Nozīmīgu darbu gads

Šā gada Apes novada domes budžetu nevar saukt par izdzīvošanas budžetu vien. Šogad Apes novadā iecerēts veikt vairākus vērienīgus darbus, kā arī padomāts par to, lai katrā pagastā un pilsētā izdarītu kādus mazākus darbus, tādējādi uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Apes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 5 243 317 eiro apmērā. Pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums ir par 20 %, salīdzinot ar 2017.gada bāzes budžetā plānotajiem ieņēmumiem. Plānoto aktivitāšu īstenošanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada sākumu 722 993 eiro apmērā. Šogad Apes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 6 169 288 eiro apmērā, neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas. Salīdzinot ar 2017.gada budžetu, palielinājums ir par 25 %.

Prioritāte – projektu
finansējums
Apes novada domes šā gada budžetā prioritāte būs Eiropas Savienības fondu finansējuma apguve. Nozīmīgākais projekts būs energoefektivitātes paaugstināšana Apes tautas namam un bibliotēkai. Projekta kopējā vērtība ir 411 764 eiro, pašvaldības ieguldījums – 224 000 eiro. Uzņēmējdarbības atbalsta programmā lauku ceļu sakārtošanai novads var apgūt 656 129 eiro. Liels un būtisks projekts, kas šogad jāīsteno Apes novadā kopā ar Alūksnes novadu, būs “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”. Projektā paredzēts pie Apes tautas nama izbūvēt pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu un labiekārtot esošo automašīnu stāvlaukumu, kā arī novada teritorijā uzcelt divus namiņus tūristiem.
“Projekta ieguvums tieši Apes novadam - 231 700 eiro. Diemžēl šajā projektā ir diezgan daudz neattiecināmo izmaksu, kas ir 114 053 eiro, un diezgan liels nepieciešams mūsu pašu finansējums,” teic Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts. Ir arī iecerēti dažādi mazāki projekti, piemēram, “Coop local” - pārrobežu sadarbība vietējā pārtikas un rokdarbu nozarē, “Gren Railway” - bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā, atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, arī “Leader” finansēti projekti.

Darīs arī par pašu līdzekļiem
Vairākus nozīmīgus darbus veiks arī bez projektu finansējum. Vērienīgākie darbi būs Gaujienā, kur valsts nozīmes arhitektūras piemineklim - Gaujienas tautas namam atjaunos ēkas jumta un bēniņu pārsegumu. Šiem darbiem pašvaldība 2017.gadā Valsts kasē ņēmusi 393 000 eiro aizņēmumu. 2018.gadā paredzēts apgūt 314 348 eiro. Tāpat arī šogad iecerēts D.Ozoliņa Apes vidusskolā nomainīt apkures sistēmu, kam paredzēts 60 000 eiro finansējums. Tā kā Apes pilsēta šogad svinēs 90 gadu jubileju, lemts organizēt ne tikai skaistu svētku pasākumu, bet arī sarūpēt pilsētai dāvanu, izveidojot trotuārus no Pasta ielas līdz Tirgus ielai un Tirgus ielā līdz sociālajam dienestam, Stacijas ielas posmu apstrādāt ar pretputes materiālu un uzlabot rotaļlaukumu.
J.Liberts norāda, ka Apes novada domes kredītportfelis sastāda 4,75 % no kopējā budžeta. “Drīkstam ņemt kredītus līdz 20 % no kopējās budžeta summas. Ne līdz šim, ne arī turpmāk nepārdomāts kredīts netiks ņemts. Negribam dzīvot vienai dienai,” norāda J.Liberts.

Domā par visu teritoriju
Dažādi darbi iecerēti arī katrā novada pagastā. Piemēram, Trapenē šogad noslēgsies dīķa tīrīšanas un labiekārtošanas darbi, kur bez projekta finansējuma bija nepieciešams papildus pašvaldības finansējums. Trapenē iecerēts arī sakārtot kultūras nama zāli – atjaunot parketu un sienu krāsojumu. Tāpat kā katru gadu arī šogad skolā atjaunos vienu mācību klases telpu un veiks kosmētisko remontu gaiteņos. Virešu pagastā lielākie darbi saistīsies ar ceļu sakārtošanu uzņēmējdarbības atbalsta programmā, kā arī pārcels sociālās palīdzības istabu uz skolas telpām, paredzēts skolas šķūnim nomainīt jumtu, bērnudārza ēkai – atjaunot lietusūdeņu novadīšanas caurules. Uzņēmējiem svarīgus ceļus atjaunos arī Apē un Gaujienā.

Būs kopīgi kultūras pasākumi
J.Liberts stāsta, ka budžets veidots, vairākas reizes tiekoties deputātiem un uzklausot visu iestāžu vēlmes. Vienīgā nozare, kurā nav ņemtas vērā visas vēlmes, ir kultūra. Diemžēl pasākumu nebūs tik daudz, cik kultūras iestāžu vadītāji būtu vēlējušies. Salīdzinoši liela finansējuma daļa novirzīta Apes novada kolektīvu dalībai Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos. Kolektīvu nokļūšanai svētkos, uzturēšanai un citām ar svētkiem saistītām izmaksām dome atvēlējusi 13 000 eiro. J.Liberts neslēpj, ka Apes novadam tā nav maza summa. “Jau sešus gadus mums ir novada kopējie pasākumi, kurus finansē dome, nevis tos finansē no kultūras iestādes budžeta. Kopīgie lielie pasākumi būs Bērnības svētki, Vītola dienas, Apes pilsētas svētki, kopīgs senioru pasākums, apbalvojuma “Kristāla ābols” pasniegšana. Sākotnēji bijām domājuši, ka “Kristāla ābolu” pasniegsim 18.novembrī, taču iedzīvotāji ir izteikuši vēlmi, ka 18.novembri vēlas pavadīt mājās ģimenes lokā, nevis apmeklēt publisku pasākumu. Ņemsim to vērā,” skaidro J.Liberts.

