Nodokļu parāds jānomaksā laikus

Viens no valsts funkcionēšanas priekšnosacījumiem ir sekmīga nodokļu administrēšana. Nodokļu administrēšana un iekasēšana ietver sevī arī parādu piedziņu.

Viens no valsts funkcionēšanas priekšnosacījumiem ir sekmīga nodokļu administrēšana. Nodokļu administrēšana un iekasēšana ietver sevī arī parādu piedziņu.
Tāpēc nodokļu maksātājam jāzina, kādas sankcijas iespējamas gadījumā, ja viņš nenomaksās nodokļu parādu, un kādas darbības veiks Valsts ieņēmumu dienests (VID), lai noteiktu savas likumdošanas funkcijas.
Ir iespējami vairāki parādu rašanās veidi:
nodokļu summas, ko uzņēmumi vai fiziskas personas ir aprēķinājuši, bet nav likumā noteiktā termiņā pārskaitījuši budžetā;
audita rezultātā aprēķinātās summas;
par laikus neiesniegtām atskaitēm uzliktās soda naudas.
Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.pants nosaka, ka termiņā nenomaksātam nodokļu parādam aprēķina pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudu. Tādējādi par nodokļu summu savlaicīgu neiemaksāšanu budžetā aprēķina nokavējuma nauda 0,05 procentu apmērā par katru nokavēto dienu, bet pamatparāda palielinājums ir Latvijas Bankas noteikta refinansēšanas likme. Kavējuma periodā šo likmi piemēro nodokļu pamatparādiem, tā šobrīd ir noteikta trīs procenti gadā.
Tātad, ja nodokļu maksātājs neiemaksā pilnā apmērā aprēķinātos nodokļus vai nokavē katram nodokļu veidam noteiktos maksāšanas termiņus, veidojas parāds, kuram katru dienu aprēķina gan pamatparāda palielinājuma naudu, gan nokavējuma naudu. Līdz ar to nodokļu maksātājam, ja viņš vēlas saņemt pavadzīmes vai izziņu par to, ka nav nodokļu parādu, iepriekš būtu nepieciešams pārliecināties, vai nav kavēti nodokļu samaksas termiņi. Ja nodokļa parādu iemaksā izziņas saņemšanas dienā, valsts budžets šo summu nesaņems tanī pašā dienā, tādēļ izziņu bez parādiem saņemt nebūs iespējams. Un nav svarīgi, vai tie ir tikai daži santīmi vai lati, jebkurā gadījumā tas ir nodokļu parāds.
Nodokļu administrācija, konstatējot, ka ir izveidojies nodokļu parāds un tas netiek laikus nomaksāts, veic vairākas darbības.
Brīdina parādnieku par nodokļu parādu esamību, kā arī par piedziņas sākšanu gadījumā, ja nodokļu parāds netiks nomaksāts. Normatīvie akti nenosaka brīdināšanas veidu un skaitu, tāpēc VID tos var izvēlēties, ņemot vērā konkrētos apstākļus.
Ja arī pēc paziņojumu un brīdinājumu saņemšanas nodokļu parādu nenomaksā un nav apstākļu, kas nepieļauj nodokļu parādu piedziņu, VID nodaļas vadītājs vai viņa vietnieks pieņem lēmumu par piedziņu bezstrīda kārtībā.
Noraksta naudu no konta kredītiestādē, ja nodokļu maksātāja kontā nav līdzekļu, bankas iestādēm jāpieņem nodokļu administrācijas inkasācijas uzdevums un pēc tam, kad kontā saņemti līdzekļi, tas jāizpilda.
Izņem skaidro naudu no juridisko personu kases.
Ja pēc parādnieka brīdināšanas, piedziņas vēršanas uz naudas līdzekļiem un citām darbībām nodokļu parāds nav piedzīts, nodokļu administrācija var vērst piedziņu uz parādnieka mantu.
Lai pēc iespējas izvairītos no situācijām, kad tiek pieņemts lēmums par nodokļa parāda bezstrīda piedziņu, nodokļu maksātājiem, ierodoties Valsts ieņēmumu dienesta nodaļā, biežāk pašiem vajadzētu painteresēties par nodokļu maksājumu vēsturi, neskaidru jautājumu gadījumā tikties ar parādu piedziņas darbiniekiem un noskaidrot jautājumus, kā problēmu varētu risināt.

Citu datumu laikraksti

 • Komunisma rēgs turpina klīst pa Latviju

  Šobrīd Latvijas valstī darbojas mazākuma valdība. Jau pirmajās tās darbības dienās novērojam interesantus notikumus. Izrādās, ka Latvijai joprojām ir...

 • Novada “Zvirbulis” - Madara Boka

  Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Madonas rajona 24 labākie daiļrunātāji tikās Austrumvidzemes zonas konkursā “Zvirbulis”, kas notika Alūksnē.Alūksnes,...

 • Olimpiādei veidos rajona komandu

  Alūksnes rajona padomē ceturtdien paredzēta saruna par pārstāvniecību Latvijas olimpiādē, kas no 2. līdz 4.jūlijam notiks Ventspilī. Uz to aicināti...

 • “Baltā puķe” pulcē ilzenietes

  Ilzenes pagasta dāmu kluba “Baltā puķe” dalībnieces nākamajā nedēļā dosies uz Valmieras Drāmas teātri vērot izrādi “Sādžu dakteris”.Ilzenes pagasta...

 • Luterāņu draudze Apē vēlas celt baznīcu

  Aprīlī apritēs desmit gadi, kopš Apē darbojas evaņģēliski luteriskā draudze. Kopīgi nolemts, ka jubileju draudze plašāk atzīmēs vasarā, kad paredzēts...

 • Aicina nodot kaitīgos medikamentus

  Pēdējo dienu laikā ir konstatēti jauni saslimšanas gadījumi, ko izraisījusi Baltkrievijā ražotā medikamenta “Askofēns P” sērijas 010104 lietošana....