No pašvaldībām pārņems piespiedu darbu izpildi

Ar 2006.gada 1.janvāri Valsts probācijas dienestam, tostarp Alūksnes teritoriālajā struktūrvienībā, būs jāveic divas jaunas funkcijas - piespiedu darbu koordinācija un izpilde, kā arī uzraudzības funkcija nosacīti atbrīvotajām personām.

Ar 2006.gada 1.janvāri Valsts probācijas dienestam, tostarp Alūksnes teritoriālajā struktūrvienībā, būs jāveic divas jaunas funkcijas - piespiedu darbu koordinācija un izpilde, kā arī uzraudzības funkcija nosacīti atbrīvotajām personām.
Jau kopš 1.decembra dienests pārņem piespiedu darbu izpildes veikšanu no pašvaldībām. Alūksnes rajonā ir pārņemtas 12 lietas no sešām pašvaldībām - Alūksnes, Apes, Pededzes, Liepnas, Jaunalūksnes un Alsviķiem.
"Līdz šim probācijas dienests veica tikai piespiedu darbu koordināciju, jo izpilde bija pašvaldību ziņā. Ar 1.janvāri tiesas spriedumus nosūtīs uz probācijas dienestu. Tā darbinieki sazināsies ar cilvēku, kam piespriests sods, un vienosies ar konkrēto pašvaldību, kādu piespiedu darbu šī persona veiks. Kontrolēsim arī šo darbu izpildes procesu. Decembrī mēs, savstarpēji vienojoties ar pašvaldībām, ļausim cilvēkiem pildīt šos piespiedu darbus, lai līdz ar funkciju pārņemšanu neveidotos pārtraukums," stāsta Alūksnes teritoriālās struktūrvienības vadītāja Solveiga Selga.
Piespiedu darbs ir kriminālsods, kuru tiesa var piespriest par kriminālpārkāpumiem un mazāk smagiem noziegumiem. To nosaka no 40 līdz 280 stundām, ņemot vērā nozieguma smagumu, notiesātā personību un citus būtiskus apstākļus. S.Selga uzsver, ka piespiedu darbs ir piespiedu iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamajos darbos, ko notiesātais veic dzīvesvietā no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un bez atlīdzības.
"Visbiežāk notiesātie pašvaldībās veic teritorijas labiekārtošanas darbus - grābj lapas, izcērt ceļmalās krūmus, strādā pie kurināmā sagatavošanas, veic remontdarbus vai citus sabiedrībai lietderīgus darbus. Tā būs arī turpmāk, jo piespiedu darbu veiks pašvaldības teritorijā, bet probācijas dienesta darbinieki kārtos dokumentāciju, ko līdz šim darīja pašvaldības. Piespiedu darbu veicējam ar 2006.gada 1.janvāri kārtot dokumentus būs jānāk uz probācijas dienestu nevis jāiet uz pašvaldību. Pašvaldībā viņš varēs strādāt un veikt sev paredzēto piespiedu darbu," komentē S.Selga.
Pērn Alūksnes rajonā ir bijušas apmēram 40 lietas, kad notiesātajiem piespriesta piespiedu darbu veikšana.

Citu datumu laikraksti

  • Darina darbus jubilejas gada izstādēm

    Nākamais ir Alūksnes Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” 40.jubilejas gads. Gatavošanās svinībām saistīta ar citiem nozīmīgiem pasākumiem un...

  • Par ko jāmaksā?

    Loģiski, ka par apkuri vairāk maksā tad, kad ārā ir aukstāks. Taču Alūksnē Helēnas ielas 55.nama 2.korpusa iemītniekiem nākas pārdzīvot paradoksu -...

  • Nauda var ceļot vairākas dienas

    Latvijā arvien vairāk cilvēku regulāri veic naudas pārskaitījumus, jo līdztekus ierastajiem maksājumiem par īri, elektrību, gāzi un citiem...