Notiek informatīvā kampaņa “Būvē droši”

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī ES Prezidentūru 30.aprīlī visā Eiropā atklāja kampaņu “Būvē droši!”.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī ES Prezidentūru 30.aprīlī visā Eiropā atklāja kampaņu "Būvē droši!". Katru gadu tā veltīta kādai specifiskai tēmai.
2002.gadā arī Latvijā izveidoja ES drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālo kontaktpunktu, kurš organizē "Būvē droši!" pasākumus Latvijā. Šogad tie notiks līdz 22.oktobrim, tēma saistīta ar būvniecības nozari, kas ietver ne tikai ēku būvniecību, bet arī ceļu un transportbūvju celtniecību, kā arī projektēšanu. Kampaņas pasākumus var dalīt divās daļās: informatīvā un inspicēšanas kampaņa. Informatīvās kampaņas laikā, kas jau ir sākusies, notiks pasākumi, kas saistīti ar sabiedrības informēšanu (dažādi semināri darba devējiem, darba ņēmējiem, informatīvo materiālu - bukletu, plakātu izplatīšana un citi). Inspicēšanas kampaņas laikā (septembrī) paredzēts skatīt būvniecības objektus, lai izvērtētu darba aizsardzības prasību ievērošanu.
Kampaņas laikā notiks vēl viens pasākums - "Eiropas Labās prakses balvas" piešķiršana par labu praksi risku novērtēšanā darbavietās un darba apstākļu uzlabošanu. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Latvijas nacionālais kontaktpunkts - Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Labklājības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Darba vides un veselības institūtu rīko "Labās prakses balvas" konkursu, kurš veltīts darbam būvniecībā. "Labās prakses balva" tiks piešķirta gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī. "Labās prakses balvu" Latvijā pasniegs 22.oktobrī konferencē "Par būvniecību". Eiropā balvas pasniegšanas ceremonija notiks novembra beigās Bilbao (Spānija).
Uzņēmumi un organizācijas, kas darbībā ir veikuši pasākumus darba vides risku samazināšanai būvniecībā, tādējādi uzlabojot darba vidi, tiek aicināti pieteikties "Labās prakses balvas" konkursā.
Pieteikumi "Labās prakses balvai" ar piemēriem ir jāiesniedz līdz 9.jūlijam Valsts darba inspekcijā Rīgā, K.Valdemāra ielā 38, tālrunis 7021748, fakss 7021569. Sīkāku informāciju par "Labās prakses balvas" nolikumu var saņemt reģionālajās valsts darba inspekcijās, arī Austrumvidzemes RVDI, Gulbenē, Ozolu ielā 1.
Papildu informācija par Eiropas Aģentūru un "Eiropas nedēļu 2004." ir pieejama internetā (http://ew2004.osha.eu.int). Pagājušā gada Labās prakses piemērus iespējams apskatīt Latvijas nacionālā kontaktpunkta mājas lapas (http://osha.lv). sadaļā "Labā prakse".

Citu datumu laikraksti

  • Dejotāji sadanco Apes arodvidusskolā

    28. aprīlī Apes arodvidusskolā uz kopīgu draudzības vakaru sanāca ne tikai pašu skolas dejotāji, bet arī viesi no citām arodvidusskolām.28. aprīlī...

  • Robežpārejas punktā darbs nav mainījies

    Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieks Vladislavs Skromāns apgalvo, ka Pededzes robežpārejas punktā darbs rit ierastajā ritmā, lai gan...

  • Virešu pagastā ir trakumsērgas karantīna

    Divus mēnešus līdz jūnija beigām Virešu pagastā spēkā ir trakumsērgas karantīna.Divus mēnešus līdz jūnija beigām Virešu pagastā spēkā ir trakumsērgas...