Trīs – no novada budžeta
Dome katrā pagastā un pilsētā apmaksās trīs pasākumu norisi – Līgosvētku svinības 23.jūnijā, valsts svētku svinības un Ziemassvētku vai Jaungada pasākumu. “Tie ir trīs pasākumi, kurus finansēs dome, nevis iestādes no sava budžeta. Papildus tam katrai kultūras iestādei noteicām summu, lai varētu rīkot kādus mazākus pasākumus. Kādi tie būs un cik daudz, katra iestāde lems pati,” skaidro J.Liberts.
Novadā iecerēti vairāki Latvijas simtgadei veltīti pasākumi, piemēram, Baltā galdauta svētki, Simtgades zaļumballe, Muzeju nakts, “Izgaismo Latviju,” Lāčplēša dienas aktivitātes, Latvijas filmu skatīšanās, 18.novembra valsts svētku dienas svinības un “Kristāla ābola” pasniegšana.

Lieki netērējas
Kāda ir mazo pašvaldību dzīve un vai visam pietiek līdzekļu? J.Liberts atzīst - nevar sūdzēties, ka nepietiktu resursu, lai veiktu pašvaldībai uzticētās funkcijas kvalitatīvi. “Ja arī kaut ko neizdodas veikt kvalitatīvi, meklējam iemeslus, kādēļ tā, un ne vienmēr tā ir finansējuma vaina. Jā, mums nav tik lielu iespēju piesaistīt Eiropas struktūrfondu līdzekļus kā lielajām pilsētām jeb attīstības centriem. Taču mēs cenšamies piedalīties visos projektu konkursos, kur vien ir iespēja, un mēģinām piesaistīt finansējumu no ārpuses, lai būtu mazāk jāiegulda pašvaldības līdzekļi. Dzīvojam ļoti taupīgi, lai varētu atlicināt finansējumu kādu darbu paveikšanai.  Ne velti izveidojām pašvaldības aģentūru “Komunālā saimniecība” - lai optimizētu darbu un līdzekļus. Domāju, ka būsim ieguvēji, taču par to varēsim spriest, kad aģentūra būs nostrādājusi gadu. Līdzekļu ietaupījums tas būs, to redzam pēc grāmatvedības centralizācijas,” saka J.Liberts.

Darbiniekiem palielina algas
Pašvaldība radusi iespēju palielināt darba algu ne vien tiem, kuri saņem minimālo algu, bet arī palielināt visiem darbiniekiem algojumu par 5 %. Izņēmums ir vien darbinieki, kuriem samazinās atbildība un veicamo darbu apjoms. J.Liberts pārliecināts, ka algas jāpalielina, citādāk pavisam drīz vidējās speciālistu algas būs tikpat lielas kā minimālā alga, un tas nebūtu pareizi.
Daudzus satrauc jautājums par skolu slēgšanu. J.Liberts mierina, ka nevienu skolu šogad nav plānots slēgt. Arī attiecībā uz Gaujienas internātpamatskolas turpmāko likteni nekādi konkrēti lēmumi nav pieņemti. Gada pirmajiem astoņiem mēnešiem no valsts finansējums skolas uzturēšanai ir ieskaitīts, tas nozīmē, ka šo laiku skola noteikti strādās un nekādu izmaiņu nebūs. J.Liberts norāda, ka tālākais atkarīgs no valdības rīkojumiem. Ja arī valdība lems, ka šādas skolas nefinansēs, vietējā pašvaldība meklēs risinājumus, kā iespējams skolu saglabāt.

Labprātīgi neapvienosies
Pirms kāda laika izskanēja informācija, ka mazajiem novadiem vajadzētu apvienoties ar kādu lielāku, piemēram, Apei ar Smiltenes vai Alūksnes novadiem. “Mēs paši neesam teikuši, ka ar kādu apvienosimies. Jā, mēs sadarbojamies, bet apvienoties negrasāmies. Dzīvosim un strādāsim paši par sevi, kamēr vien kas radikāli nemainīsies, piemēram, likumdošana. Turpretim sadarbībai esam atvērti .Smiltenes novada pašvaldība nodrošina būvvaldes un pašvaldības policijas funkcijas, savukārt Alūksnē ir reģiona bibliotēka, sadarbojamies ar izglītības pārvaldi, Apē notiek Alūksnes bērnu un jaunatnes sporta skolas un Alūksnes mūzikas skolas nodarbības,” skaidro J.Liberts.


Citu datumu laikraksti

 • Alūksnē – Jāņa Lūsēna un Inetas Rudzītes koncerts

  Alūksnē – Jāņa Lūsēna un Inetas Rudzītes koncerts

  Alūksnes Kultūras centrā 14.februārī pulksten 19.00 notiks atkalredzēšanās ar komponistu Jāni Lūsēnu. Alūksniešiem būs iespēja klausīties pilnasinīgu...

 • Ates muzejs aicina ciemos

  Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs līdz 9.februārim aicina pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus piedalīties izglītojošā programmā...

 • Alūksnē viesojas Kanādas vēstnieks 3

  Alūksnē viesojas Kanādas vēstnieks

  Alūksni trešdien apmeklēja Kanādas vēstnieks Alēns Osērs, lai iepazītu novadu un tiktos ar pašvaldības pārstāvjiem. Vēstnieks apmeklēja Alūksnes...