Nometnei ir trīs finansējuma avoti

Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs nometni maznodrošināto ģimeņu bērniem.

Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs nometni maznodrošināto ģimeņu bērniem. Nometnei finansējumu piešķīrusi Somijas vēstniecība, Alūksnes dome un Valsts nodarbinātības dienests.
50 bērnu ēdināšanai 930 latus saņems no Somijas vēstniecības. Pašvaldība segs ekskursijas izdevumus nometnes noslēgumā, maksās algu audzinātājām un nodokļus audzinātāju palīdzēm. Viņām būs Valsts nodarbinātības dienesta subsidētas darba vietas, tāpēc minimālo algu maksās dienests.
Maznodrošināto ģimeņu bērnus iesaistīs pilsētas labiekārtošanas darbos, un viņi varēs nopelnīt brīvpusdienas skolā. Nav brīnums, ka ir pieteikušies vairāk dalībnieku nekā nometnē var būt. Veidos divas grupas, katrā 25 bērni. Ar viņiem strādās audzinātāja un audzinātāja palīgs.
Nometni atklās 4.jūlijā. Vadītāja būs Dzintra Bičevska. Pirmajā dienā katram ir iespēja izteikt vēlēšanos, kur doties ekskursijā. Sociālās palīdzības centra darbinieki piedāvās apmeklēt Latgali, bet maršruta precizēšana būs kopējs darbs. "Tāpat kā iepriekšējās vasarās būs dažādas sporta aktivitātes, mākslas skolas pasniedzēju vadītas nodarbības un nodarbības Psiholoģiskās palīdzības centrā. Domes deputāts Viktors Litaunieks aicina spēlēt pļavas golfu savā saimniecībā," stāsta centra vadītāja Lolita Krūmiņa.
Pirms pilsētas svētkiem bērni sakops kapus, kam nav piederīgo.

Citu datumu laikraksti

  • Bataljona karavīri svin Jāņus

    22.jūnijā Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljonā notika obligātā militārā dienesta karavīru pašdarbības skate “Jāņu svinēšana”. Skatē piedalījās četras...

  • Aizliedz cigarešu reklāmu presē

    Ar 31.jūliju būs aizliegta tabakas izstrādājumu reklāma presē un citos izdevumos, bet no nākamā gada 1.janvāra - kinoteātros.Ar 31.jūliju būs...

  • Domes deputāti atskatās uz 100 dienās paveikto

    Ap Jāņiem apritēja 100 dienas, kopš darbu sākusi jaunā Alūksnes pilsētas dome, tādēļ tika rīkota preses konference vietējo laikrakstu pārstāvjiem,...