Nosaka vides prasības kokapstrādes uzņēmumiem

Ministru kabinets pieņēmis noteikumus par vides prasībām kokzāģētavām un kokapstrādes iekārtām.

Ministru kabinets pieņēmis noteikumus par vides prasībām kokzāģētavām un kokapstrādes iekārtām.
Noteikumos paredzētas prasības ventilācijai un gaisa piesārņojuma novēršanai, kas nodrošina kokapstrādē izmantoto ķīmisko vielu nenokļūšanu augsnē un gruntsūdeņos, skaidu uzglabāšanai un uzskaites un kontroles prasības.
"Noteikumi, ko izvirza kokapstrādes uzņēmumiem, ir augsti. Patlaban izstrādājam vadlīnijas uzņēmuma infrastruktūras un iekšējās darba vides uzlabošanai atbilstoši Eiropas Savienības prasībām," laikrakstam stāsta kokapstrādes uzņēmuma SIA "Taides" grāmatvede Sandra Tomsone.
Viņa bilst, ka visu noteikto prasību izpilde ir jāveic kompleksi, lai panāktu vēlamo rezultātu. SIA "Taide" pērn izstrādāja pilotprojektu darba aizsardzībā, tās laikā veica pētījumus trokšņa, gaismas un mikroklimata izpētē. Tas palīdzējis sakārtot darba vides iekšējās uzraudzības sistēmu. S.Tomsone atklāj, ka kokapstrādes uzņēmumiem aktuāla problēma ir arī apaļkoksnes resursu trūkums. "Tas liek daudziem nelieliem kokapstrādes uzņēmumiem savu darbību izbeigt. Zināms, ka augstākas prasības būs arī ugunsdrošības jomā. Ir jādomā par uzņēmuma paplašināšanu, lai varētu darboties tālāk," saka viņa.
SIA "Taides" darbojas otro gadu Jaunalūksnes pagastā. Strādājošo skaits uzņēmumā no 30 palielinājies līdz 50. Uzņēmumā uzsācis darbu otrs cehs, kurā pārstrādā sīkkoksni. Šogad SIA "Taides" izdevies palielināt ražošanas apjomu par divdesmit procentiem. Noteiktās prasības attiecas gan uz lieliem kokapstrādes uzņēmumiem, kur ir pusautomātiskas un automātiskas kokapstrādes iekārtas, gan uz vienkāršām kokzāģētavām, kur ir neliels skaits strādājošo.

Citu datumu laikraksti

 • Atbalsta Bībeles muzeja bukleta izdošanu

  Alūksnes pilsētas dome parakstījusi līgumu ar Vācijas vēstniecību par Bībeles muzeja bukleta atjaunošanu. Paredzams, ka to iespiedīs līdz Bānīša...

 • Tiksies ar veselības ministru

  Rīt Smiltenē Ziemeļaustrumu slimokases dibinātāji tiksies ar veselības ministru Rinaldu Muciņu, lai runātu par slimokases pārveidi par SIA.Rīt...

 • Labiekārto Ezeriņu kapličas apkārtni

  Šonedēļ pie Ezeriņu kapsētas kapličas paredzēts vest melnzemi un sēt zālāju. Tas būs pēdējais darbs, ko šovasar veiks kapličas teritorijas...

 • Daiļā dzimuma uzvaras gājiens

  Par sieviešu tiesībām sabiedrībā ir runāts daudz. Šādai diskusijai ir vieta arī Latvijā. Vērojot no politikas procesu skatpunkta, viss liekas...

 • Izsniedz licenci

  Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē nolēma uz vienu gadu izsniegt licenci Romanam Savinam pasažieru komercpārvadājumu veikšanai.Alūksnes rajona...

 • Iedzīvotājus aicina gatavoties forumam

  Projekts “Iedzīvotāju līdzdalības un vietējās filantropijas veicināšana Alūksnes rajonā” saņēmis daļēju programmas “Baltijas - Amerikas...