejaucas Latvijas iekšējos jautājumos.

"Eiropas Savienība, vēloties regulēt vārda "eiro" rakstību Latvijā, iejaucas Latvijas iekšējos jautājumos. Šāda situācija rada neizpratni," komentējot ES Padomes regulas projektu par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi eiro monētām, uzsver Kultūras ministre Helēna Demakova.
ES Padomes regulas projekts par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi eiro monētām paredz, ka regulas latviešu valodas tulkojumā jālieto termins "euro".
"Kultūra ir joma, kura Eiropas Savienībā ir atstāta pašu dalībvalstu rokās. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 6.pants nosaka, ka Eiropas Savienība respektē katras dalībvalsts nacionālo identitāti, bet katras valodas brīva attīstība uzlūkojama par neatņemamu šīs identitātes sastāvdaļu. Vēloties visās dalībvalstīs kopīgās naudas nosaukumu rakstīt vienādi un regulas latviešu valodas tulkojumā lietot terminu "euro", nevis "eiro", Eiropas Savienība neievēro mūsu valodas un kultūras īpatnības," strikti savu nostāju pauž H.Demakova.
"Jēdziens "euro" neatbilst ne latviešu gramatikai, ne izrunai. Turklāt Pievienošanās ES līgumā latviešu valodas oriģinālā ir lietots vārds "eiro". Šo līgumu ir parakstījušas visas dalībvalstis, tādējādi apstiprinot vārda "eiro" lietošanu latviešu valodā," uzsver ministre.
Mēģinājums ieviest vienotās valūtas apzīmēšanai "euro" jebkurā latviešu valodā tulkotā Eiropas Savienības tiesību aktā un nacionālajos tiesību aktos nozīmētu iejaukšanos latviešu valodas pareizrakstībā un vispārpieņemtajos uzskatos.

Citu datumu laikraksti

  • Rajonā šogad izvietos 14 ceļa zīmes

    Tūrisma attīstības valsts aģentūra šogad uzsākusi īstenot projektu “Vienotas tūrisma informācijas ceļa zīmju sistēmas izveide”, kuram beidzies...

  • Rajonā būvniecības pārkāpumu ir maz

    Par patvaļīgu būvniecību vai tās renovāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas, juridiskas personas varēs sodīt ar naudas sodu no 200 līdz 3000...

  • Uz semināru aicina sociālos darbiniekus

    Jaunalūksnes pagasta “Paideros” 23. un 24.septembrī notiek seminārs par cilvēku tirdzniecības problēmu, tajā aicināti piedalīties Alūksnes, Gulbenes...