Pagastā atklāj labiekārtotu bibliotēku

Šonedēļ atklāja Mālupes bibliotēkas telpas, kur vairākus mēnešus veica kapitālremontu.

Šonedēļ atklāja Mālupes bibliotēkas telpas, kur vairākus mēnešus veica kapitālremontu. Tagad tur atradīsies arī Tūrisma informācijas centrs un pagasta vēsturiskā mantojuma krātuve.
Ēkas pirmajā stāvā ir izvietota bibliotēka divās gaišās, plašās telpās. Vienā no tām ir grāmatu krātuve, bet otrā - lasītava, kurā ar laiku ir iecere izvietot arī vairākus datorus ar interneta pieslēgumu. Tos varēs izmantot ikviens mālupietis. Savukārt otrajā stāvā būs pagasta vēsturiskā mantojuma krātuve, bet rudenī tur iekārtos tūrisma informācijas punktu.
"Līdz šim pagasta vēstures materiāli glabājās dažādās mapēs, kas neatradās vienviet, nu tos varēsim apkopot. Remonta laikā bija grūti apkalpot lasītājus, tomēr kopīgiem spēkiem ar visu tikām galā. Es Mālupes bibliotēkā strādāju no 1995.gada septembra. Šajā laikā lielākie darbi bibliotēkā bija krāsns pārmūrēšana un neliels kosmētiskais remonts," stāsta Mālupes pagasta bibliotēkas vadītāja Anita Gusta.
Remonts bibliotēkā veikts Mālupes pagasta padomes izstrādātā projektā "Tūrismam un uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides veidošana". Projektu atbalstīja Reģionālais fonds.
Mālupes pagasta padomes priekšsēdētājs Gundars Baltiņš atzina, ka remontu bibliotēkā vajadzēja veikt jau sen, un ir gandarīts par paveikto. "Tagad bibliotēkas platība ir vairāk nekā 150 kvadrātmetru. Galvenais, lai mālupieši un bibliotēkas lasītāji jūtas ērti izremontētajās telpās," saka G.Baltiņš.
Uz telpu atklāšanu bija ieradies kupls skaits Mālupes lasītāju un kultūras darbinieku, kas priecājas par jaunajām telpām un sveica bibliotēkas vadītāju. A.Gusta atklāšanā uzsvēra, ka rīdzinieki vēl tikai spriež par Gaismas pils celtniecību, bet Mālupē tā ir jau tagad.

Citu datumu laikraksti

 • Dejotāji sadanco Apes arodvidusskolā

  28. aprīlī Apes arodvidusskolā uz kopīgu draudzības vakaru sanāca ne tikai pašu skolas dejotāji, bet arī viesi no citām arodvidusskolām.28. aprīlī...

 • Robežpārejas punktā darbs nav mainījies

  Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieks Vladislavs Skromāns apgalvo, ka Pededzes robežpārejas punktā darbs rit ierastajā ritmā, lai gan...

 • Virešu pagastā ir trakumsērgas karantīna

  Divus mēnešus līdz jūnija beigām Virešu pagastā spēkā ir trakumsērgas karantīna.Divus mēnešus līdz jūnija beigām Virešu pagastā spēkā ir trakumsērgas...

 • Nolemj par reorganizāciju

  24.aprīlī notika paju sabiedrības “Trapene” pilnsapulce, kurā apsprieda un apstiprināja 2003.gada pārskatu. “Sapulces dalībnieki vienojās par paju...

 • Palielinās nelikumīgi izcirstās koksnes apjoms

  Alūksnes rajonā 2003.gadā jaunaudzes izkoptas 1442,2 hektāru platībā, tajā skaitā valsts mežos 1270,6, bet privātajos mežos - 171,6 hektāru...

 • Būs skolu Teātra svētki

  Rīt Ziemeru pamatskolā risināsies Alūksnes rajona skolu Teātra svētki “Pasaka par...”, tiem pieteikušies 16 kolektīvi - apmēram 170 bērnu.Rīt Ziemeru...