Pagastā būs rokdarbu pulciņš

Trapenes pagastā jaunā pašdarbības kolektīvu sezona sāksies oktobrī. Plānots, ka iedzīvotājiem Trapenes kultūras namā būs iespēja apmeklēt arī divus jaunus kolektīvus - deju kolektīvu un rokdarbu pulciņu.

Trapenes pagastā jaunā pašdarbības kolektīvu sezona sāksies oktobrī. Plānots, ka iedzīvotājiem Trapenes kultūras namā būs iespēja apmeklēt arī divus jaunus kolektīvus - deju kolektīvu un rokdarbu pulciņu.
"Trapenes pamatskolā nav deju skolotāja, tāpēc iecerēts pie pagasta kultūras nama izveidot skolēnu deju kolektīvu, ko vadītu Svetlana Spalviņa. Diemžēl pašlaik nejūt ne skolēnu, ne vecāku aktivitāti par šāda kolektīva izveidi. Kultūras nama rīcībā ir tautiskie tērpi, kas derētu 8. un 9.klases skolēniem, tādēļ vislabāk būtu izveidot šāda vecuma deju kolektīvu," stāsta Trapenes pagasta kultūras nama vadītāja Ilze Lipstoka.
Dažāda vecuma iedzīvotājiem būs iespēja vadīt rokdarbu pulciņu. To vadīs Uldze Jansone un Edīte Kārkliņa. "Viņas vēlas, ka šāds pulciņš pagastā būtu lietderīgs un labprāt piekrita to vadīt. Tajā varētu mācīties adīt, tamborēt un no kaut kā veca uzdarināt kaut ko jaunu. Tāpat kā līdz šim būs sieviešu koris, divi ansambļi un senioru deju kolektīvs," saka I.Lipstoka.
Pašdarbības kolektīviem pirmā lielākā uzstāšanās plānota Lahedas pašvaldībā Igaunijā. Tur novembra sākumā risināsies Latviešu dienas Igaunijā. Trapenieši ir vienīgie no Latvijas, kas uzaicināti uz šo pasākumu. Laheda Trapenei ir sadraudzības pagasts. Viesi no Lahedas piedalījās Trapenes pagasta Dziesmu un deju svētkos.
Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

  • Naglu ciemā tagad pārsvarā saimnieko ienācēji

    Malienas pagasta apdzīvotajā vietā Naglas dzīve rit tāpat kā jebkurā pagastā. Naglās māju nav daudz, bet to kādreizējie īpašnieki jau aizgājuši...

  • Monētu savienības - jau pirms 600 gadiem

    Ekonomikai un tirdzniecībai ir kopējas attīstības likumsakarības, viena - aptvert arvien lielāku teritoriju.Ekonomikai un tirdzniecībai ir kopējas...

  • Jauna iespēja skolēniem

    Rudens un jaunā mācību gada sākums skolēniem un skolotājiem rada jaunus pienākumus, bet sniedz arī jaunas iespējas.Rudens un jaunā mācību gada sākums...