Noskaidros nesakoptākās sētas pilsētā

Pēc vairāku gadu pārtraukuma Alūksnes pilsētas dome rīko konkursu “Par sakoptāko sētu”, kura laikā noskaidros gan sakoptākās, gan nesakoptākās sētas pilsētā.

Pēc vairāku gadu pārtraukuma Alūksnes pilsētas dome rīko konkursu "Par sakoptāko sētu", kura laikā noskaidros gan sakoptākās, gan nesakoptākās sētas pilsētā.
"Konkursa laikā tiks meklēti un novērtēti atsevišķi savdabīgi elementi, augu kolekcijas daiļdārzu un daudzdzīvokļu māju pagalmu izveidē. Konkursa rezultātus publiskos vietējos laikrakstos un uzvarētājus apbalvos Alūksnes pilsētas svētku laikā 31.jūlijā. Nesakoptāko sētu saimniekiem piešķirsim "zelta slotu"," stāsta Alūksnes pilsētas domes izglītības, kultūras un sporta darba organizatore Iveta Meistere.
Konkursa mērķis ir veicināt Alūksnes pilsētas attīstību, apkārtējās vides sakoptību un teritoriju labiekārtošanu. Tajā var piedalīties visas organizāciju, iestāžu ēkas, daudzdzīvokļu, individuālās, dārza mājas, kas atrodas Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā. Dalību konkursā var pieteikt organizācijas, iestādes, apsaimniekotājsabiedrības un māju īpašnieki, to draugi, radi, kaimiņi un citas personas.
"Vērtēšana notiek no 21.jūnija līdz 23.jūlijam. To veic domes izveidota komisija - domes izpilddirektors Uldis Ozols, pilsētvides plānotāja Antra Lielmane, SIA "Rūpe" labiekārtošanas darbu vadītāja Janīna Vilciņa, ainavu arhitekts Edijs Gusts un domes deputāts Arturs Dukulis. Pretendentus vērtēs vairākās grupās: organizāciju, iestāžu ēkas un teritorijas; daudzdzīvokļu mājas un tām blakus esošās teritorijas; individuālās, dārza mājas un tām blakus esošās teritorijas. Pretendentu vērtēšanā komisija izmanto punktu sistēmu, kas tiek piešķirti pēc noteiktiem kritērijiem ar noteiktu maksimāli iegūstamo punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā komisija lēmumu pieņems balsojot," uzsver I.Meistere.
Visu grupu pretendentiem vērtēs pirmo kopiespaidu, piebraucamo ceļu, ielas malas sakoptību un uzturēšanu, ēkas fasādes noformējumu, progresīvās metodes teritorijas labiekārtošanā un uzturēšanā. Organizāciju, iestāžu ēkām un teritorijām vērtēs skatlogu noformējumu, teritorijas iekārtojumu un sakoptību. Te augstākais punktu skaits, ko varēs iegūt, būs 70. Grupā "daudzdzīvokļu mājas un tām blakus esošās teritorijas" vērtēs kāpņu telpu tīrību, dekoratīvos stādījumus, bērnu laukumu un veļas žāvētavu sakoptību, kā arī īpašas tradīcijas un kopējus pasākumus. Maksimāli iegūstamo punktu skaits šajā grupā ir 90.
Bet grupā "individuālās un dārza mājas un tām blakus esošās teritorijas" vērtēs pagalma iekārtojumu, zālienu, dekoratīvos stādījumus, savdabīgus elementus dārzā vai piemājas teritorijā, kā arī citu. Te maksimāli iegūstamo punktu skaits ir 110. Interesenti var pieteikties pilsētas domē telefoniski: 4381507 vai 9131404; vai rakstiski - ar domei adresētu vēstuli, norādot: konkursam "Par sakoptāko sētu".

Citu datumu laikraksti

 • Skolēni sakopj pagasta teritoriju

  Ziemeru pamatskolas rīkotajā vasaras darba un atpūtas nometnē “Vasara, cik jauki tas!” 40 bērni ne tikai sakopa Ziemeru pašvaldības teritoriju, bet...

 • Bērni ar īpašām vajadzībām rīko popielu

  Bērni ar īpašām vajadzībām no Alūksnes rajona desmit dienas pavadīja interesantā un atraktīvā nometnē “Saulessvece 2004”, ko organizēja Latvijas...

 • Brīvdienas un vēlme strādāt

  Šis gads ar brīvdienām neskopojas, teju visu pagājušo nedēļu liela daļa sabiedrības varēja nodoties vasarīgām baudām.Šis gads ar brīvdienām...

 • Svinēs dižvītola simtgadi

  Apenieši: jūtas atbildīgi par koka likteni. Pirmo reizi nākamnedēļ Apē rīkos Dižvītola svētkus, lai atzīmētu Dzenīšu dižvītola 100 gadu...

 • Baronu dzimtas pārstāve interesējas par senčiem

  Alūksnes Jauno pili un parku, kas kādreiz bijis baronu Fītinghofu īpašums, apmeklēja Kristina Sibilla Johanna Dīringa (dzimusi Fītinghofa). Viņas...

 • Sāksies pagastu konkurss

  No 1.jūlija sāksies konkurss “Sakoptākais Alūksnes rajona pagasts 2004”, kura nolikumu apstiprināja Alūksnes rajona padomes jūnija sēdē.No 1.jūlija...

 • Latvijas premjeram daudz darba

  Uzticības balsojums valdībai Saeimā pierādīja, ka valdošā politisko partiju koalīcija šobrīd ir imūna pret “Jaunā laika” un “Tēvzemei un...

 • Bibliotēka saņem jaunas grāmatas

  Kultūrkapitāla fonds ir atbalstījis divus Veclaicenes bibliotēkas projektus, kas paredz iegādāties jaunas grāmatas.Kultūrkapitāla fonds ir...

 • Dārznieka jāņuzāles ir rododendri

  Alūksnietis Jānis Mukstiņš gandrīz pusi no dzīves gadiem audzē rododendrus.Alūksnietis Jānis Mukstiņš gandrīz pusi no dzīves gadiem audzē...